Bestill høstutgaven her

NY TID kommer ut 7. mars, 6. juni, 5. september og 5. desember

Er du abonnent og savner NY TID? Kontakt oss på e-post: abo@nytid.no. Du kan også få kjøpt NY TID på rundt 100 utsalgssteder over hele Norge. Følg oss også på sosiale medier: Facebook, Twitter og Instagram.


(For English click here.) For annonser, se her.

Klikk her for abonnement eller logg inn i toppen om du har. Vårt internasjonale bokmagasin / kommentaravis kommer kvartalsvis, samt artikler i vår løpende nettavis her (arkivet har rundt 10.000 nettartikler). Du får også ORIENTERING som tema/bilag og magasinet Modern Times Review (internasjonal dokumentarfilm) flere ganger i året.

NY TID har et sosialliberalt og økoanarkistisk verdigrunnlag: NY TID stiller seg på den ene siden kritisk til dagens militærindustrielle kompleks og det voksende kontrollsamfunnet (big tech, kapital/finans og overvåkning). På den annen side har vi  et økologisk-filosofisk perspektiv. Som i det greske «techne» og «oikos».


KRONIKK og ESSAY: Debatt henvises til sosiale medier: Bare lenke via Facebook etc fra våre artikler. Kronikk og essays innsendt er på henholdsvis maksimalt 800 eller 1500 ord. Normalt honoreres ikke dette. Sendes til vår redaksjon. Vi forbeholder oss retten til å redusere tekstlengden av plasshensyn. Vi ber om forståelse for at det kan ta litt tid å få svar på ubestilte tekster.


NY TID mottar midler fra Norsk kulturråd. NY TID arbeider etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg urettmessig omtalt, bes kontakte redaksjonen.

Redaksjonen

Truls Lie Ansvarlig redaktør
E-post: truls@nytid.no
Mobil (sms): +47 90855066

Korrektur: Kjersti Velsand.
Oversettere: Anders Dunker, Lasse H. Takle.

Styret i Ny Tid & Orientering AS:

Trygve Natvig (styreleder)
John Y. Jones
Erling Bonnevie Hjort
Truls Lie
Anne Håskoll-Haugen


Redaksjonsråd:

Sven Egil Omdahl
Ketil Lund
Ellen Lande
Alexander Harang
Arne Ruth
John Y. Jones

Les presentasjonen av redaksjonsrådet.

HISTORIKK

Avisen har utkommet siden 19. februar 1953, den gang under navnet Orientering. Avisen utkom først hver 14. dag, og etter hvert en gang i uka. Et forbilde vi fremdeles holder høyt, fra den gang Sigurd Evensmo, Kjell Cordtsen og andre var redaktører.

Fra august 1975 endret avisen navn til NY TID, med Audgunn Oltedal som første redaktør, og den var et resultat av partisamlingen på venstresiden og etableringen av Sosialistisk Venstreparti (SV) samme år.

Avisen ble fristilt fra partiet i 1998 og helt uavhengig også eiermessig fra 2006. Fordi NY TID er en videreføring av det opphørte Orientering, står det «hvori opptatt Orientering» i kolofonen. NY TID overtok Orienterings rolle som venstrebevegelsens talerør i norsk politikk. Fra starten var Orienterings stil kollektiv og spartansk, men etter hvert presenterte redaksjonen artiklene signert. Avisen utviklet en selvstendig stil, dels frigjort fra partiet, og økte opplaget til mellom 17 000 og 19 000 i tidsrommet 1973–1975. Norsk sikkerhetspolitikk var stadig tema i avisen etter omleggingen i 1975, og høydepunktet var nok Listesaken, som førte til politibeslag og rettssak. Fra begynnelsen på 1980-tallet begynte løsrivelsen fra partiet, og i 1986 kom Finn Gustavsen tilbake som redaktør i konkurranse med Erik Solheim.

I 1998 ble NY TID formelt fristilt fra partiet. I juli 2005 overtok Dag Herbjørnsrud som ansvarlig redaktør. Med ny eier og større økonomiske ressurser ble NY TID relansert som et ukentlig nyhetsmagasin med Newsweek som forbilde.

I januar 2014 ble NY TID igjen lansert i avisformat.

I januar 2015 overtok Truls Lie som redaktør, daglig leder og medeier (tidligere redaktør i Morgenbladet og Le Monde diplomatique).  Avisens linje skulle ha en visjon om å være en uavhengig, pragmatisk-anarkistisk betonet avis med fokus på fred & konflikt, overvåkning & kontroll, samt økologi & filosofi. Fra mars 2015 ble NY TID relansert i klassisk fullformat som eneste i Norge. Fra juli 2015 ble avisen omlagt til månedsavis, der man satset på omtale av internasjonale politiske og reflekterte bøker (sakprosa), dokumentarfoto, dokumentarfilm og kronikker. Avisen ble også månedlig vedlagt Klassekampen, i tillegg til egne abonnenter og løssalg – og ble omlagt til Klassekampens tabloidformat.

Fra våren 2017 er det internasjonale dokumentarfilmmagasinet Modern Times Review vedlagt NY TIDs abonnenter flere ganger i året. Distribusjonsavtalen med Klassekampen ble sagt opp fra oktober 2017. NY TID gikk tilbake til tabloidformat våren 2019 etter en periode med fullformat. Nettutgaven og e-avisene rommer i dag om lag 10.000 artikler. Vi publiserer også de mest interessante historiske artiklene fra Orientering for 50 år siden (1953–1975).

Se også mer på Wikipedia. Fra sommeren 2020 ble NY TID lagt om til kvartalsutgave (kommentaravis/bokmagasin) og løpende online  nettavis. NY TID følger tiden, der flere og flere leser artikler online, dessuten behovet for å lese lengre artikler og essays på papir.

NY TID har nå også fast temabilaget ORIENTERING, som vår forgjenger (fra 1953-75) het.