Bestill vårutgaven her
Hjemlitteratur

BOKMAGASIN – litteratur

NY TID er som kommentaravis samtidig et bokmagasin med rundt 40 bøker omtalt i hver utgave (mars, juni, september, desember). Vi omtaler (gjerne på en essayistisk måte) sakprosa innen politisk, økologisk og filosofisk litteratur, men også litteratur innen vår tids "big tech".
Avisen på rundt 100 sider inkluderer også tema-bilaget ORIENTERING og/eller dokumentar-filmmagasinet MODERN TIMES REVIEW.
Hva med å tegne et abonnement til 195 kr (kvartal)
eller online til 69 kr (mnd)?

Hvor alle kæmper om opmærksomheden

SUBJEKTET: Bojana Kunst: Kunstner i arbejde
Hvordan skal kunsten skille sig ud i en tid hvor det kunstneriske virke er kommet til at ligne det moderne arbejdsliv med dets konstante krav om kommunikation, netværk og synlighed? Fremtræden og iscenesættelse er blevet vigtigere end indhold. Kan vi i dag egentlig genopdage vores forhold til tid, oplevelsen varighed, øve os på at gøre mindre? At ikke være et middel til et mål?

Fra despoti til anarki og tilbake til despoti

RUSSLAND: Mikhail Sjisjkin: Fred eller krig
: Mikhail Sjisjkin har lenge pekt på at Russland, til forskjell fra Tyskland, aldri har tatt noe oppgjør med sin totalitære fortid.

Til den som ønsker å forstå denne krisen

UKRAINA: Jacques Baud: Operation Z
NY TIDs faste kommentator, John Y. Jones, gir oss her i dette essayet (via Jacques Baud) en oversikt over styrkeforhold, Ukrainakrigens progresjon, propagandatrusselen, russernes intensjoner og vestlige reaksjoner, nazi-anklagene og løgnkampanjer.

Han ble sprengt i luften – ingen ble holdt ansvarlig

MAFIA: Pino Manzella: Peppino Impastato. La memoria difficile
Dette er en samling anekdotiske vitnesbyrd om et selvødeleggende samfunnsmaskineri med mafiaen som grunnpilar. På Sicilia dreide det seg i dette miljøet om mafiaen – men også om krigen i Vietnam, palestinernes rettigheter, miljøvern, klassesamfunnet, legal abort og kvinners frigjøring.

«De bein som er her, venter på dine.»

DØDEN: Bjørnar Berg: Hva lærer døden oss? En liten bok om frykt, forsoning og det ukjente
Vår kritiker sammenligner her egne erfaring med sine foreldres død, med erfaringer som er beskrevet i Bjørnar Bergs bok Hva lærer døden oss?.

Eldre og nyere tyranner

DESPOTER: Barbara Stollberg-Rilinger, André Krischer: Tyrannen: Eine Geschichte von Caligula bis Putin
De totalitære regimene i det 20. århundre forårsaket katastrofer og forbrytelser av helt andre dimensjoner enn samtlige førmoderne tyranner kunne ha tenkt seg. Men hva kvalifiserer makthavere gjennom århundrene til å bli tyranner?

Wilhelm Reichs aktualitet

MONOGRAFI: Håvard Friis Nilsen: Du må ikke sove. Wilhelm Reich og psykoanalysen i Norge
Reich hadde betydelig innflytelse på norske intellektuelle. Men han ble kastet ut av både kommunistpartiet og International Psychoanalytical Association – og døde i amerikansk fengsel bare 60 år gammel.

Politisk biologi

BEGÆR: Paul B. Preciado: Testo Junkie. Sex, stoffer og biopolitik i den farmakopornografiske tidsalder
Om det mellemkønnede subjekt og den revolutionære utålmodighed. En modstand muliggjort af den ‘potentia gaudendi’, den reserve af uhæmmet ‘nydelsespotens’, som udgør begærsfilosofiens grundantagelse fra Reich til Deleuze og Guattari. ‘Polemisk fagprosa’? Paul B. Preciado tager Engels’ opgør med normerne i «familien, staten og privatejendommen».

Arv, kunstnerskap og iscenesettelse

VIRKELIGHETSROMAN: Lene Berg: Fra far
Lene Bergs prosjekt er en iscenesettelse av minnet om en myteomspunnen far – men like mye av henne selv og egen identitet. Hun var bare ni år da faren ble arrestert for drapet på stemoren Evelyne.

«Langsomt, ord for ord – hvis man vil forstå det jeg sier.»

DAG SOLSTAD: Diverse: AGORA
Det foreligger nå over 400 sider med kritisk fortolkning og analyse av Dag Solstads romanlitteratur – fra det filosofiske tidsskriftet Agora.

Vestens tragiske tenkemåte 

ESTETIKK: Erland Kiøsterud: Skjønnhetens økologi
I Kiøsteruds økofilosofiske tekst blir ‘skjønnheten’ en gåte like mye som en løsning, et spørsmål like mye som et svar. Er det mulig å finne en skjønnhet på naturens egne premisser – en skjønnhet du ikke kan eie?

Mer våpen vil forlenge krigen

UKRAINA: Lars Birkelund: Krig som bestilt? – NATO, Ukraina, Russland, russofobi og andre årsaker til krigen i (om) Ukraina
Det er mye som tyder på at krigen i Ukraina har vært provosert frem og ønsket av USA og NATO. Massemediene har blitt til effektive ideologiske institusjoner som utfører en systemstøttende propagandafunksjon.

Ikoniske malerier og fotografier

Forbilleder: Laura Malosetti Costa: Retratos públicos: Pintura y fotografía en la construcción de imágenes heróicas en América Latina desde el siglo XIX
I offentlighedens Latinamerika blir afhængighedsheltene Bolívar og San Martin eller Che Guevara og Evita, gjennom malerier og fotografier enten forgudet eller satanisert. Denne bogen ser nærmere på hvorfor.

Muslimske eliter, maktutøvelse og terror

AFRIKA: Alessio Iocchi: Living through Crisis by Lake Chad. Violence, Labor and Resources
Hva kan en bok si om Boko Haram eller den porøse grensen mellom dagens Kamerun og dagens Tsjad? Eller om det førkoloniale kongedømmet Kanem-Bornu?

Grænserne for vores levemåde

FREMTID: Déborah Danowski, E. Viveiros de Castro: Om verdens ende
Miljøkatastrofer, global opvarmning, civilisationskrise og planetær apokalypse har givet anledning til forestillinger om jordens undergang og tidens afslutning. Gennem en radikal antropologi gjør et par forfattere et forsøg på at genrejse vores tro på verden.

Agamben: Et brennende hus

FILOSOFI: Giorgio Agamben, Giorgio Agamben: Quando la casa brucia, L’irqrealizzabile. Per una politica dell’ontologia
Italienske Giorgio Agamben beskriver og tenker andre forløp for vår tenkning enn dagens mer teknologisk nihilistiske viljedrevne produksjonsparadigme. To bøker søker inn i andre muligheter enn den 'brannen' han mener vi befinner oss i. I dette essayet forsøker Astrid Nordang å bringe frem noe av dette kompliserte materialet.