Bestill sommerutgaven her
STRÅLEFORSKNING:

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet – bekymringsverdig feilinformasjon?

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet kritiseres i denne kommentaren for ikke å ta til seg betydelige mengder forskning om strålefarer.
MIDTØSTEN:

UD kutter internasjonalt samarbeid

Hvilken betydning har det at myndighetene har kuttet kulturstøtte til en rekke norske aktører som jobber internasjonalt? Som eksempelvis Kirkelig Kulturverksted i Midtøsten?
ANGREP:

Gaza: Årsakene må få oppmerksomhet

Vestlig presse og regjeringers omtale av det siste brutale israelske angrepet på palestinerne er historieløs.
SOSIALANTROPOLOGEN:

Frihet, likhet og søsterskap

Med temaer som tvangsekteskap, barneekteskap, voldtekt og æresdrap har professor Unni Wikan hele livet studert menneskene, men ikke minst – det muslimske. Det har hun fått unngjelde for.
Fredsnasjonen / Mer fredspolitikk, takk!
Det fredspolitiske havner utenfor både medienes og politikernes fokus.
Fredsindeks / «Fredsnasjonens» omdømme
Norge har nå havnet på en 17. plass på grunn av våpeneksport.
Våpen / Verdens militære stormarked
Verden bruker i dag omtrent 16 000 milliarder kroner på det militære. Mens covid-19 stikker kjepper i hjulene for det meste av verdens varehandel, synes handelen av krigsmateriell å være et unntak.
Våpeneksport / Norsk eksportkontroll i endring – tid for innstramming
For dem som følger debatten om norsk våpeneksport, har 2021 vært av de mest dramatiske år noensinne. Den første bomben gikk av i februar, da Riksrevisjonens gjennomgang av norsk eksportkontroll ble offentliggjort. I kjølvannet av dette har ny informasjon om norsk våpeneksport til Emiratene blitt avslørt, en ny strategi for våpenindustrien er lansert fra regjeringen, og alle venter i spenning på hva Utenriksdepartementet vil komme opp med av løsninger på de mange avdekkede problemene i sin neste stortingsmelding om eksportkontroll, i juni.
Våpeneksport / Verdens strengeste regelverk
Utsagnet om «et av verdens strengeste regelverk» må forstås som Stortingets forventede standard for en langt mer restriktiv praksis for norsk eksport av krigsmateriell.
Våpen / Den nye forsvars-industrielle strategien
Norge skaper et særegent militærindustrielt kompleks mellom vår forsvarssektor, forskningsmiljøer og våpenindustri.
Embetsverket / Utenriksdepartementet og Norad
I utenrikstjenesten er Norges bidrag til fredsprosesser høyt prioritert, mens fredsbygging i bistanden har falt helt ut av Norads nye strategi.
Base-erklæringen / Ny avtale med USA utfordrer norsk basepolitikk
Etter at Norge og USA i april inngikk avtale om praktiske forhold ved amerikansk militær aktivitet i Norge, har debatten om norsk basepolitikk blusset opp for alvor. De fredspolitiske skillelinjene i saken er klare.
Atomvåpen / «Nedrustning og fred bør være løftet over partilinjer»
Nedrustningsarbeid trumfer de politiske skillelinjene, sier Asle Toje. Han er nå bekymret for at Norge vil komme under vanvittig press fra amerikanerne om å overta tyskernes rolle når det gjelder atomvåpen.
KRONIKK:

Norge på Europa-toppen i nasjonalisme?

