Kontakt oss

For English click here.

Klikk her for avisabonnement eller her for online abonnement.
Avisabonnement inkluderer tilgang til PDF-utgaver, alle artikler i arkivet, samt strømming av dokumentarfilm og videojournalistikk og det halvårlige Modern Times Review.


For kommentar/kronikk/essay ta kontakt med redaktør Truls Lie.
Deadline er senest den 20. i måneden. Normalt honoreres ikke dette.
(Kommentar/kronikk/essay er på henholdsvis maks 400/1000/1500 ord). Kronikken trykkes på kommentarsidene i Ny Tid og åpent på websiden. Vi forbeholder oss retten til å redusere tekstlengden av plasshensyn. Vi ber om forståelse for evt noe lang tid mht respons på ubestilte tekster.


Avisen har et sosialliberalt og økologisk verdigrunnlag, inspirert av anarkismen:
NY TID stiller seg derfor skeptisk undersøkende til dagens militærindustrielle kompleks og dets mange konsekvenser, samt maktmisbruk innen stat og kapital (overvåkning, kontroll, finans). NY TID har en tydelig internasjonal orientering, og kaller seg gjerne også «Oslo Review of Docs and Books» på grunn av de rundt 25 anmeldelsene av dokumentar og sakprosa hver måned.


NY TID mottar midler fra Norsk kulturråd. NY TID arbeider etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg urettmessig omtalt, bes kontakte redaksjonen.


Er det noe du lurer på angående distribusjon eller administrasjon, kontakt oss på telefon 45020044 (også SMS) eller på e-post: abo@nytid.no for spørsmål om abonnement. Du kan også få kjøpt NY TID til kroner 69 per avis på rundt 200 utsalgssteder over hele Norge.

Følg oss også på sosiale medier: Facebook, Twitter og Instagram.

Besøksadresse:
Ny Tid & Orientering AS
Dronningensgate 16
0152 Oslo

Organisasjonsnummer: 995 498 480 MVA

Redaksjonen:

Truls Lie
Ansvarlig redaktør
E-post: truls@nytid.no
Mobil (sms): +47 90855066

 


Siri Sollie
Redaksjonssjef
E-post: siri@nytid.no
Mobil: +47 40595791


Erik Eikedalen
Salgs-/kommunikasjonssjef (abonnement/opplag/web)
E-post: erik@nytid.no
Mobil: +47 47230599


Kaisa Ytterhaug
Redaksjonsmedarbeider
E-post: kaisa@nytid.no
Mobil: +47 97028491


Maren Kleppen
Markedskonsulent
E-post: maren@nytid.no
Mobil: +47 91384538


Styret i Ny Tid & Orientering AS:

Trygve Natvig (styreleder)
John Y. Jones
Erling Bonnevie Hjort
Truls Lie
Anne Håskoll-Haugen


Redaksjonsrådet:

Sven Egil Omdal

 

 


Ketil Lund

 

 


Ellen Lande

 

 


Alexander Harang

 

 


John Y. Jones

 

 


Arne Ruth

 

 

Les presentasjon av redaksjonsrådet her


HISTORIKK:

Avisen har utkommet siden 19. februar 1953, den gang under navnet Orientering. Avisen utkom først hver 14. dag, og etter hvert en gang i uka.

Fra august 1975 endret avisen navn til NY TID, med Audgunn Oltedal som første redaktør, og den var et resultat av partisamlingen på venstresiden og etableringen av Sosialistisk Venstreparti (SV) samme år. Avisen ble fristilt fra partiet i 1998 og helt uavhengig også eiermessig fra 2006. Fordi NY TID er en videreføring av det opphørte Orientering, står det «hvori opptatt Orientering» i kolofonen. NY TID overtok Orienterings rolle som venstrebevegelsens talerør i norsk politikk.

Fra starten var Orienterings stil kollektiv og spartansk, men etter hvert presenterte redaksjonen artiklene signert. Avisen utviklet en selvstendig stil, dels frigjort fra partiet, og økte opplaget til mellom 17 000 og 19 000 i tidsrommet 1973–1975. Norsk sikkerhetspolitikk var stadig tema i avisen etter omleggingen i 1975, og høydepunktet var nok Listesaken, som førte til politibeslag og rettssak.

Fra begynnelsen på 1980-tallet begynte løsrivelsen fra partiet, og i 1986 kom Finn Gustavsen tilbake som redaktør i konkurranse med Erik Solheim. I 1998 ble NY TID formelt fristilt fra partiet.

I juli 2005 overtok Dag Herbjørnsrud som ansvarlig redaktør. Med ny eier og større økonomiske ressurser ble NY TID relansert som et ukentlig nyhetsmagasin med Newsweek som forbilde.

I januar 2014 ble NY TID igjen lansert i avisformat og alle aksjene ble overtatt av Dag HerbjørnsrudTorild SkardTore Linné Eriksen og Einar Krog Grimstad.

I januar 2015 overtok Truls Lie (tidligere redaktør i Morgenbladet og Le Monde diplomatique) avisen fra hovedeier Dag Herbjørnsrud. Lie ble hovedeier, ansvarlig redaktør og daglig leder. Han relanserte avisen i fullformat 4. mars, med visjon om å være en uavhengig, anarkistisk betonet avis med fokus på fred & konflikt, migrasjon, makt & kontroll, miljø, medier, internasjonal dokumentarfilm & sakprosa.

Fra mars 2015 ble NY TID relansert i klassisk fullformat som eneste i Norge. Fra juli 2015 ble avisen omlagt til månedsavis, i en fyldigere utgave der man satset på kritikk av internasjonale politiske og reflekterte bøker og dokumentarfilmer. Avisen ble også månedlig vedlagt Klassekampen, i tillegg til egne abonnenter og løssalg. Fra august 2016 la NY TID over til tabloidformatet for å tilpasses Klassekampens størrelse. Fra våren 2017 vedlegges også det internasjonale dokumentarfilmmagasinet Modern Times Review halvårlig til avisens egne abonnenter.

Distribusjonsavtalen med Klassekampen ble sagt opp fra oktober 2017, og NY TID sto igjen fritt, noe som førte til en tilbakeføring til fullformat fra januar 2018.

Avisens artikler, e-aviser og videojournalistikk rommer i dag over 7000 artikler. Dette vil over tid bygges opp – helt tilbake til Orientering i 1953. Se også mer på Wikipedia.