«Disciplinærsamfundet blev født ud af de store pest-epidemier»

Achille Mbembe (f. 1957 i Cameroun), en af den postkoloniale filosofis absolutte hovednavne, har føjet endnu en titel til sit efterhånden omfattende og vigtige forfatterskab.

Brutalisme, som bogen hedder, trækker metaforiske veksler på den velkendte arkitektoniske stilart af samme navn, der voksede frem i 1950erne og 60erne i forlængelse af Le Corbusiers ikoniske bygningsmonumenter i béton brut, rå beton. Den usmykkede og højmoderne «brutale» stilart fejrede sin triumf i Frankrigs efterkrigstidssamfund, hvor nye citéer (forsteder) i beton skød op i stor stil i periferien af Paris og af andre store byer.

Denne særlige form for vertikalt betonbyggeri ble i sin tid blev præsenteret som et sundere og mere socialt harmonisk beboelsesalternativ for især arbejder- og middelklassefamilier – som et sted hvor der var lys, luft og plads til at leve. Citéen i dag snarere et af de steder, hvor befolkningsmassen er tættest, hvor epidemier rammer hårdest, hvor de sociale modsætninger tydeliggøres, hvor politiet diskriminerer og brutaliserer mest nådesløst og hvor racialiserede kroppes bevægelsesfrihed konstant begrænses af synlige såvel som usynlige, materielle og immaterielle grænser. At arkitekturens rum er fundamentalt politisk, og omvendt, at regeringsførelsen altid forudsætter en bestemt arkitektonisk rammesætning for kroppene, er udgangspunktet for Mbembes refleksioner om brutalismen.

Brutalismen – et nyt stadie i kapitalismen

De livsvilkår, som hverdagslivet i citéen eller i tilsvarende brutalistisk inspirererede miljøer rundt om i verden tydeliggør, er tæt forbundet med en mere omfattende planetær brutalisering. . . .

Kjære leser. Åpne flere frie artikler med en ny/eksisterende leserkonto. (Har du abonnement logger du inn her.)

Abonnement kr 195 kvartal