Stikkord: kapitalisme

Grønnvasking

Keiserens grønne klær
[Die grüne Lüge]

Begrepet «grønnvasking» ble en del av språket vårt etter at økotenkning ble trendy, og stater og konserner skjønte at de kunne vaske skitne affærer med vakre løfter.

Fru Gundersens 1. mai demonstrasjon

Fru Gundersen er en middelaldrende, ærverdig dame, alltid velkledd og nyfrisert – også når hun steller blomstene i den koselige villahaven et sted på Oslos vestkant.

Økende press på familien
[THE FAMILY]

Rok Biceks dokumentarfilm utforsker de voksende forventningene til familien, under presset fra den liberale kapitalismen.

Iran, mullakapitalismen og protestbevegelsen

Rundt årsskiftet kunne man lese i vestlige medier at det var en revolusjon på gang i Iran. Men det ble ingen revolusjon – hvilket ikke er så overraskende.

Kjærlighet til monsteret
[Four Futures]

«Vi har ikke annet valg enn å elske det monsteret vi selv har skapt,» sier social-science-fiction-forfatter Peter Frase. 

Kapitalismens uutslukkelige blodtørst
[Dansk kapitalisme]

Kriser er nettopp hva kapitalismen trenger. Hva er da smartere enn å stelle til katastrofer når systemet stagnerer? 

En venstrefløy for nasjonalstaten forandrer intet

Da globale protester skjøt fart i kjølvannet av finanskrisen, nasjonaliserte man protestene og bante vei for en autoritær isolasjonisme

Gay i senkapitalismens tid
[My Wonderful West Berlin]

Bare anarkistene på venstresiden støttet dem. Men det var kapitalismen som frigjorde dem. Gaybevegelsen ble aldri en del av arbeiderkampen.

Til ungdommen nå til dags 
[The True Life]

Den aldrende Alain Badiou har skrevet en avansert konfirmasjonstale om eksistensielle kvaler som en åpning mot et bedre samfunn. 

Revolusjon nå!
[Maintenant]

Det er ingenting å vente på: Verden skriker etter en omveltning.

Lett-sosialisme i en kapitalismetung tid
[The Idea of Socialism]

Det er fortsatt mye gull i sosialismen, mener filosofen Axel Honneth, som likevel ikke nøler med å kassere venstresidens revolusjonsromantikk. 

Et rasende ritt mot kapitalismen
[Økonomen Houellebecq]

Bernard Maris’ lesning av Michel Houellebecqs verk er en vesentlig og velfundert kapitalismekritikk.

Mot sosialismens lys
[Drömmen om det röda Rosa Luxemburg, socialism, språk och kärlek]

Nina Björk fører oss gjennom tåken av forbrukermakt og identitetspolitikk, sammen med Rosa Luxemburg.

Hvorfor kapitalismen skaper meningsløse jobber

Det er noen der ute som lager tullejobber bare for å holde oss sysselsatt.

Med et smell, eller med et klynk?

Konkurransebasert hedonisme på god vei mot sin undergang, mener Wolfgang Streeck om kapitalismen.

Den dagen alt blir gratis
[Postkapitalisme]

I Postkapitalismen hevder Paul Mason at informasjons-teknologien har potensial til å overskride kapitalismen og skape produksjonsformer uavhengig av det tradisjonelle marked.