Vi hører stadig at Norge er verdens beste land, men det er ikke nødvendigvis slik det oppleves for det store flertallet av nordmenn og folk som flytter hit.
BRUCE MAU:

Massive change

Hva med et tilbakeblikk over 30 år, for å kunne se og handle inn i fremtiden?
MILJØ:

Det Oslofjorden trenger aller mest nå

Ifølge denne kronikken snakker Miljødirektoratets «Redningsplan for Oslofjorden» ned en reell restaurering av fjorden. Livet i fjæra og fjorden trenger restaurering på naturens egne premisser.
BYER:

Vanlig diplomati tjener staten, bydiplomatiet folket

USAs nye ledere har merket seg Kinas bruk av byer i sitt diplomati. Seiler bypolitikk opp som den nye utenrikspolitikken?
Etikk / Hvilke etiske prinsipper ligger bak de første vaksinestikk?
Bak myndighetenes vaksineringsstrategi råder et etisk kaos.
Pandemi / «Immunologisk invaliditet»
Måske vil frygten for bakterier og vira i fremtiden i stadigt stærkere grad føre til et sygdomsberedskab præget af totalitær overvågning og kontrol. En blind tiltro til vaccinationer kan føre til en udfasning af menneskets eget immunsystem.
Straff / Saftige bøter for koronabrudd i Spania
I Spania har myndighetene muligheten til å ilegge saftige bøter til borgere som nekter å la seg vaksine eller motsetter seg restriksjoner under pandemien.
Kronikk / Koronavaksiner: vitskap og myter
Vitskapen har gjort raske framsteg når det gjeld å produsera ei vaksine mot Covid-19. Men kan vaksineprogramma bli grunna på aktivt samtykke og autonome val frå medborgarane? Og går vitskapleg rasjonalitet nå hand i hand med kreative former for irrasjonalitet?
Covid-19 / Vaksinetvang i skyggen av koronakrisen (av Trond Skaftnesmo)
Fra offentlig hold ytres det ingen reell skepsis til koronavaksinen – man anbefaler vaksinering, og folket er positive til vaksinen. Men er omfavnelsen av vaksinen basert på en informert beslutning eller et blindt håp om en normal hverdag?
Overvåkning / Smittesporing, overvåkning og konsekvenser
Hvor mye frihet har du egentlig, hvis dine bevegelser begrenses av et koronapass og du får sparken hvis du nekter å bli vaksinert?
Korrupsjon / 85 000 000 000 kroner
I krisesituasjoner øker korrupsjonsrisikoen – som med pengene bak den kommende koronavaksinen.

BØKER

SYKEPLEIE:

Oplevelsen av (u)menneskelige møder med de gamle


Vigdis J. Reisæter: Jeg skal hjelpe deg. En sykepleiers farvel til eldreomsorgen
Efter et årti i norsk ældreomsorg kunne sygeplejer Vigdis J. Reisæter ikke længere holde ud at måtte give en beroligende pille til angste demente i stedet for en hånd at holde i og et øre at lytte med.
SELVREALISERING:

Tatt av treningsbølgen


Jürgen Martschukat, oversatt av Alex Skinner: The Age of Fitness
Survival of the fittest – det gjelder å holde seg i form og passe på sin egen produktivitet. Du har også en app som måler puls, skritt og søvnkvalitet.
OMSORG:

Når offentlig velferd blir avhengig av veldedighet


Emma Dowling: The Care Crisis. What Caused It and How Can We End It?
: Storbritannia er i økende grad avhengig av de frivilliges innsats for å gi borgerne et minimum av omsorg mens offentlige tjenester lider under budsjettkutt og kriser.
KUNSTNER:

Å gi svar på gåten ingen har bedt deg om å løse


Guttorm Nordø: TEKST! Kunst og sånn 1981-2020
Guttorm Nordø forteller om det umiddelbare som eneste rettesnor for sitt kunstnerskap. En av de fineste, mest risikovillige og vittigste kunstbøkene i 2021?
KLIMA:

Slik lages desinformasjon om klima


Michael E. Mann: The New Climate War
Er veganeres forsøk på å løfte kjøttskam eller droppe å fly løsningen på klimaproblemet? Våre endrede reise- og atferdsmønstre har det siste året bare i liten grad påvirket de globale klimagassutslippene.

