Krigsforbrytelser med norsk ammunisjon?

Krigen i Jemen har ført til den største humanitære krisen i verden. Alle de stridende partene er ansvarlige for krigsforbrytelser, ifølge FN. Likevel fortsetter Norge å eksportere våpen til partene.

Tori Aarseth
Aarseth er statsviter, og fast journalist i Ny Tid.

Hvilke konsekvenser har krigen i Jemen hatt for norsk våpeneksport til de involverte landene? Ifølge Ny Tids gjennomgang av eksporttall fra januar 2015 til januar 2016 er det lite som tyder på at Norge har satt inn bremsene: Snarere har vi fortsatt å eksportere våpen til De forente arabiske emirater, deriblant store mengder ammunisjon. Bare i januar 2016 ble det eksportert patroner og materiell i kategorien bomber, granater og liknende til en verdi av nærmere 22 millioner kroner.

Nest etter Saudi-Arabia regnes Emiratene som det mest aktive landet i koalisjonen som i mars 2015 gikk inn i borgerkrigen i Jemen, og deltar med både luft- og bakkestyrker flere steder i landet. I verste fall kan norsk ammunisjon og norske våpen bli brukt til å begå krigsforbrytelser i Jemen.
Nammo er Norges største produsent av ammunisjon, og bekrefter overfor Ny Tid at selskapet har eksportert ammunisjon til Emiratene. I mars 2015 opprettet Nammo et eget kontor i landet. «Emiratene er et land som flere av Nammos internasjonale datterselskaper har kunnet eksportere produkter til. Det var derfor naturlig for oss å etablere et kontor der, sånn at vi har en stedlig representant som kan koordinere selskapets aktiviteter mot forsvaret i Emiratene,» sier Sissel Solum, kommunikasjonsdirektør i Nammo, til Ny Tid.

Screen Shot 2016-04-13 at 14.31.25«Enorm katastrofe.»  Ifølge FN er Jemen det landet i verden med størst behov for humanitær hjelp akkurat nå: Av landets 24 millioner innbyggere har 21 millioner et akutt behov for nødhjelp. «Krigen i Jemen er en skitten krig hvor alle midler tas i bruk,» sier Line Hegna, kommunikasjonssjef i Redd Barna til Ny Tid. «FN har dokumentert at koalisjonen begår krigsforbrytelser. De sikter direkte på sivile mål i det som er en kjempetung bombing av landet, og de sørger også for at det er vanskelig å få tak i mat og medisiner.»

«Krigen i Jemen er en skitten krig hvor alle midler tas i bruk.»

Koalisjonen har blant annet bombet sykehus støttet av Leger Uten Grenser. «Omfanget er ekstremt alvorlig, og vi er spesielt bekymret fordi antallet barn som er alvorlig underernært, øker,» sier Hegna. «Barn dør av sult i Jemen nå. Befolkningen sulter fordi koalisjonen hindrer at mat og medisiner kommer inn i landet, og det lille som kommer inn, er kjempedyrt. På alle parametre er dette en enorm humanitær katastrofe.»

60 tonn ammunisjon. Hvordan sikrer Nammo at selskapets ammunisjon ikke ender opp i Jemen, Sissel Solum?
«Ammunisjon solgt til Emiratene krever sluttbrukererklæring fra de nasjonale eksportkontrollmyndigheter, hvor våre produkter selges fra,» svarer Solum. «Det er forsvaret i Emiratene som kjøper produktene og signerer sluttbrukererklæringen, som skal garantere for at produktene de importerer, ikke blir gjenstand for videreeksport.»
Norske selskaper har eksportert nærmere 60 tonn patroner til Emiratene etter at landet gikk inn i Jemen i fjor, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Det har også forekommet eksport av deler til større og mindre våpen, og av materiell innenfor kategorien som dekker bomber, granater, torpedoer, miner og raketter.
Tallene Ny Tid har undersøkt, dekker likevel bare en liten del av det totale salget som rapporteres i den årlige stortingsmeldingen om våpensalg fra Norge, og meldingen for 2015 er først ventet i løpet av høsten. En gjennomgang av de siste stortingsmeldingene viser at eksporten av våpen fra Norge til Emiratene har økt kraftig de siste fire årene. Dersom eksporten øker i samme tempo, kan vi vente oss at verdien av våpeneksporten i 2015 kan ha økt til over 60 millioner kroner. Den nevnte storeksporten av patroner, bomber, granater og liknende materiell bare i januar i år, peker ikke akkurat i retning av at Utenriksdepartementet har strammet inn.
Hegna mener at den fortsatte eksporten av militært materiell til Emiratene er oppsiktsvekkende.
«Når Norge sitter med den kunnskapen vi har om situasjonen i Jemen og Emiratenes deltakelse i krigen, så er det svært oppsiktsvekkende at Norge fortsetter å selge våpen. Regjeringen må forsikre det norske folk om at norske våpen ikke brukes til å drepe barn i Jemen, og når vi ser at eksporten har fortsatt etter at koalisjonen gikk inn i landet, blir det enda viktigere at Norge faktisk går aktivt ut og kan bevise at disse våpnene ikke brukes der.»
Mads Harlem, leder av folkerettsseksjonen i Røde Kors, er også kritisk til eksporten av våpen til Emiratene. «Dette er høyst problematisk og veldig alvorlig,» sier Harlem til Ny Tid om tallene fra SSB. «Spørsmålet er om dette utstyret som har gått fra Norge til Emiratene kan ha blitt brukt i Jemen. Der mener jeg at bevisbyrden ligger på norske eksportkontrollmyndigheter. Det ligger et betydelig ansvar på dem når de vet at Emiratene deltar i Jemen, og de vet hva som skjer der. Norske kuler har ingenting i konflikten i Jemen å gjøre.»

Ifølge Harlem er en sluttbrukererklæring ikke nødvendigvis nok til å forhindre at norsk ammunisjon brukes til å begå krigsforbrytelser i Jemen. «Sluttbrukererklæringen handler vanligvis om at man forsikrer seg om at utstyret ikke videreeksporteres til et annet land,» forklarer Harlem. «En sluttbrukererklæring er således ikke nok til at Norge fritas for ansvar hvis Emiratene bruker ammunisjonen til krigsforbrytelser i Jemen, da dette ikke vil være videreeks-port.»

Du har nå lest 3 gratis artikler denne måned. Er du abonnement, logg inn i
toppmenyen eller tegn online abonnement (69kr) for å lese videre.

DEL

Legg igjen et svar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.