Bestill høstutgaven her

Svein Hammer

Hammer er dr.polit. i sosiologi og fast anmelder i Ny Tid.

Foucault og nyliberalismen

Agora: Agora nr. 3–4
FILOSOFI: Kort tid etter Agoras storslåtte utgivelse om populismen følger tidsskriftet opp med en enda tykkere utgivelse. Denne gangen handler det om Michel Foucault og hans banebrytende forelesningsrekke om nyliberalismen.

Fra sosialdemokrati til nyliberalisme

Ola Innset: Markedsvendingen
Hvordan forstås samfunnsutviklingen? Gjennom ideer, aktører og konkrete prosesser, eller via diskurser, styringsteknikker og prosjekter for samfunnsforming? NY TIDs Svein Hammer tar opp to bøker som står i forhold til hverandre (den ene hans egen).

Grønn systemendring og sirkulær økonomi

ESSAY: For å kunne ivareta vårt livsgrunnlag bør vi bevege oss bort fra et system som vedvarende krever at vi må bli mer effektive, produktive og nyttemaksimerende.

Å tenke mer helhetlig om miljø og økonomi

GRØNN VEKST: Er det mulig med en gjenvinning å forlenge gjenstanders og materialers levetid? Og hva med lokale kretsløp og småskala virksomheter?

Naturens selvregulerende mekanismer

Nicolas Brown: The Serengeti Rules
ØKOSYSTEMER: Hvordan kan menneskelig innsikt i sammenhengene i naturen forvaltes til det beste i den antropocene tidsalder?

350 nyanser av grønt

Bjørn Stærk: Jakten på den grønne lykken
Bjørn Stærks systemkritikk er vanskelig å si seg uenig i, men hans sannheter er ikke nødvendigvis andres.

Norge er blitt en klimapolitisk sinke

Eivind Trædal: Det svarte skiftet
Vår viktige samfunnsdebattant Eivind Trædal har skrevet en grundig historiebok om norsk klimapolitikk – og hvorfor den er på ville veier.

Miljøvern i evolusjonens tegn

Douglas Spieles: Environmentalism: An Evolutionary Approach
Det romantiske natursynet kan i verste fall stå i veien for et tilpasningsdyktig miljøvernarbeid, hevder professor i miljøstudier Douglas Spieles i ny bok.

Jordnært om å redde jorden

Håvard Haarstad og Grete Rusten (red.): Grønn omstilling – norske veivalg
Fagsterke bøker med god bakkekontakt kan ha stor verdi i debatten om det grønne skiftet, så også denne.