Stikkord: miljø

How Soon Is Now. From Personal Initiation to Global Transformation

Verdenssamfunnet trenger en stor visjon for menneskehetens fremtid. Evnen til refleksjon og drøm kan bli vår viktigste ressurs.
video

A Moon of Nickel and Ice/Let There Be Light

To vidt forskjellige kanadiske dokumentarer går begge i dybden av forholdet mellom energi og miljø.

Det vi tenker på når vi prøver å ikke tenke på global oppvarming

Situasjonen ser ikke lovende ut, men pessimisme må vike for aksept og dernest handling.

Trådløsnæringens solefall?

Et opprop fra forskere og leger verden over ber EU-kommisjonen om å stanse utrullingen av 5G i Europa inntil helse- og miljøkonsekvensene er utredet av upartiske forskere. Oppropet viser til at skadevirkningene ved mikrobølger er kjente, og allerede i dag så omfattende at de truer helsen både til mennesker, dyr og planter.

Grønn djugurba

Hva med å flytte fokus fra forbruks- til naturobjekter?

Les inégalités environnementales

Tyske Ulrich Beck hevdet for 30 år siden at miljøødeleggelsene er demokratiske idet de rammer oss alle likt. I en ny bok blir denne påstanden kraftig kritisert.

Menneskeheten 2050 

2050 ligger bare 33 år foran oss; 33 år bak oss er Orwells 1984. Mye har skjedd siden da – og mye vil skje før 2050.

Demokratiets sorte hull

Dronekrigens operasjonssentral i Ramstein må fjernes. For hvorfor skal USA fortsatt ha baser i Tyskland?

Farvel til forbruksplasten

Plast hører til fortidas materialløsninger. Vi trenger en kursendring nå.

Militæret – en miljøversting

Militær aktivitet truer til sjuende og sist hele vår eksistens.

Vegvesenet både best og verst i klassen

Statens vegvesen har det største klimafotavtrykket i statlig sektor, ifølge ny rapport. Oppfølgingen av miljøkrav hos underleverandører er for dårlig, mener varsler.

Det offentlige velger bort klimaløsninger

Myndighetene kan velge klimavennlige løsninger når de kjøper varer og tjenester for 480 milliarder kroner årlig – men de gjør det ikke.

URANIUM FILMFESTIVAL. Av Hans-Georg Koehler, Berlin

Det er flere gode grunner til at Uranium-festivalen burde arrangeres i Norge. Men ikke med støtte fra Statoil.

2030-bevegelsen

I romanen 2030-bevegelsen fører miljøkrisen til en vellykket kursendring. 

Vann for alle

Vann er politikk. Ti land kontrollerer 60 prosent av alt tilgjengelig ferskvann i verden.

Fosfor –  Problemet med stor P

Fosfor er essensielt for alt liv på jorden, akkurat som oksygen og karbon. Problemet er at vi er i ferd med å gå tomme for nettopp fosfor – og det finnes ingen plan.