Bestill høstutgaven her

Orientering 50 år siden (NY TIDs forløper)

Sartre i sentrum for nytt tribunal

JEAN-PAUL SARTRE: I denne artikkelen beskriver Vladimir Dedijer hvordan det franske samfunnet stadig blir mer autoritært. Grunnleggende friheter settes til side, nasjonalforsamlingen er avmektig og politiet har fritt spillerom til å drive den reneste terror mot folk med meninger som avviker fra de offisielle. Tortur og stinkende fengselsceller hører også med til bildet av Frankrike 1971.

Det ideologiske grumset i marxismen-leninismen

ORIENTERING: Marxismen-leninismens grunnlag, norsk utgåve på forlaget Ny Dag 1962.

Til NATOs disposisjon

NATO:  Under NATO-øvelsen Good Heart var «fienden» streikende arbeidere og navngitte norske organisasjoner.

Pariserkommunen ble modell og inspirasjon for sosialister fra Marx til våre dager

ORIENTERING nr. 22 1971: : Vi bringer her annen del av Einhart Lorenz’ artikkel om Pariserkommunen.

Slik bedro fem presidenter i USA opinionen og kongressen

PENTAGON-RAPPORTEN: Til nå har norske aviser brakt forbausende lite fra avsløringene som er blitt publisert i New York Times.