Fanget i vår egen snare

I dette økologiske kampskriftet erklærer to akademikere et oppgjør med sin egen generasjon på barnebarnas vegne. Resultatet er en ujevn, men oppriktig bok – som lykkes best når den maner til direkte handling og erklærer økologisk unntakstilstand.

Anders Dunker
Filosof. Fast litteraturkritiker i Ny Tid. Oversetter per august 2018
Email: andersdunker.contact@gmail.com
Publisert: 03.09.2018
Hva skal vi svare våre barn?
Forfatter: Arne Johan Vetlesen og Rasmus Willig
Dreyers Forlag, Norge

Den norske filosofen Vetlesen og den danske sosiologen Willig baserer seg i denne miljøpamfletten på sin fagkunnskap, men vel så mye på egen hverdagserfaring og en lang rekke foredrag for skoleelever. Den kritiske energien som finner utløp i Hva skal vi svare våre barn?, springer ut fra en erkjennelse av ansvar. Forfatterne er ikke gamle nok til å posere som uvitende aktører innhentet av omstendighetene og uforutsette hendelser. Heller ikke er de unge nok til å skylde på generasjonen før seg eller betrakte samfunnet helt som andres verk. De er del av en implisert generasjon som har visst at ting har vært på feil spor og som ikke har gjort nok – og dermed blir svar skyldig, slik tittelen antyder. 

Feller og desorientering

Boken tar utgangspunkt i en intrikat metafor, den snedige «fuglekurven»: en fangstmetode for ender som ble forbudt for hundre år siden – fordi rusen var for effektiv! Poenget er ikke bare at rovdriften på naturen er et sørgelig resultat av menneskets driftige, men kortsynte intelligens. Poenget er heller at vi som fuglene er fanget inn av skjulte mekanismer og ikke oppdager hvor galt det har gått før det er for sent. Desorienteringen er dødelig.

Når Vetlesen og Willig går til rette med samtiden, går de seg kanskje litt vill selv. Overalt ser de ruser og falske fluktruter, og de gir utløp for frustrasjonene ved forbrukersamfunnet gjennom en rekke halvhjertede sarkasmer og en lummer ironi: Vi flykter fra alvoret inn i til svada på sosiale medier og emigrerer fra politikkens problemfellesskap til helsestudioets monomane kroppsdyrkelse foran speilet. Vi lokkes også i fellen av falske ledere: Særlig får konsulentene med sitt effektiviserings-evangelium gjennomgå i bokens første parti, sammen med entreprenør-ideologien, som går inn for at alt og alle stadig skal gjenoppfinnes. 

Det virker paradoksalt at forfatterne så ofte uttrykker motstand mot endring og innovasjon når de samtidig går inn for at samfunnet må forandres radikalt for å møte miljøutfordringene. Når de ikke ser annet enn flukt og falsk optimisme i grønn konsulentvirksomhet, kampanjer på sosiale nettverk og miljøvennlige oppfinnelser, blir det en fare for at det barnet de vil finne svar til, kastes ut med badevannet. 

… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)

Ny Tid i julegave

Legg igjen en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.