Bestill sommerutgaven her

Orientering50

Til NATOs disposisjon

NATO: :
 Under NATO-øvelsen Good Heart var «fienden» streikende arbeidere og navngitte norske organisasjoner.

Pariserkommunen ble modell og inspirasjon for sosialister fra Marx til våre dager

ORIENTERING nr. 22 1971: :
: Vi bringer her annen del av Einhart Lorenz’ artikkel om Pariserkommunen.

Slik bedro fem presidenter i USA opinionen og kongressen

PENTAGON-RAPPORTEN: :
Til nå har norske aviser brakt forbausende lite fra avsløringene som er blitt publisert i New York Times.

Spillet om norsk atompolitikk

:
NATO: Den som leser Kari Enholms nye bok Aldri mer Hiroshima! – Spillet om norsk atompolitikk kan ikke annet enn fylles av dyp mistro til NATO-politikerne og NATO-avisene.

«Bare med hodet kan ingen bli, eller forbli, sosialist»

:
Et forsøk på nyvurdering av Sigurd Evensmos forfatterskap og et innlegg om kunstens nødvendighet.

På tross av pornografien

:
Sigurd Evensmo om Bjørneboes Uten en Tråd. Orientering nr. 37, 1966