La Découverte


Rått, nakent og maskulint

RASISME? Før var det barokken som forførte Mbembe, nå er det brutalismen – brukt som analytisk brekkstang for å forstå Afrika og relasjonen til Europa.

«Disciplinærsamfundet blev født ud af de store pest-epidemier»

KONTROL: I dag er millioner af racialiserede kroppe blevet overflødiggjort i forhold til kapitalens metabolisme og skrives ind i et digitalt medieret nexus af ekskluderings-, kontrol- og destruktionsteknologier. NY TID her går inn i temaet via forfatter Achille Mbembe i tre artikler.
sex under kolonitiden

Politisk korrekt pornobok om fransk undertrykkelse

KOLONISEX: Middelklasseporno eller et kjærkomment nytt blikk på seksuelle relasjoner under kolonitiden? Det er spørsmålet kritikere av den franske praktboken Sexe, race et colonies stiller seg.

Investoren og den investertes tidsalder

Å være eller ikke være kredittverdig – dét er spørsmålet i investerings-kapitalismens tid.

Tid, rom og revolusjon

På den andre siden av barrikadene bygger aktivister opp et samfunn der de eier sin egen tid. 

Eliteliberalisme + massenasjonalisme = sant

For statsviter Jean François Bayart er globalisering og utvikling av nasjonal identitet komplementære prosesser.
EnglishNorsk bokmål