Bestill høstutgaven her

miljø

Mange norske konservative vil nikke anerkjennende til Burke

Claus Bryld, Oversatt fra dansk av Lars Nygaard: Konservatismens profet. Edmund Burke

EN DOBBELTBIOGRAFI: Siden 1950-tallet har Burkes ideer fått en renessanse. Motstand mot rasjonalisme og ateisme står sterkt hos de 40–50 millioner evangelisk kristne amerikanerne.

Mat på en plaget planet

Lisa Palmer: Hot, Hungry Planet. The Fight to Stop a Global Food Crisis in the Face of Climate Change

: Verdens intensive matproduksjon kan med sitt ressursforbruk fort sende oss inn i alvorlige kriser. Noe må gjøres. 

Begrensning for frihet

Arne Johan Vetlesen og Rasmus Willig: Hvad skal vi svare?

: Vi vet det så godt, og vi vil det egentlig ikke. Derfor går vi på akkord med våre egne følelser når vi opptrer som blinde overfor ødeleggelsen av naturen.

På felles lykkejakt

: Lykke var temaet da 10-årsjubileet for Arne Næss-symposiet ble feiret i Oslo. 

Studér, forstå og bruk naturen

Amina Khan: Adapt. How humans are tapping into nature’s secrets to design and build a better future

: Den bredt orienterte vitenskapsjournalisten Amina Khan viser hvordan naturen kan lære oss en ting eller to om bærekraftig teknologi.

Trådløsnæringens solefall?

Stråling: Et opprop fra forskere og leger verden over ber EU-kommisjonen om å stanse utrullingen av 5G i Europa inntil helse- og miljøkonsekvensene er utredet av upartiske forskere. Oppropet viser til at skadevirkningene ved mikrobølger er kjente, og allerede i dag så omfattende at de truer helsen både til mennesker, dyr og planter.

Grønn djugurba

: Hva med å flytte fokus fra forbruks- til naturobjekter?

Økologisk dumping

Cathrine Larrère m.fl.: Les inégalités environnementales

: Tyske Ulrich Beck hevdet for 30 år siden at miljøødeleggelsene er demokratiske idet de rammer oss alle likt. I en ny bok blir denne påstanden kraftig kritisert.

Menneskeheten 2050 

: 2050 ligger bare 33 år foran oss; 33 år bak oss er Orwells 1984. Mye har skjedd siden da – og mye vil skje før 2050.

Farvel til forbruksplasten

: Plast hører til fortidas materialløsninger. Vi trenger en kursendring nå.

Vann for alle

: Vann er politikk. Ti land kontrollerer 60 prosent av alt tilgjengelig ferskvann i verden.