Grusomhetens teater

Anders Dunker

Filosof. Fast litteraturkritiker i Ny Tid. Oversetter.

«Jordbruket etterlater seg ørkener overalt » NEDVEKST: Den

NEDVEKST: Den japanske nylesningen av Marx går inn for grønn kommunisme eller nedvekst. Den historiske oversikten er imponerende, og analysene er inspirerende. Vil et sosialistisk eller kommunistisk samfunn nødvendigvis være bedre, økologisk sett? Og bør bruksverdi nå tre inn istedenfor bytteverdi?

Pragmatisk utopisme

MILJØ: Blant dem som anerkjenner klima- og naturkrisen, er fortellingene som binder fortidens skadeverk og fremtidens løsninger sammen, svært forskjellige. ‘Hammers lille grønne’ inviterer til debatt og diskusjon.

Russisk rulett med …

ATOMVÅPEN: Ekspertene sier faren for atomkrig aldri har vært større enn nettopp nå. Faren for uhell, atomvåpen på avveie, cyberinfiltrasjon og misforståelser har økt. Her kommer en dyp dialog med atomvåpen-filosofien, der intellektuelle har prøvd å få et grep på det ubegripelige: trusselen om verdens tilintetgjørelse. Og hva sier Sergej A. Karaganov, utenrikspolitisk og militærstrategisk rådgiver for Putins regjering? Er det eneste vi kan gjøre, å utsette apokalypsen, å avverge den på nytt og på nytt?

Årlig dør omkring en halv million mennesker i hetebølger

GLOBAL OPPVARMING: Slik turister reiser fra Spania til Bergen for å kjøle seg ned, er hele verden på flukt mot svale tilfluktsteder, mens den globale oppvarmingen viser seg som en kroppslig og konkret erfaring.

En sjøsyk pirat på romskipet jorden

ØKOLOGI: I denne fortellingen blir livet på seilbåten et mikrokosmos. Turistenes liv i sør forstyrrer dyrelivet – samtidig som livet under vann er gått tapt på grunn av overfiske, erosjonen øker på grunn av tapte tareskoger. Er det mulig å forstå at den verden som understøtter kroppen og bevisstheten, er naturen selv?

Ørkenen vokser

FILOSOFI: Både den ytre og den indre verden blir i dag ‘kolonisert’. Hva er sammenhengen mellom ødeleggelsen av tankelandskapet og naturlandskapet, av det indre og det ytre miljøet? Vi ser på dette i lys av Jonathan Crary og filosofi – deriblant Martin Heidegger.

Vestens tragiske tenkemåte 

ESTETIKK: I Kiøsteruds økofilosofiske tekst blir ‘skjønnheten’ en gåte like mye som en løsning, et spørsmål like mye som et svar. Er det mulig å finne en skjønnhet på naturens egne premisser – en skjønnhet du ikke kan eie?

Kan skogene komme krypende tilbake?

NATUR: Skogplanting er den koselige klimaløsningen alle liker. Fred Pearce mener det er langt viktigere å bekjempe hogsten og heller la skogen vokse tilbake på egen hånd. Han påpeker at med 25 prosent mer trær ville disse kunne trekke hele 200 000 milliarder tonn CO2 ut av atmosfæren – i seg selv nok til å holde oss under målet om 1,5 graders temperaturstigning frem mot 2050.

Gjensidig solidaritet

Gjensidighet: Konkurranse og samarbeid er som naturens yin og yang, hevder to franske biologer. I dag baseres nyere biologisk og psykologisk forskning om gjensidighet på både biokjemi, spillteori, empirisk granskning av symbioseforhold og den nye sosiobiologiens teorier om gruppeseleksjon.