Alexander Carnera

Alexander Carnera
32 ARTIKLER 0 kommentarer
Dansk essayist og forfatter. Bosatt i København.

Manden i byen. Henry Miller og modernismen

Jensen fremhever Henry Millers evne til å navigere mellom letthet og tyngde, humor og patos i en flott bok om hele spennvidden i den mangfoldige forfatterens univers.

Transgression of the Inexistent. A Philosophical Vocabulary

Den fransk-tunisiske filosofen Mehdi Belhaj Kacem vil lære oss veien til det gode gjennom en økt innsikt i det onde.

Werner Herzog. Ekstatisk sandhed og andre ubrugelige erobringer

Et ekte demokrati må være åpent for dissens, forskjeller og det unyttige. Og bare gjennom denne «erobringen av det ubrukelige» kan vi nærme oss sannheten.

A Fragile Life. Accepting Our Vulnerability

Todd May gjenopdager filosofien som livskunst, som et praktisk-terapeutisk anliggende.

The Fire and the Tale

Georgio Agamben bringer leseren på sporet av de helt vesentlige spørsmålene om litteraturens forvandlende kraft – forholdet til selve livets mysterium. 

Følelsen av å være i live

Å være i live er å finne plass til det målløse, plass til tapet, til det overflødige, døden, den blotte væren, det uproduktive.

Å forlate sitt hus

Henry David Thoreaus berømte hus ved Walden Pound var både en politisk, arkitektonisk og økologisk handling. 

Den ensamma staden. Om kunst, ensamhet och överlevnad

Ensomhet er en erfaring som kan berike vår indre verden og styrke samværet med andre, mener Olivia Laing.

Jung. En stemme fra dybet

En bedre forståelse av menneskenaturen er nødvendig, siden den eneste virkelige trussel som finnes, er mennesket selv.

De retsløse og de ydmygede

Arendts smertefulle tekst viser oss årsakene til vår tids åndelig-politiske krise.

Postkapitalisme

I Postkapitalismen hevder Paul Mason at informasjons-teknologien har potensial til å overskride kapitalismen og skape produksjonsformer uavhengig av det tradisjonelle marked. 

Øyeblikk av klarsyn

En innsiktsfull øyeåpner til historien som mer enn det lineære fremskritt. 

Selvkritisk humanisme for klimaet 

Klimapolitikk handler ikke bare om hvor stikkontaktene er plassert hjemme hos meg, men også om å finne mening i en selvforandrende aktivisme – maten jeg spiser, meningsfullt arbeid, vaner og relasjoner. 

Forsøk på å være i live 

Hva skjer med kunsten i en samtid uten bestandighet, hvor alle er overlatt til et flytende, uendelig rom? 

Venezia har perfeksjonert løgnen og fasaden og skapt en ekstremt todelt by av rike og fattige, turister og migranter

Wolfgang Scheppe m.fl.: Migropolis Venice / Atlas of a Global Situation Hatje Cants Foundation, 2016 For the commodity the strangers have With us in Venice, if it be...

Livsnødvendig teater

Teateret viser vår egen forvirring i en forvirret tid. Det gir en orienteringsmåte for eksistensen, mener filosofen Alain Badiou.