Polity Press - search results

If you're not happy with the results, please do another search

Den nye usikkerhetskulturen
(Global Security Cultures)

Mary Kaldors forskning viser at makthavernes sikkerhetsstrategier opprettholder og forverrer krigene fremfor å stanse dem, og skaper gode forhold for krigsprofitører.

Førstehjelp for de siste mennesker
(Nietzsche’s Earth)

Der Nietzsche for 150 år siden gjorde seg til talsmann for en høytsvevende og profetisk geofilosofi, fortsetter Latour med en både poetisk og jordnær polemikk omkring klimaavtaler og planetens overordnede tilstand. 

Når Syria-krigerne vender hjem
(The Returned)

Hundrevis av europeiske unge har reist ut for å delta i krigen i Syria – en del har siden kommet tilbake. I boken The Returned hevder den franske journalisten David Thomsons at mange av disse tar med seg jihad hjem igjen og forsøker å forklare oss hvordan og hvorfor. 

Usynlig allvitenhet
(The Culture of Surveillance)

George Orwells 1984 er fremdeles relevant, men «Big Brother» er en foreldet og misvisende metafor for dagens overvåking, ifølge forfatter David Lyon. Han hevder «Big Data» er et mer oppdatert språklig bilde.

En forhistorie om postfaktisitet, øst og vest

Kanskje er ikke sannheten noe man kan ha, men den kan og må søkes, skriver den amerikanske historikeren Marci Shore i dette essayet.

Kan migrasjonskrisen løses?
(Can We Solve the Migration Crisis?)

Migrasjons- og flyktningproblemet vil kunne reduseres radikalt, mener den britiske advokaten og Harvard-professoren Jacqueline Bhabha i sin nye bok.
frie markeder

Frie markeder er en illusjon
(The Political Power of Global Corporations)

John Mikler hevder at verdens største bedrifter er så økonomisk overlegne sine konkurrenter at det blir feil å snakke om globale markeder og fri konkurranse.

Vita hyperactiva!
(The Scent of Time)

Når troen på felles fortellinger faller bort, samtidig som den enkeltes liv blir mer hektisk, mister selve tiden retning og mening, mener Byung-Chul Han.

Sakprosa: mai

...

Europas krise er filosofisk
(A Philosophy for Europe)

Europa lider under en uklar krise: Kreftene som skulle forene oss, er fraværende, mens de motsetningene som skulle drive frem noe nytt, er for vage. En filosofisk klargjøring av sykdommen må til for å forberede en sunn politisk kamp. 

Hjerneforskningen møter ikke mennesket som tenkende vesen
(I Am Not a Brain)

Moderne hjerneforskning har i dag en utvilsom ledestjernerolle i nyere vitenskap og forskningspolitikk. Markus Gabriel setter et stort spørsmålstegn ved denne statusen og posisjonen, og viser at det er intet mindre enn vår frihet som står på spill.

Digitale medier: demokratiske eller undertrykkende politiske kampinstrumenter?
(Digital, Political, Radical)

Den engelske medieteoretikeren Natalie Fenton advarer mot å sette likhetstegn mellom sosiale medier og demokrati.

FN: en virkelighet verden har forlatt
(Would the World be a better place without the UN?)

Vi kan ikke unnvære FN, men en mer kreativ og effektiv organisasjon ville være ønskelig.

Sakprosa: april

...

Storbyen som utbytting og  motstand i det 21. århundret
(From the Factory to the Metropolis)

Nostalgifri analyse av storbyen som subjektivering, ikke politisering, fra den italienske politiske filosofen Antonio Negri.

Livet uten sikkerhetsnett
(Society of fear)

Angsten er blitt et privatanliggende og dette er farlig, skriver forfatteren Heinz Bude i Society of Fear – en essayistisk perle av en sosiologibok.

En stille form for folkemord
(Mass Starvation)

Kan sult avskaffes? Dagens sultkatastrofer har politiske årsaker, hevder professor Alex De Waal. Han mener hungersnød må kriminaliseres og at politiske ledere må stilles for en domstol. 

Rapport fra feiltrinnenes østfront
(When Conflict Resolution Fails)

Det viktigste er ikke å hindre selve konfliktene, men å fjerne volden fra dem, hevder konfliktløsningsekspert Oliver Ramsbotham. 

Gledesdreper på resept
(Narcocapitalism)

Narcocapitalism er en kort historie om moderne psykofarmaka, men også en teori om hvordan man får kontroll over den sosiale kroppen.

Ikke hit, og ikke lenger
(Should We Fear Russia?)

Russland–Georgia-krigen i 2008 skulle vise at grensen for NATOs ekspansjon mot øst var nådd. Med Ukraina-krisen i 2013–15 ble den overskredet. 

Trygg energi
(Energy Security)

Energy Security gir viktig kunnskap om samspillet mellom energisikkerhet, økonomisk vekst, økologisk bærekraft og sosial rettferdighet. 

Geriljalederen som ble merkevare
(My Brother)

Hva er igjen av Che Guevara? På Cuba vil han bestandig være en helgen, men i Vesten tok logoen og merkevaren Che Guevara over for den politisk opposisjonelle.

Til ungdommen nå til dags 
(The True Life)

Den aldrende Alain Badiou har skrevet en avansert konfirmasjonstale om eksistensielle kvaler som en åpning mot et bedre samfunn.