Studér, forstå og bruk naturen


Den bredt orienterte vitenskapsjournalisten Amina Khan viser hvordan naturen kan lære oss en ting eller to om bærekraftig teknologi.

Kroglund er kritiker og skribent.
Email: andrewkroglund@gmail.com
Publisert: 2017-11-10
Adapt. How humans are tapping into nature’s secrets to design and build a better future
Forfatter: Amina Khan
St. Martin’s Press, USA

Naturvitenskap er «in». Med god grunn. Vitenskap er spennende, bevissthetsutvidende og nyttig. Ja, bent frem nødvendig, ikke minst for vår og andre arters overlevelse. Hvorfor? Fordi vi mennesker har drevet det så langt at det moderne, teknologidrevne samfunnet risikerer å ødelegge store deler av sitt eget naturgrunnlag. Kan vi ikke heller bruke vår iboende nysgjerrighet til å lære mer av naturen, i stedet for bare å dominere den? Det ønsker vitenskapsforfatteren Amina Khan. I boken Adapt. How humans are tapping into nature’s secrets to design and build a better future, gir hun oss innblikk i noe av det siste på forsknings- og bedriftsfronten.

Bred bakgrunn. Amina Khan skriver fast i Los Angeles Times. Ut fra hva en kan google seg til har hun et bredt nedslagsfelt, og har dekket og forklart alt fra marslandinger til saker om mørk materie, helse og astrofysikk. Hun debuterer nå som vitenskapsformidler i bokform og vi får en detaljert studie i biologisk inspirert ingeniørkunst. I tillegg får vi et fascinerende innblikk i dyrenes mang­slungne verden: flyvende slanger, gekkoer som går opp og ned vegger, seler med bind for øynene som sporer opp svømmende objekter bare ved å følge bølge­energien. Det er litt Attenborough over det hele.

Teknologisk utvikling er ofte bieffekter av romfartseventyret eller militære behov.

Vi forstår raskt at naturen gir oss mange eksempler på dyr med egenskaper som ikke bare fascinerer, men som vi nå også ønsker å forstå. For deretter å kunne kopiere. Fordi vi med dette kan forbedre vår egen teknologi.

Biomimikk er en etterligning av modeller, system og elementer i naturen, med det formål å løse komplekse menneskelige problemer, ifølge en engelsk wikipedia-side. Begrepet, som så mange andre innen vitenskapen, stammer fra gammelgresk: βίος (bios), livet og μίμησις (mīmēsis), imitasjon.

Naturens egen oppskrift. Levende organismer har utviklet godt tilpassede strukturer og materialer. Dette har de gjort ikke bare i vår historiske tid, men over geologisk tid, og da gjennom det Charles Darwin kalte naturlig utvalg. Biomimikk har da potensialet til kanskje å gi oss en direkte «oppskrift» til ny teknologi, både på makro- og …

Abonnement halvår kr 450


Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)