Bestill høstutgaven her

Menneskeheten 2050 

2050 ligger bare 33 år foran oss; 33 år bak oss er Orwells 1984. Mye har skjedd siden da – og mye vil skje før 2050.

Vest for Jondal i Hordaland ligger Torsnes, med navn etter den nordiske krigsguden Tor med hammeren. Dette var et sentrum i vikingæraen fra 800 til 1050, bare 250 år. Hvorfor så kortvarig? Stedets innbyggere hadde stor suksess med tokt og kolonisering – Gardarike i Russland, Island, Grønland, Vinland i Amerika. Og så: fini. Hvorfor?

Fordi de ikke hadde noen fremtid. Skurken Loke hadde drept den gode Balder – rett ved siden av Torsnes er Belsnes, eller Baldursnes. De var dømt til sin vanskjebne. Inn kommer kristendommen med slemme Satan og gode Gud, og gjenoppretter håp. The End.

Fra 1984 til 2050. Sovjetunionen hadde ingen fremtid: Kommunismen var udefinert. Inn kommer ortodoks kristendom – Putin er en sann troende – håpet blir gjenopprettet.

USA har ingen fremtid: «Allierte» nekter å utkjempe amerikanske kriger, og USAs kapitalisme øker ulikheter med redusert vekst. Inn kommer kampanjeleder Trump «Making America Great Again» gjennom å kjøpe/ansette amerikansk; president Trump gjør Amerika isolert, voldelig og med store ulikheter – en autistisk, psykotisk, narsissistisk, paranoid leder i en psykopatologisk eksepsjonalistisk «vi–dem»-basert paranoid stat. Et perfekt grunnlag for å oppnå det verste.

2050 ligger bare 33 år foran oss; 33 år bak oss er Orwells 1984. Mye har skjedd siden 1984. Berlinmuren kollapset i 1989; sovjetimperiet, Sovjetunionen og kommunismen fulgte etter. USA-imperiet forfalt, tidligere klienter avslo å kjempe USA-kriger, men ikke EU-kriger; NATO eroderer. Den kalde krigen, som truet menneskeheten med et atomvåpenkappløp som kunne tilintetgjøre planeten, smeltet bort med et klynk. Kinas utrolige vekst siden Deng Xiaoping-revolusjonen i 1980 har i hovedsak foregått i denne 33-årsperioden. Angrepet på muslimske land av en «amerikanskledet koalisjon» og reaksjonen fra al-Qaida og Islamsk Stat-kalifatet: alt i den samme perioden. Regionalisering over hele verden: Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ELAC), African Unity/Union, EU, ASEAN; de fleste statene er for små, sivilisasjoner blokkerer for en verdensstat. Over hele verden gjør ikkedominerende nasjoner seg gjeldende. Og over hele verden, inspirert fra USA, frigjør denne periodens kvinner seg.

En ny verden på bare 33 år med raskt akselererende historie, med en annen, ny verden i løpet av de neste 33. Her følger noen prognoser, som benytter vestlig identifikasjon av enheter/variabler og forlenger trender og taoistisk identifisering av holarki (motsatsen til hierarki, red.anm.)/dialektikk, krefter/motkrefter, yin/yang; for å gripe både kontinuerlige endringer og diskontinuerlige, brå ditto.

Utvikling: å tilfredsstille grunnleggende menneskelige behov ved å løfte nedenfra og opp. Reduserte ulikheter kan oppnås før 2050. Ideen om mat/vann, klær, bolig, helse og utdanning har dukket opp og blitt vel mottatt (kanskje ikke i USA); én oppskrift går ut på at de to siste skal være gratis, de fire første subsidiert med månedlige beløp slik at de kan kjøpes. Homo sapiens er blitt homo faber og homo ludens, produktive og lekne med livslang støtte – ikke livslang kamp rett og slett for å overleve.

Det stemmer at grunnvann og elvevann er knappe ressurser, men havvann er ikke det. Havvann kan brukes når det kokes ved hjelp av parabolspeil og dampen fanges.

Flytt ut fra store byer styrt av eliter til små, lokale enheter styrt av folk.

Miljø: å tilfredsstille grunnleggende naturbehov, diversitet og symbiose. Å bekjempe CO2-utslipp, en bilateral sammenheng som egentlig gjelder en kompleks virkelighet, er altfor forenklet. Det vil være fornuftig å slåss mot klorfluorkarbon (CFC-gasser) som ødelegger ozonlaget og naturlig symbiose; å styrke diversiteten av biotoper og de ikkelevende elementene som er viktige for ethvert økosystem, ut over det å bare bruke fornybare ressurser.

Mennesker slutter å røyke dersom individet knytter det å dø av lungekreft direkte til røyking. En katastrofe som knyttes direkte til vanskjøtsel av naturens behov, kan fremkalle hjelpetiltak fra det kollektive samfunn. Det er sannsynlig at det kan skje, men det er bedre å være pro-aktiv enn re-aktiv. En nøkkel: Jo mørkere Jorden er, jo mer varmes den opp av solenergi; byer er mørkere enn landsbyer. Derfor, flytt ut fra store byer styrt av eliter til små, lokale enheter styrt av folk.

