Abonnement 790/år eller 190/kvartal
Hjemlitteratur

BOKMAGASIN – litteratur

NY TID er som kommentaravis samtidig et bokmagasin med rundt 40 bøker omtalt i hver utgave (mars, juni, september, desember). Vi omtaler (gjerne på en essayistisk måte) sakprosa innen politisk, økologisk og filosofisk litteratur, men også litteratur innen vår tids "big tech".
Avisen med sitt fyldige fullformat inkluderer også tema-bilaget ORIENTERING og/eller dokumentar-filmmagasinet MODERN TIMES REVIEW.
Hva med å tegne et abonnement til 790 kr / år?

Om forholdet mellom diktning og filosofi

FILOSOFI: Stefán Snævarr går i boken The Poetics of Reason mot et for stramt begrep om rasjonalitet: Å leve rasjonelt er ikke bare å finne de beste midlene til å realisere ens mål, men også å gjøre livet meningsfullt og sammenhengende. Deler av dette arbeidet bør inn i alle fagområder som er opptatt av modeller, metaforer og fortellinger.

Hvorfor spør vi alltid om grunnen til at menn begår voldsgjerninger, istedenfor å spørre hvorfor de ikke lar det være?

FEMICID: Drap på kvinner skjer ikke bare strukturelt og ikke bare ut fra kvinnefiendtlige motiver – de blir også i høy grad bagatellisert eller går ustraffet.

Gammelt nytt i ny innpakning

MINNER: Nostalgi har blitt gjort til et kommersielt produkt som gjør at fortiden er konstant og knugende til stede. Hører vi virkelig hjemme i en forgangen tid? Minner blir i dag fremstilt, bevart og forvaltet av kommersielle aktører, av kultuprodukter – som, for å si det med Marx, blir fetisjert. Fortidens popkulturelle produkter blir resirkulert, gjort til samleobjekter og billedbøker for kaffebordet, solgt som retrodesign.

Iguaca-papagøyene synger ikke lenger

KLIMAKRISEN: Denne boken får all annen klimalitteratur til å virke farlig menneskesentrert. Vi har åpenbart ikke vært særlig gode til å overvåke det jordiske paradiset.

En mentalitet fra den kolde krigs tid

EFTERRETNING: I USA beskæftiger 18 forskellige amerikanske agenturer på statsligt niveau sig med efterretningsvirksomhed. I 1996 var der 6 millioner beslutninger om at hemmeligstemple materiale – i 2016 var dette vokset til 55 millioner!

Et mentalt og militært vendepunkt

TYSKLAND: Hvor ‘krigsdugelig’ bør et land være? Med en rekke toppverv innen internasjonal politikk, krisehåndtering og sikkerhet anses sikkerhetsekspert Carlo Masala som en ubestridelig autoritet på feltet.

Den egentlige naturen

ØKOLOGI: Ove Jacobsen har laget oversiktsverk om 55 forskjellige grønne tenkere. I boken kan vi lese at vi må bevege oss fra et antroposentrisk til et økosentrisk perspektiv – slik at solidariteten, samarbeidet og medfølelsen inkluderer alle former for liv.

Er den liberale drømmen forbi?

LIBERALISME: Globalt og i Vesten er liberalismen på vikende front. I Vesten har liberalismen blitt erstattet med en intolerant hyperliberalisme, der borgere har problemer med å leve side om side med annerledestenkende.

Fremtiden er allerede her

SAMFUND: Hvad sker, når der er et yderligere pres på de faldende profitrater båret frem af billigere produkter til forbrugerne, udløst af større konkurrence? Og med en slags intensiveret statslig kontrol med stort set alle tilværelsens socioøkonomiske aspekter?

Intelligens hinsides det menneskelige

ØKOLOGI: Et virvar av sammenkoblet liv. Utviklingen innen økologi og teknologi varsler en ny kopernikansk revolusjon: Språket, bastionen for antatt menneskelig overlegenhet, tilhører også naturen og maskinene. Kan en utvidet definisjon av intelligens bedre vårt forhold til andre vesener?

En postkapitalistisk horisont

SOLIDARITET: For en opskrift på en økologisk revolution, savnes subjektet der kan udgøre den aktive samfundskraft, der kan bevæge samfundet mod en radikal anden fremtid. Radikale futurismer er her en nytænkning for hvad som kan komme.

Uden skam i livet

SKAM: Den svenske miljøaktivist Greta Thunberg har ædle motiver for sine udfald mod etablissementet, men hun er samtidig del af en moderne tendens, hvor skam og udskamning er blevet en del af den politiske hverdag og den ofte dystopiske debat på de sociale medier. Denne bogen ser nærmere på skammen.

Sophies valg: ‘Vær ikke ond’ eller ‘vær ikke god’

KUNSTIG INTELLIGENS: I denne boken bekymrer Robert Leib seg for at vår tillit til kunstig intelligens vil kunne slå tilbake på oss. ‘Sophie’ er en kollektiv bevissthet, én ‘blant mange’.

Et slags skapende urskrik

USA: Hva vil det si å være amerikaner? Hvem er de, hvordan kom de dit de er i dag, hvor har de etterlatt seg kulturelle spor? Her ser vi stemmene fra borgerrettighetsbevegelsen som inspirerte hippiene på 70-tallet, forkjemperne for homofiles rettigheter og feminister i flere generasjoner.

At læse og afkode naturens tegn

BÆREDYKTIGT: En ny bevægelse indenfor jordbrug, der trækker på såkaldte regenerative principper, arbejder for at øge humusindholdet, det mikrobiologiske liv i jorden og dyrke jordens evne til at binde CO2.

Det lille, fortryllende svevet

SICILIA: Poeten Joachim Sartorius har skrevet en fjærlett bok om magien i den sicilianske byen Siracusa.