Mat på en plaget planet


Verdens intensive matproduksjon kan med sitt ressursforbruk fort sende oss inn i alvorlige kriser. Noe må gjøres. 

Hammer er dr.polit. i sosiologi og fast anmelder i Ny Tid.
Email:
Publisert: 2018-01-03
Hot, Hungry Planet. The Fight to Stop a Global Food Crisis in the Face of Climate Change
Forfatter: Lisa Palmer
St. Martin’s Press, USA

Antall mennesker på jorden øker, og velstandsveksten medfører at stadig flere ønsker et bedre kosthold. Verden trenger dermed stadig mer mat, en utfordring vi har klart å møte fordi teknologiutviklingen har gitt stadig mer effektive måter å utnytte ressursene på. I dag finnes det nok mat i verden til alle, vi er bare ikke flinke nok til å fordele den. Under denne overflaten av intensiv matproduksjon truer imidlertid overforbruket av ressurser og endringer i naturmiljøet med å sende oss inn i alvorlige matkriser. Det kritiske spørsmålet er: Hvordan vi forholder oss til dette?

Robusthet og tilpasning. Dette er utgangspunktet for Lisa Palmers bok Hot, Hungry Planet. The Fight to Stop a Global Food Crisis in the Face of Climate Change. I Palmers historie ligger ikke løsningen hverken i monokulturell stordrift eller i endimensjonal satsning på småskala lokal matproduksjon. Hun legger isteden til grunn at utfordringene er varierte og komplekse, og at vi derfor trenger varierte løsninger. Det overgripende målet bør være å utvikle et globalt matsystem som er resilient – det vil si robust og elastisk, og derfor motstandsdyktig ved kriser – og økologisk bærekraftig.

All matproduksjon betinger menneskelig intervensjon i og utnyttelse av naturressurser. Til dette kommer at matsystemet som helhet ikke kun handler om frembringelse av mat, men også om prosessering, omsetning og forbruk. Alle momenter må med, og for hver sekvens vi inkluderer, tilføyes en rekke nye faktorer og dermed økt kompleksitet. For å møte denne kompleksiteten trenger vi ulike former for kunnskap, både på hvert område og på tvers av ulike felt.

Optimistisk vinkling. Palmer er journalist, og boken formes gjennom fortellinger om mennesker, organisasjoner og stater som søker etter bedre løsninger. Vi presenteres for unge kvinner i Afrika som via utdanningsprogrammer har lært seg å utnytte begrensede ressurser bedre, og dermed er blitt ressurssterke ledere for en positiv samfunnsutvikling. Vi møter jordbrukere i Sør-Amerika som har utviklet nye og bedre måter å utnytte jorda på, slik at matproduksjonen øker samtidig som naturmiljøet forbedres. Vi introduseres for klimasmarte landsbyer i India, og vi kan …

Abonnement halvår kr 450

Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)