Fred: Definert negativt som fravær av parter som er slemme mot hverandre, og positivt som tilstedeværelse av parter som er snille med hverandre – på mega-makro-meso-mikro-nivåer avhenger dette av evne til å løse underliggende konflikter og forsone underliggende traumer – som sannsynligvis øker.

Galtungs prognoser for tjue saker som spenner over hele verden og de ulike nivåene frem mot 2050:

Islam vs. Vesten: Motsyklisk, muslimsk fellesskap/deling øker, vestlig ensomhet/byråkrati minker; konvertering til islam og til at Vesten bygger fellesskap/deling. IS og kalifatet basert på imamer renser islam for vestlige impulser og når Mekka.

NATO/USA vs. SCO (Shanghai Cooperation Organisation): Ingen verdenskrig, NATO legges ned, ikke SCO.

Vesten vs. Russland: Ingen krig, EU/Russlands Europeiske Hus forenes.

Første verden vs. Tredje verden, «Nord/Sør»: Den siste skal bli den første; Afrika og Latin-Amerika/Karibien matcher Europa og USA.

Vesten vs. Eurasia/SCO, «Vest/Øst»: Eurasia trenger inn i og dominerer Vesten på samme måte som Kina med USA, ikke vice versa; herredømme, ikke krig.

Israel vs. Palestina/arabiske land: Et Israel bare for jøder vil ikke overleve; det vil derimot et multinasjonalt Israel som er like tolerant overfor muslimer/arabere som overfor jøder og kristne som Bokens folk er med jøder overalt.

Japan/USA, Russland, Kina,  Korea – om øyer: Vold/krig sannsynlig om det ikke oppnås delt eierskap over øyer og profitt.

Kina vs. ASEAN i Sørkinahavet: Krig sannsynlig med mindre amerikanske hangarskip trekkes ut; deling av eierskap, fiskerier og profitt.

Nord-Korea vs. USA: Krig sannsynlig om det ikke kommer en fredsavtale, normalisering av forholdet til Nord-Korea, og atomvåpenfri sone på den koreanske halvøya.

USA: Et land blant andre, men med fokus på hvem som er å klandre, med antisemittisme; ny politikk for hjemlige forhold og for forholdet til verden; dypsindige skrifter vil komme.

EU: Ulike hastigheter med euroen som vanlig, men ikke eneste valuta.

SCO: Vil dekke det meste av det asiatiske kontinentet, smelter sammen med Eurasia.

UK: Vil splittes opp i anglosaksisk England, keltisk Wales, Skottland, Irland og øyene, i en «Confederation of the British Isles».

Russland: Kompenserer for «urettferdige avtaler» med kinesisk dynamisk immigrasjon, får Russland til å vokse som del av Eurasia, med vold.

Kina: Befolkningen eldes, vil bli forbikjørt av Afrika slik Kina kjørte forbi Kina-Japan-«dragene» som hadde kjørt forbi Japan, som hadde kjørt forbi USA.

Stater, bortsett fra de største: Gir seg inn under regioner/lokle myndigheter, med en United Regions; FN uten noen vetomakt forlater USA.

Evne til å håndtere truende konflikter på innsiden av samfunn: Bruk av menneskerettigheter for å skape likhet, og demokrati for felles beslutninger.

Evne til å håndtere konflikter mellom personer: Så svak at den vil bli bedre ved å koble bra med bra, ondt med ondt.

Evne til å håndtere konflikt: Så svak at den vil bli bedre. Første steg: å se på konflikter som uforenlige mål, som noe som må løses.

Evne til å bearbeide traumer: Så svak at den vil bli bedre. Første steg: dele narrativer om hva som har funnet sted, ønske volden ugjort.

Galtungs innledningsforedrag holdt under World Futures Studies Federation Conference i Jondal, Norge, 7. juni 2017
Se https://www.transcend.org/tms/+p=93596 

Johan Galtung
Galtung er fredsforsker med 60-års erfaring innen konfliktløsning. Galtung has been a frequent consultant to governments, companies and to the United Nations and its family of organizations. His relentless dedication to peace since he published Gandhi’s Political Ethics has been recognized with thirteen honorary doctorates and professorships and an alternative Nobel Prize. He has generated a unique conceptual toolkit for empirical, critical and constructive inquiry into the subject of peace. The fundamental purpose of the Galtung-Institut goes beyond the transfer of the theoretical, methodological and practical skills developed by Johan Galtung and others in over 50 years of progress in peace research and practice. The overall goal of the G.I. is indeed to continue contributing to the further development of peace theory and peace praxeology in the interest of a desperately needed reduction of human and environmental suffering.

Gi et svar

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

- Advertisement -spot_img

Du vil kanskje også likeRelaterte
Anbefalte