Hanne Ramsdal

Hanne Ramsdal
Hanne Ramsdal 10 ARTIKLER

Maskinmennesket

Tidsvitnene skriver

Abonner på Ny Tid

Månedens dokumentar

Husene vi var, byene vi er

To viktige dokumentarer som demonstrerer kortfilmformatets potensial og synliggjør mangfoldet i vår tids dokumentariske filmfortellinger.

Kommentarer (fri lesning)