Svein Hammer

Svein Hammer 15 ARTIKLER

Grønne utopier

Den liberale utopi

Trygg energi

Aksept som resept

Abonner på Ny Tid

Månedens dokumentar

Husene vi var, byene vi er

To viktige dokumentarer som demonstrerer kortfilmformatets potensial og synliggjør mangfoldet i vår tids dokumentariske filmfortellinger.

Kommentarer (fri lesning)