OM OSS / KONTAKT OSS

For English click here.

ABONNEMENT

Klikk her for å tegne abonnement, online eller online + papir.
Avisabonnement inkluderer tilgang til e-avisen (PDF), 8000 artikler i arkivet, samt strømming av dokumentarfilm og videojournalistikk. Du får også Modern Times Review om internasjonal dokumentarfilm flere ganger i året.


KOMMENTARER, KRONIKK og ESSAY

Ta kontakt med redaksjonen.
Deadline er senest den 20. i måneden.
Kommentar/kronikk/essay er på henholdsvis maksimalt 400/800/1500 ord.
Normalt honoreres ikke dette. Kronikken trykkes på kommentarsidene i avisen og på nettsiden. Vi forbeholder oss retten til å redusere tekstlengden av plasshensyn. Vi ber om forståelse for at det kan ta litt tid å få svar på ubestilte tekster.


OM NY TID

Avisen har et sosialliberalt og økoanarkistisk verdigrunnlag:
NY TID stiller seg derfor skeptisk undersøkende til dagens militærindustrielle kompleks og dets mange konsekvenser, samt maktmisbruk innen stat og kapital (overvåkning, kontroll, finans). NY TID har rundt 25 anmeldelser av dokumentarfilm og sakprosa hver måned.


NY TID mottar midler fra Norsk kulturråd. NY TID arbeider etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg urettmessig omtalt, bes kontakte redaksjonen.


Er du abonnent og savner avisen? Kontakt vår distributør Helt Hjem på servicesenter@helthjem.no så hjelper de deg.

Er det noe du annet lurer på angående abonnement eller distribusjon, kontakt oss på e-post: abo@nytid.no eller sms til 45020044 (telefonen er ikke betjent). Du kan også få kjøpt NY TID til kroner 69 per avis på rundt 200 utsalgssteder over hele Norge.

Følg oss også på sosiale medier: Facebook, Twitter og Instagram.

Besøksadresse:
Ny Tid & Orientering AS
Dronningensgate 16
0152 Oslo

Organisasjonsnummer: 995 498 480 MVA

Redaksjonen:

Truls Lie
Ansvarlig redaktør

E-post: truls@nytid.no
Mobil (sms): +47 90855066

.


Iril Kolle
Redaksjonssjef
E-post: iril@nytid.no


I redaksjonen:
Kjersti Velsand og Vibeke Harper.
Oversettere: Anders Dunker, Andreas Modalsli, Sigrid Strømmen, Lasse H. Takle.


Styret i Ny Tid & Orientering AS:

Trygve Natvig (styreleder)
John Y. Jones
Erling Bonnevie Hjort
Truls Lie
Anne Håskoll-Haugen


Redaksjonsråd:
Sven Egil Omdahl, Ketil Lund, Ellen Lande, Alexander Harang, Arne Ruth og John Y. Jones.
Les presentasjonen av redaksjonsrådet.


HISTORIKK:

Avisen har utkommet siden 19. februar 1953, den gang under navnet Orientering. Avisen utkom først hver 14. dag, og etter hvert en gang i uka.

Fra august 1975 endret avisen navn til NY TID, med Audgunn Oltedal som første redaktør, og den var et resultat av partisamlingen på venstresiden og etableringen av Sosialistisk Venstreparti (SV) samme år. Avisen ble fristilt fra partiet i 1998 og helt uavhengig også eiermessig fra 2006. Fordi NY TID er en videreføring av det opphørte Orientering, står det «hvori opptatt Orientering» i kolofonen. NY TID overtok Orienterings rolle som venstrebevegelsens talerør i norsk politikk.

Fra starten var Orienterings stil kollektiv og spartansk, men etter hvert presenterte redaksjonen artiklene signert. Avisen utviklet en selvstendig stil, dels frigjort fra partiet, og økte opplaget til mellom 17 000 og 19 000 i tidsrommet 1973–1975. Norsk sikkerhetspolitikk var stadig tema i avisen etter omleggingen i 1975, og høydepunktet var nok Listesaken, som førte til politibeslag og rettssak.

Fra begynnelsen på 1980-tallet begynte løsrivelsen fra partiet, og i 1986 kom Finn Gustavsen tilbake som redaktør i konkurranse med Erik Solheim. I 1998 ble NY TID formelt fristilt fra partiet.

I juli 2005 overtok Dag Herbjørnsrud som ansvarlig redaktør. Med ny eier og større økonomiske ressurser ble NY TID relansert som et ukentlig nyhetsmagasin med Newsweek som forbilde. I januar 2014 ble NY TID igjen lansert i avisformat.

I januar 2015 overtok Truls Lie som redaktør, daglig leder og medeier (tidligere redaktør i Morgenbladet og Le Monde diplomatique).  Avisens linje skulle ha en visjon om å være en uavhengig, pragmatisk-anarkistisk betonet avis med fokus på fred&konflikt, overvåkning&kontroll, samt økologi&filosofi.

Fra mars 2015 ble NY TID relansert i klassisk fullformat som eneste i Norge. Fra juli 2015 ble avisen omlagt til månedsavis, i en fyldigere utgave der man satset på kritikk av internasjonale politiske og reflekterte bøker (sakprosa) og dokumentarfilm. Avisen ble også månedlig vedlagt Klassekampen, i tillegg til egne abonnenter og løssalg – og ble omlagt til Klassekampens tabloidformat.

Fra våren 2017 er det internasjonale dokumentarfilmmagasinet Modern Times Review vedlagt avisens egne abonnenter flere ganger i året.
Distribusjonsavtalen med Klassekampen ble sagt opp fra oktober 2017, og NY TID sto igjen fritt, noe som førte til en tilbakeføring til fullformat fra og med 2018. NY TID gikk tilbake til tabloidformat våren 2019.

Avisens artikler og e-aviser rommer i dag over 8000 artikler. Vi publiserer også de mest interessante historiske artiklene fra Orientering for 50 år siden (1953–1975).
Se også mer på Wikipedia.