Bestill høstutgaven her

Eivind Tjønneland

Idehistoriker.

Kreativitet, åpenhet, stilbevissthet, gründerånd, empati og kosmopolitisme

Andreas Reckwitz: Das Ende der Illusionen. Politik, Ökonomie und Kultur in der Spätmoderne
MIDDELKLASSEN: Aktuelt i disse korona-tider er hvorvidt Reckwitz’ analyse åpner opp for en omstrukturering av økonomien tilbake til en «realøkonomi» – fra den kulturelle kapitalismen der varene lover konsumentene symbolske, narrative, estetiske og etiske opplevelser.

Kjærligheten som unnfanget sosialdemokratiet

INTERVJU: Den tyske forfatteren Renate Feyl bruker en historisk, adelig skilsmissesak i sin siste roman.

Tysk journalistikks wonderboy lurte leserne

Juan Moreno Rowolt: Tausend Zeilen Lüge. Das System Relotius und der deutsche Journalismus
FAKE NEWS: Claas Relotius lurte Der Spiegels lesere trill rundt med oppdiktede historier i flere år. For tiden pågår en selvransakelse og debatt i tysk presse.

Fire tiltak mot bruk-og-kast-kulturen

Razmig Keucheyan Zones: Les besoins artificiels. Comment sortir du consumérisme
FALSKE BEHOV: Keucheyan ønsker ikke en autoritær marxisme der byråkratiet bestemmer hva borgerne trenger. Han foreslår også at for å minske dagens forbruk, må produsentene lage produkter med lengre leve- og garantitid.

Žižek som kommunist

KOMMUNISME: 7. desember kommer den slovenske filosofen og kulturkritikeren Slavoj Žižek til Bergen for å delta i Holberg-debatten. Under debatten vil han forklare hvorfor han fortsatt er kommunist. Han skal også intervjues av den amerikanske økonomen Tyler Cowen .

Axel Jensen – fra smokken til Ovnen

Torgrim Eggen: Axel. Fra smokken til Ovnen – storyen om Axel Jensen
AXEL JENSEN: Torgrim Eggen balanserer i en lesefest av en biografi på stram line mellom Axel Jensens liv og verk.

Alle begynner livet som narsissister

ESSAY: En reaksjon på dekonstruksjonen av subjektet er i dag en ny subjektiv bølge der alle skal oppdage seg selv på ny. Burde en del forlagsredaktører beskytte slike forfattere mot seg selv?

Døde og levende metaforer

Kristin Fridtun: Språket er ei bukse. Om biletbruken i norsk språkdebatt
SPRÅKDEBATT: Hvordan kan metaforen testes ut mot faktakunnskap?

Kitsch fra Knausgård

Karl Ove Knausgård: Fuglene under himmelen
FØLELSER: Et skrekkbilde av en kvelende snillhet. Er Knausgård nå farligere enn Kierkegaard som produsent av ideologi?