Et Internet of Things (IoT)Internet of Bodies (IoB) og Internet of Minds (IoM)


Ole Sverre Olsen: Samtaler med lysets hastigheter. Konstruksjonen av det digitale dødsriket.
Når Klaus Schwab, grunnleggeren av World Economic Forum, introduserer den fjerde industrielle revolusjon (Shaping the Future of the Fourth Industrial Revolution), og når Elon Musk, gründeren bak suksessen Tesla, pluss konsernsjef for Facebook Mark Zuckerberg legger frem visjonene for det 21. århundre, bør du følge oppmerksomt med på hva som er det konkrete innholdet i det de presenterer av teknologi, forsket frem i laboratoriene i Silicon Valley.
MODERNISME:

Å utvikle en ny sosial boligsektor


Jon Guttu, Catherine Bauer: Carsten Boysen: En rettferdig boligpolitikk, Modern Housing
Kan dagens usosiale by- og boligsituasjon trenge mer modernisme? To bøker aktualiserer en fremskrittstro på at samfunnet kan endres til det bedre.
MiljØ / Verden av byer, … (av Ellen S de Vibe, …)Vi er på kollisionskurs med såvel den naturmæssige som den sociale kapital, globalt set, hva FNs forhenværende generalsekretær Ban Ki-moon kaldte en global selvmordpagt. Nå må vi sten på sten bygge op en ny fremtid – velvidende at vi ikke selv vil komme til at se resultatet.
Klimaet / Kloden brenner. Hva mågjøres? (av Heikki Holmås)Heikki Holmås beskriver nullutslippsmål i ny bok, der klimakrisen løses med avgifter og utslippskrav, rikelig med grønn kraft, og teknologi. Men til hvilken pris?
Moralfilosofi / Det godes suverenitet (av Iris Murdoch)Det har vist seg ekstremt vanskelig å få filosofien til å innordne seg det samfunnet til enhver tid anser som fornuftig, rimelig og passende.
Øst-asia / East West Reflections on Demonization: North Korea now, … (av Geir Helgesen , …)Nord-Korea har vært gjenstand for vedvarende sverting i den grad at de minste forsøk på å nyansere bildert umiddelbart skytes ned. Er dette en bok som vil provosere presse, politiske påvirkere og forskere?
Kulturkritikk / Uten aksent (av Yoko Tawada, …)Yoko Tawada beveger seg mellom tyske og japanske ord – på linje med Paul Celan eller Roland Barthes. Men visste du at tårer inneholder stresshormonet kortisol?
Økonomi / Nordisk Socialisme – På vej mod en demokratisk økonomi (av Pelle Dragsted)Dragsted har en række forslag til hvordan lønmodtagere kan få en større del af «samfundskagen» – f.eks. ved at lukke dem ind i virksomhedernes direktionslokaler.
3 bØger om Økologi / De Gule Veste har ordet, … (av Mads Christoffersen, …)Fra de Gule vester kom nye former for organisering innen produktions-, bolig- og forbrugsfunktioner. Og med «Degrowth», startende det med helt enkle aktioner som beskyttelse af vand, luft og jord. Og hvad med det lokale?
Samfunn / Colapso (av Carlos Taibo)Mye peker på at et definitivt sammenbrudd nærmer seg. For mange mennesker er kollapsen allerede et faktum.
Radikal chic / Postcapitalist Desire: The Final Lectures (av Mark Fisher (red.) introduksjon ved Matt Colquhoun)Skal venstresiden noen gang bli dominerende igjen, må den ifølge Mark Fisher omfavne begjærene som har vokst frem under kapitalismen, ikke bare avfeie dem. Venstresiden bør dyrke teknologi, automatisering, redusert arbeidsdag og populære estetiske uttrykk som mote.
Thailand / Fighting for Virtue. Justice and Politics in Thailand (av Duncan McCargo)En magtfuld elite i Thailand – Myanmars naboland – har det seneste årti forsøgt at løse landets politiske problemer med domstolene, hvilket blot har forværret situationen. I en ny bog advarer Duncan McCargo mod «retsliggørelse».
Surrealistisk / The Seven Lives of Alejandro Jodorowsky (av Samlet og kuratert av Bernière og Nicolas Tellop)Jodorowsky er en mann full av kreativt overmot, grenseløs skapertrang og helt uten ønske eller evne til å gå på kompromiss med seg selv.
Gimmick / Theory of the Gimmick (av Sianne Ngai)Sianne Ngai er én af sin generations mest originale marxistiske kulturteoretikere. Men hun synes opsat på at trække æstetikken ned i sølet.
Samlivsbrudd / Les ruptures conjugales en Afrique subsaharienne musulmane (av Alhassane A. Najoum)Det er dyrt å gifte seg i Niger selv om brudeprisen varierer, og ved skilsmisse plikter kvinner å betale brudeprisen tilbake.
EØS:

