AFP PHOTO / Josep Lago

Trådløsnæringens solefall?


Et opprop fra forskere og leger verden over ber EU-kommisjonen om å stanse utrullingen av 5G i Europa inntil helse- og miljøkonsekvensene er utredet av upartiske forskere. Oppropet viser til at skadevirkningene ved mikrobølger er kjente, og allerede i dag så omfattende at de truer helsen både til mennesker, dyr og planter.

Flydal er pensjonist med bakgrunn som forsker og seniorrådgiver i Telenor-konsernet og universitetslektor ved NTNU.
Email: einar.flydal@gmail.com
Publisert: 2017-10-12

5G – femte generasjons mobiltelefoni – som nå står for tur til å rulles ut, er et storslagent teknologidrevet samfunnsprosjekt. IKT-bransjen leverer virkemidlene for ny vekst: billig teknologi med store rasjonaliserings- og velferdsgevinster ved at programvare i titalls milliarder dingser skal koples trådløst sammen. Dette er en del av EUs Europa 2020-visjon.1 Politikerne, byråkratene, teknologene, næringslivslederne og forbrukerne er blitt blendet av ideene om øko-økonomisk decoupling – det vil si vekst uten miljøkostnader2 – i form av «smarte» byer, målere, helsevesen og så videre, mens de ennå ikke tar inn over seg kostnadssiden som følger når mikrobølgene er overalt og samtidig presses til å levere mer: Kostnadene vokser raskere jo mer teknologien utbres. Trådløst er på topp, men på vei mot solefall.

Helseskadelig. 5G-nettet er planlagt introdusert også i Norge i løpet av de neste årene, og skal danne grunnlaget for Tingenes Internett. Alt og alle skal med: lyspærer og heiser, brusautomater og kjøleskap, strøm- og vannmålere, el-biler og sauer, skoleransler og hjerteovervåker-implantater. Kapasitetsbehovet er pådriver for utbyggingen.

Større kapasitet til Tingenes Internett krever høyere frekvenser, kortere avstand mellom mastene og mer styrke i signalpulsene3. 5G ordner dette. Men helt grunnleggende biologiske funksjoner forstyrres og skades når vi eksponeres for slikt. Organisk liv er tilpasset naturlig bakgrunnsstråling av mikrobølger på 0,001 mikrowatt per kvadratmeter (µW/m2).4 Allerede nå er topper på 10 000 µW/m2 og mer lett å finne i bykjerner. 5G skal gi oss antenner på hvert gatehjørne og inne i kontorlokaler, og vil drive strålingsnivået ytterligere opp. Verdens forskere og leger trygler gang på gang om lavere grenseverdier.5 I 2011 ba Europaparlamentet om at det snarest ble innført en grense på 1000 og på sikt maks 100 µW/m2 – det var konklusjonen etter en gjennomgang av kunnskapsstatus.6 Statens strålevern opererer derimot med en grense skyhøyt over dette – på 10 millioner µW/m2 som et gjennomsnitt over noen minutter. Målekriteriet mikrowatt, som måler …


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?


Abonnement kr 195/kvartal