Grusomhetens teater

ESSAY

Solidaritet og motstandsdyktighet

RESILIENS: Fotograf Eduardo Moreno – som har latt oss bruker flere foto i dette bilaget – spør om det er mulig å tenke nytt. Han etterlyser at vi lærer å bygge nye kart over nærhet, tetthet og samhørighet.

Å bygge en førskole, en crèche, i Ethembeni

CAPE TOWN: Sør-Afrika er i boligkrise, og med sviktende infrastruktur og utbredt politisk korrupsjon rammes de fattigste hardest. Den lokale humanitære organisasjonen The Shackbuilder bygger shacks, midlertidige boliger i treverk og korrugerte metallplater for mennesker i nød. Vi forsøkte å bidra.

The Line truer klima, miljø og menneskerettigheter

NEOM: Det største og mest kontroversielle ‘ny by’-prosjektet i verden? For å fullføre de enorme byggearbeidene i Saudi Arabia med by-prosjektet NEOM de kommende 25 årene regnes det med et behov på 100 000 arbeidere – hovedsakelig migranter. NEOM er samtidig kritisert for mangel på bærekraftig utvikling og brudd på menneskerettigheter.

Kina bygger 220 nye millionbyer mot 2025

URBANISERING: Kina har valgt urbanisering som hovedstrategi. I Kina bygges hvert år 11 millioner boligenheter, og daglig fullføres 10–15 bydeler. Landet tilbyr nå standardiserte nøkkelferdige bymodeller til andre land til en lånekostnad på 4 milliarder dollar – Ukraina neste?

Tilnærminger til rimelig bolig

BOLIGFORSYNING: Vellykket boligutvikling forholder seg til fire virkemidler for å produsere rimelige boliger og redusere stigmatisering.

Pandemiers konsekvenser for byene

BYER: Livet i verdens byer har til alle tider vært preget av epidemier og sykdom. Av og til er byer lagt øde av smittebølger, men stort sett har de reist seg igjen og gått videre. Men hva blir følgene av pandemien som hadde utspring i Kina i 2019? Kan byer i vår tid håndtere slike utfordringer igjen?