Abonnement 790/år eller 190/kvartal

«Transformasjons-alderen»

How the West Lost the Peace: The Great Transformation Since the Cold War
Forfatter: Phillip Ther
Forlag: Polity (USA)
MAKT / Er det mulig å forklare hvorfor gjenoppblomstringen av frimarkedsideer har resultert i vedvarende arbeidsledighet, økende ulikhet og finanskriser? Ifølge Philip Ther har koronapandemien og Russlands invasjon av Ukraina ført til at en epoke – verden slik man så for seg etter 1989 – er over.

Den tysk-østerrikske historikeren Phillip Ther er professor i sentraleuropeisk historie ved universitetet i Wien. Han er også leder for Research Center for the History of Transformations (RECET), et institutt for avansert forskning som tar utgangspunkt i året 1989 for å analysere pågående sosiale, økonomiske og kulturelle endringer.

I sin nyeste bok How the West Lost the Peace: The Great Transformation Since the Cold War analyserer han de sosiale skillene som gikk forut for den politiske polariseringen vi ser i dag, samt den kunstige koblingen mellom kapitalisme og demokrati. Boken favner bredt og dypt og tar opp en rekke høyaktuelle temaer kombinert med tilgjengelige, detaljerte analyser.

Boken er utgitt i paperback av Polity Press i 2023 og har blitt oversatt til engelsk av Jessica Spengler. Den inkluderer både et lengre forord, «Den store forvandlingen etter 1989», som i korte trekk sier litt om Thers tanker rundt boken og om hvordan den bør leses, samt en betydelig og god litteraturliste. Boken er på 277 sider og er delt opp i sju kapitler. Større deler av boken ble allerede utgitt på tysk som Das andere . . .

Kjære leser.
For å lese videre, opprett ny fri leserkonto med din epost,
eller logg inn om du har gjort det tidligere.(klikk på glemt passord om du ikke har fått det på epost allerede).
Velg evt abonnement

Du vil kanskje også like