Grusomhetens teater

KOMMENTAR

Robothunder, falsk informasjon, KI og droner

KUNSTIG INTELLIGENS: Har vi kontroll over teknologien vi bruker? Vi trenger reguleringer når det kommer til teknologi, roboter og KI – og det haster.

«Resiliens og motstandsevne blir idealer i krisetider.»

MODERNITET: Sosiologen Andreas Reckwitz (f. 1970) har i økende grad blitt en premissleverandør i den tyske samfunnsdebatten. NY TID treffer ham hjemme i Berlin, like ved Humboldt-universitetet, der han er professor. Han snakker blant annet om tre kulturelle kriser: en politisk krise, en krise når det gjelder anerkjennelse, og en selvrealiseringskrise.

En konvertert militærindustri

FREDSKULTUR: NY TID trykker her et utdrag fra boken Fredskultur. Utopi eller sikkerhetspolitisk alternativ? Er det mulig å se for seg en endring av militærindustrien til mer ivaretakelse av sivile formål og beredskap?

Tiden er en dam som fylles igjen og igjen

REISEESSAY: Til det sørlige Litauen, til Polen og tilbake. Hva betyr det for Reffstrups 80 år gamle svigermor i en så sen alder at tiden har slått en knute – at trusselen fra Russland har vendt tilbake? Hva vil det si å leve i en tid uten å leve i dens fremgang?

Wang Huning – innflytelsesrik intellektuell

KINA: Hvem er Wang Huning, som i over 20 år har medvirket til tre generalsekretærers politikk?

Hvidhed som politisk kategori

MAGT: Stormen på Kongressen i 2021 var et forsøg på at bekræfte den hvide verden, der opstod med koloniseringen og renæssancen i løbet af det 14. århundrede. En forudsætning for koloniseringen var nedvurderingen af socialt konstruerede andre, der blev racialiserede som sorte eller mørke – som tilbagestående eller som ikke-mennesker.

En velregissert glemsel, et folkemord i sakte film

JOURNALIST: Han lever denne kampen, Gideon Levy. Om Israels demokrati og folkemordet på palestinerne. Her i et sommerbrev fra Island.

Oppløftende fredskonferanse i Wien

FRED: 300 aktivister, politikere og eksperter fra 32 land samlet seg i sommer i Wien for å diskutere behovet og metodene for å gjenopprette freden i Ukraina. Den italienske fredsbevegelsen var her et forbilde: Utover enorme demonstrasjoner mot militariseringen i Ukraina har de gjennomført fem større fredskaravaner til landet med til sammen over 80 kjøretøy fylt med medisinsk utstyr, generatorer, vannrenseutstyr og andre nødvendighetsartikler.

Nye tiår med kald krig

UKRAINA: Putin misregnet seg totalt. Og hva blir historiens dom over president Zelenskyj?