Svein Hammer

12 ARTIKLER 0 kommentarer

Jordnært om å redde jorden
[Grønn omstilling]

Fagsterke bøker med god bakkekontakt kan ha stor verdi i debatten om det grønne skiftet, så også denne.

Høyres grønne drøm
[Faster, Smarter, Greener]

I takt med klimaendringer og økende miljøkriser, erkjennes behovet for endringer. Spørsmålet er hva dette impliserer.

Livets og naturens filosofi
[Naturfilosofi]

Hvordan bør vi forstå naturens relasjon til vår menneskapte kultur?

Grønne utopier
[Green Utopias]

Med et sosiologisk blikk på miljøutfordringene kombinert med eksempler hentet fra skjønnlitteratur og film åpnes interessante horisonter i ny britisk utgivelse.

Den liberale utopi
[Ingen mennesker er født frie]

Fremfor alt er det vi som ikke gir liberalismen skylden for alt som er galt her i verden, som bør dvele ved denne boken. 

Mat på en plaget planet
[Hot, Hungry Planet]

Verdens intensive matproduksjon kan med sitt ressursforbruk fort sende oss inn i alvorlige kriser. Noe må gjøres. 

Skal, kan, vil, bør og må
[Guardians of the Earth]

Klimatoppmøtene viser en verden der nyansene mellom bør, må og skal kan bety alt for forhandlingenes utkomme.

Trygg energi
[Energy Security]

Energy Security gir viktig kunnskap om samspillet mellom energisikkerhet, økonomisk vekst, økologisk bærekraft og sosial rettferdighet. 

Aksept som resept
[Det vi tenker på når vi prøver å ikke tenke på global oppvarming]

Situasjonen ser ikke lovende ut, men pessimisme må vike for aksept og dernest handling.

Økonomi i et sunt økosystem
[Transformative Ecological Economics]

En økonomi der produksjon, forbruk og resirkulering henger sammen i en balansert «næringskjede», er løsningen på den økologiske krisen, ifølge økonom Ove Jakobsen.

Konsekvensenes tidsalder
[The Age of Consequences]

Hardtslående ny dokumentar trekker linjene mellom klimakrisen og sosial uro verden over.

Alt av verdi
[The Borneo Case]

Raseringen av regnskog på Borneo har ført til stor fremgang og økt rikdom – for de få. Hva gjør man med dét?