Krigsforbrytelser med norsk ammunisjon?

Krigen i Jemen har ført til den største humanitære krisen i verden. Alle de stridende partene er ansvarlige for krigsforbrytelser, ifølge FN. Likevel fortsetter Norge å eksportere våpen til partene.

Tori Aarseth
Aarseth er statsviter, og fast journalist i Ny Tid.
Email: tori.aarseth@gmail.com
Publisert: 17.04.2016

Hvilke konsekvenser har krigen i Jemen hatt for norsk våpeneksport til de involverte landene? Ifølge Ny Tids gjennomgang av eksporttall fra januar 2015 til januar 2016 er det lite som tyder på at Norge har satt inn bremsene: Snarere har vi fortsatt å eksportere våpen til De forente arabiske emirater, deriblant store mengder ammunisjon. Bare i januar 2016 ble det eksportert patroner og materiell i kategorien bomber, granater og liknende til en verdi av nærmere 22 millioner kroner.

Nest etter Saudi-Arabia regnes Emiratene som det mest aktive landet i koalisjonen som i mars 2015 gikk inn i borgerkrigen i Jemen, og deltar med både luft- og bakkestyrker flere steder i landet. I verste fall kan norsk ammunisjon og norske våpen bli brukt til å begå krigsforbrytelser i Jemen.
Nammo er Norges største produsent av ammunisjon, og bekrefter overfor Ny Tid at selskapet har eksportert ammunisjon til Emiratene. I mars 2015 opprettet Nammo et eget kontor i landet. «Emiratene er et land som flere av Nammos internasjonale datterselskaper har kunnet eksportere produkter til. Det var derfor naturlig for oss å etablere et kontor der, sånn at vi har en stedlig representant som kan koordinere selskapets aktiviteter mot forsvaret i Emiratene,» sier Sissel Solum, kommunikasjonsdirektør i Nammo, til Ny Tid.

Screen Shot 2016-04-13 at 14.31.25«Enorm katastrofe.»  Ifølge FN er Jemen det landet i verden med størst behov for humanitær hjelp akkurat nå: Av landets 24 millioner innbyggere har 21 millioner et akutt behov for nødhjelp. «Krigen i Jemen er en skitten krig hvor alle midler tas i bruk,» sier Line Hegna, kommunikasjonssjef i Redd Barna til Ny Tid. «FN har dokumentert at koalisjonen begår krigsforbrytelser. De sikter direkte på sivile mål i det som er en kjempetung bombing av landet, og de sørger også for at det er vanskelig å få tak i mat og medisiner.»

«Krigen i Jemen er en skitten krig hvor alle midler tas i bruk.»

Koalisjonen har blant annet bombet sykehus støttet av Leger Uten Grenser. «Omfanget er ekstremt alvorlig, og vi er spesielt bekymret fordi antallet barn som er alvorlig underernært, øker,» sier Hegna. «Barn dør av sult i Jemen nå. Befolkningen sulter fordi koalisjonen hindrer at mat og medisiner kommer inn i landet, og det lille som kommer inn, er kjempedyrt. På alle parametre er dette en enorm humanitær katastrofe.»

60 tonn ammunisjon. Hvordan sikrer Nammo at selskapets ammunisjon ikke ender opp i Jemen, Sissel Solum?
«Ammunisjon solgt til Emiratene krever sluttbrukererklæring fra de nasjonale eksportkontrollmyndigheter, hvor våre produkter selges fra,» svarer Solum. «Det er forsvaret i Emiratene som kjøper produktene og signerer sluttbrukererklæringen, som skal garantere for at produktene de importerer, ikke blir gjenstand for videreeksport.»
Norske selskaper har eksportert nærmere 60 tonn patroner til Emiratene etter at landet gikk inn i Jemen i fjor, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Det har også forekommet eksport av deler til større og mindre våpen, og av materiell innenfor kategorien som dekker bomber, granater, torpedoer, miner og raketter.

… OBS. teksten fortsetter …

Ny Tid i julegave

Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)


Legg igjen en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.