Bestill høstutgaven her

våpen

Hva er sikkerhet i dag?

Debatt: Hvis vi ønsker fred, må vi forberede fred, ikke krig. På de foreløpige partiprogrammene er det ingen parti på Stortinget som går inn for nedrustning.

FN-statene: Langt unna forbud mot drapsroboter

FREMTIDSVÅPEN: Human Rights Watch har kommet med rapport om regulering av autonome våpen. Hva vil avgjøre fremtidens kriger?

Dokumentet, der startede krigen i 2001

USA/Militarisering: : Niels Harrit påpeger i denne kronik, at de europæiske landes deltagelse i angrebet på Afghanistan i 2001 var ulovlig – iflg. FN-traktaten. Ble en række land luret med i «krigen mot terror»?

Bak idyllen lurer landminene

Silva Khnkanosian: Nothing To Be Afraid Of

Våpen:  Fem kvinnelige mineryddere forsøker å fjerne landminer i Nagorno-Karabakhs vakre landskap.

US-planene var ekte – men forsvarsministeren vil fortsatt ikke svare

ORIENTERING 6. SEPTEMBER 1969: Mandag i forrige uke kunne det vest-tyske magasinet «Stern» melde at det hadde mottatt en hemmelig amerikansk plan for bl.a. ABC-krigføringen i Europa. Den sier i detalj hvordan kjernefysiske, kjemiske og biologiske våpen skal brukes både i Vest- og Øst Europa. Dette har ifølge Arbeiderbladet vakt «betydelig oppmerksomhet» på kontinentet.

Den ikoniske Glocken

Fritz Ofner , Eva Hausberger: Weapon of Choice Regissører

: Til tross for en nokså retningsløs fortelling, er denne samlingen av historier om en pistol ved navn Glock verdt å se.

Hva skal vi med NATO?

: Ingeborg Breines tar et kraftig oppgjør med makthavernes «sikkerhetsstrategier», NATO og militærindustrien. En trygg fremtid bygges ikke med våpen, men med en fredskultur basert på dialog og solidaritet, skriver hun.

Dødelig hverdag i USA

Gary Younge: Another Day in the Death of America – A Chronicle of Ten Short Lives

: Siden januar er mer enn 8000 drept og 15 000 skadet i mer enn 32 000 skyteepisoder i USA. Dersom denne trenden fortsetter, vil totalt antall døde overstige 10 000 ved slutten av året – tilsvarende antall drepte i krigen i Jemen.

Norge og krigen i Jemen

: Uten at folk i Norge er klar over det, godkjenner norske politikere salg av våpen og ammunisjon til undertrykkende diktaturer som systematisk dreper sivile i Jemen. 

Infokrig og våpenkjøp

: EUs og NATOs ledere markerer at de vil styrke det militære samarbeidet. Vil det føre til økt militarisering av Europa?

Våpenhandel

: «The Shadow World» baserer seg på Andrew Feinsteins journalistiske gravearbeid om Vestens enorme våpenhandel og våpenproduksjon.

I milliardærenes lommer

: «Krigen mot terror» holder journalistene sysselsatte og befolkningen stille, samtidig som opprustningen til krigen gir enorme gevinster – til noen få.