Alternativene til EØS

Det er snart tretti år siden EØS-avtalen ble fremforhandlet. Tiden bør være inne for en politisk vareopptelling.

ESSAYS

GAZA:

Intet sted er trygt

Innbyggerne løper for livet og forlater sine hjem, uten å ha et trygt sted å søke ly for israelernes massive angrep.
KULTURHISTORIE:

Afrika og «the brutish museums»


Amin Maalouf, Block Museum of Art, Dan Hicks, Alice Procter: Leo Afrikaneren,Caravans of Gold - Fragments in Time - Art Culture and Exchanges Across Medieval Saharan Africa, The Brutish Museums, The Whole Picture
Det er nødvendig å frasi seg eierskapet til kolonitidens tyvegods. Skattene i europeiske museer er blitt stjålet. Og hva med Kulturhistorisk museum i Oslo – som også står på listen over museer som har Benins stjålne bronseskulpturer?

NY TID: Det økosentriske menneske

PENTAGON-RAPPORTEN:

Slik bedro fem presidenter i USA opinionen og kongressen

Til nå har norske aviser brakt forbausende lite fra avsløringene som er blitt publisert i New York Times.

Spillet om norsk atompolitikk

NATO: Den som leser Kari Enholms nye bok Aldri mer Hiroshima! – Spillet om norsk atompolitikk kan ikke annet enn fylles av dyp mistro til NATO-politikerne og NATO-avisene.

INTERVJUER

NAWAL EL-SAADAWI:

Nawal El-Saadawi – in memorandum

En samtale om frihet, ytringsfrihet, demokrati og eliter i Egypt.
AKSELERASJON:

Å se på nåtiden som fremtidens fortid

Vi har intervjuet tenkeren Armen Avanessian om «akselerasjonisme» og muligheten for en ny politisk tenkning.
INTERVIEW:

Signs of the Media Times – interview with Truls Lie

NY TIDs editor Truls Lie interviewed by Forum Borealis on several topics.

En språklig stum skildring

GUNDA: En film på grisens egne premisser.

Korte dokumentarer med globale perspektiver

KORTFILM: Med svært ulike innfallsvinkler viser to av dokumentarene på Kortfilmfestivalen hvor forstemmende langt unna vi er en bærekraftig utvikling.

Documentaries from Modern Times Review

Klima / 70/30 (av Phie Amb)Åbningsfilmen på Copenhagen DOX: de unge påvirkede politikkens klimavalg, men Ida Auken er filmens vigtigste omdrejningspunkt.
Foto / Helmut Newton - The Bad and the Beautiful (av Gero Von Boehm)Fotograf Helmut Newtons kontroversielle kultstatus vedvarer lenge etter hans død.
Rusreformen / Vinden snur (av Kieran Kolle)Kanskje er det motstanderne av regjeringens rusreform som aller helst bør se dokumentaren Vinden snur, som følger tre aktivister fra Foreningen for human narkotikapolitikk.
Dokumentar / Sea of love. Transforming Journey to Egypt (av Ashraf Ezzat)Oldtidens ægyptiske kunst og den senere sufi-traditionen har adgang til indsigter, som det moderne menneske efterhånden har glemt.