Bestill høstutgaven her

Orientering50

Til NATOs disposisjon

NATO:  Under NATO-øvelsen Good Heart var «fienden» streikende arbeidere og navngitte norske organisasjoner.

Pariserkommunen ble modell og inspirasjon for sosialister fra Marx til våre dager

ORIENTERING nr. 22 1971: : Vi bringer her annen del av Einhart Lorenz’ artikkel om Pariserkommunen.

Slik bedro fem presidenter i USA opinionen og kongressen

PENTAGON-RAPPORTEN: Til nå har norske aviser brakt forbausende lite fra avsløringene som er blitt publisert i New York Times.

Spillet om norsk atompolitikk

NATO: Den som leser Kari Enholms nye bok Aldri mer Hiroshima! – Spillet om norsk atompolitikk kan ikke annet enn fylles av dyp mistro til NATO-politikerne og NATO-avisene.

«Bare med hodet kan ingen bli, eller forbli, sosialist»

Et forsøk på nyvurdering av Sigurd Evensmos forfatterskap og et innlegg om kunstens nødvendighet.

På tross av pornografien

Sigurd Evensmo om Bjørneboes Uten en Tråd. Orientering nr. 37, 1966