Eivind Tjønneland

Eivind Tjønneland
Eivind Tjønneland 39 ARTIKLER

Økende konformisme

Fuck autonomi! 

Abonner på Ny Tid

Månedens dokumentar

Husene vi var, byene vi er

To viktige dokumentarer som demonstrerer kortfilmformatets potensial og synliggjør mangfoldet i vår tids dokumentariske filmfortellinger.

Kommentarer (fri lesning)