Foto: pixabay

Rått, nakent og maskulint


RASISME? Før var det barokken som forførte Mbembe, nå er det brutalismen – brukt som analytisk brekkstang for å forstå Afrika og relasjonen til Europa.

Hansen er professor i samfunnsfag ved UiS og fast anmelder i Ny Tid.
Email: ketil.f.hansen@uis.no
Publisert: 2. juli 2020
Brutalisme
Forfatter: Achille Mbembe
Forlag: La Découverte, Paris

Jeg er veldig glad i Achille Mbembe, men når jeg strever meg gjennom hans nye bok Brutalisme, slår det meg at jeg vanskelig kan sette ord på årsaken til denne kjærligheten.

Jeg ble glad i ham i 1992 da jeg leste hans artikkel «The banality of power and the aesthetics of vulgarity in the postcolony» i tidsskriftet Public Culture. Essayet var så kontroversielt at tidsskriftet viet hele neste nummer til reaksjonene det avstedkom. Noen hyllet Mbembe og mente at han analyserte den postkoloniale staten i Afrika med dagligspråkets ironi og stor intellektuell kapasitet. Andre skrev …

Kjære leser. Du må nok være abonnent (69kr/mnd) for å lese flere enn én fri artikkel per dag. Kom evt. tilbake i morgen, eller logg inn.

Abonnement kr 195 kvartal