Mat på en plaget planet

Verdens intensive matproduksjon kan med sitt ressursforbruk fort sende oss inn i alvorlige kriser. Noe må gjøres. 

Hammer er dr.polit. i sosiologi og fast anmelder i Ny Tid.

Hot, Hungry Planet. The Fight to Stop a Global Food Crisis in the Face of Climate Change

Lisa Palmer

St. Martin’s Press

USA

Antall mennesker på jorden øker, og velstandsveksten medfører at stadig flere ønsker et bedre kosthold. Verden trenger dermed stadig mer mat, en utfordring vi har klart å møte fordi teknologiutviklingen har gitt stadig mer effektive måter å utnytte ressursene på. I dag finnes det nok mat i verden til alle, vi er bare ikke flinke nok til å fordele den. Under denne overflaten av intensiv matproduksjon truer imidlertid overforbruket av ressurser og endringer i naturmiljøet med å sende oss inn i alvorlige matkriser. Det kritiske spørsmålet er: Hvordan vi forholder oss til dette?

Robusthet og tilpasning. Dette er utgangspunktet for Lisa Palmers bok Hot, Hungry Planet. The Fight to Stop a Global Food Crisis in the Face of Climate Change. I Palmers historie ligger ikke løsningen hverken i monokulturell stordrift eller i endimensjonal satsning på småskala lokal matproduksjon. Hun legger isteden til grunn at utfordringene er varierte og komplekse, og at vi derfor trenger varierte løsninger. Det overgripende målet bør være å utvikle et globalt matsystem som er resilient – det vil si robust og elastisk, og derfor motstandsdyktig ved kriser – og økologisk bærekraftig.

All matproduksjon betinger menneskelig intervensjon i og utnyttelse av naturressurser. Til dette kommer at matsystemet som helhet ikke kun handler om frembringelse av mat, men også om prosessering, omsetning og forbruk. Alle momenter må med, og for hver sekvens vi inkluderer, tilføyes en rekke nye faktorer og dermed økt kompleksitet. For å møte denne kompleksiteten trenger vi ulike former for kunnskap, både på hvert område og på tvers av ulike felt.

Optimistisk vinkling. Palmer er journalist, og boken formes gjennom fortellinger om mennesker, organisasjoner og stater som søker etter bedre løsninger. Vi presenteres for unge kvinner i Afrika som via utdanningsprogrammer har lært seg å utnytte begrensede ressurser bedre, og dermed er blitt ressurssterke ledere for en positiv samfunnsutvikling. Vi møter jordbrukere i Sør-Amerika som har utviklet nye og bedre måter å utnytte jorda på, slik at matproduksjonen øker samtidig som naturmiljøet forbedres. Vi introduseres for klimasmarte landsbyer i India, og vi kan lese om at det arbeides målrettet for å finne løsninger som kan imøtekomme den økte etterspørselen etter palmeolje uten å ødelegge mer regnskog. Vi ledes inn i det komplekse feltet der nye og mer robuste matsorter og former for matproduksjon utvikles, med eller uten genmanipulering. Vi lærer om det komplekse samspillet mellom forringelse av naturmiljøet, reduserte fiskeressurser og uheldige sosiale mekanismer, og hvordan det jobbes bevisst for bedre å se befolkning, helse og miljø i sammenheng.

Alle disse fortellingene har en felles grunntone. På den ene siden handler det om et klima og et naturmiljø i ubalanse, og dermed om faren for både lokal og global matkrise. På den andre siden møter vi en sosialliberal utviklingsoptimisme, forankret i samspillet mellom enkeltmennesker med kraft til å forme nye løsninger, politisk vilje til å lede utviklingen i bedre retninger og eksistensen av økonomiske insitamenter som stimulerer til valg av de løsningene som vil gi mest tilbake over tid. Denne positivt ladete fremstillingen kan nok problematiseres, men samtidig er det lett å kjenne at den trengs. Ikke minst med tanke på at politikere og andre ledere bør se at det finnes flere strategier enn ensidig satsning på monokulturell storproduksjon.

Du har nå lest 3 gratis artikler denne måned. Er du abonnement, logg inn i
toppmenyen eller tegn online abonnement (69kr) for å lese videre.

DEL

Legg igjen et svar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.