Vann for alle

Vann er politikk. Ti land kontrollerer 60 prosent av alt tilgjengelig ferskvann i verden.

Ranveig Eckhoff
Eckhoff er fast anmelder for Ny Tid.

 

«Vann er Guds gave, men han glemte å legge rørene.»

En mindre motløs versjon av dette slagordet, som skal versere i fagmiljøer, finnes innbakt i FNs bærekraftsmål nummer 6: å sikre bærekraftig vannforvaltning samt tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle. Hovedutfordringen ligger i ordene «sikre» og «alle». For som et annet slagord slår fast: «Der intet er, har selv keiseren tapt sin rett.»

Vannets tall. 97,5 prosent av verdens totale vannforbruk er saltvann. 2,5 prosent er ferskvann. Én prosent av ferskvannet er direkte tilgjengelig. Mesteparten av ferskvannet er bundet i is og breer. Videre vil befolkningseksplosjonen øke mens vannressursene minker. I dag mangler 760 millioner mennesker rent drikkevann. Statistikken sier at i 2025 vil 1,8 milliarder mennesker lide under vannmangel.

Utsiktene er foruroligende, selv for vannrike Norge. For hva kan skje med verdens øysamfunn når det eneste vannet de har mengder av på alle kanter, er saltvann? Et mulig scenario: De tyr til avsaltningsanlegg (hvis de har råd), drevet på fossilt  brennstoff (fornybar energi står på listen for fremtidig bruk, men gjennomføring i stor skala vil kreve lang tid). Dermed bidrar de til global oppvarming, havet stiger og øysamfunnene drukner i det vannet de brukte for å overleve. Og vi andre får – blant annet – et flyktningproblem som vil overskygge alt vi hittil har sett.

Saltvann som løsning. Likevel er avsaltning en løsning vi må regne med etter hvert som vannbehovet øker. Denne teknikken kalles reversert osmose (RO), og gir et resultat som på verdensbasis er tredoblet siden år 2000. RO betyr enkelt sagt at saltvann presses gjennom spesialmembraner og produserer filtrert ferskvann. I 2015 fantes det 18 426  anlegg i 150 land. De viktigste brukerlandene er de rike oljenasjonene Saudi-Arabia, Kuwait, De forente arabiske emirater, Quatar og Bahrain, som5står for 70 prosent av totalforbruket. Israel produserer en større andel av ferskvannet sitt ved RO enn noe annet land – tilsvarende 40 prosent av totalforbruket.

Du har nå lest 3 gratis artikler denne måned. Er du abonnement, logg inn i
toppmenyen eller tegn online abonnement (69kr) for å lese videre.

DEL

1 kommentar

Legg igjen et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.