BLACKWING AEROVIRONMENT, INC.

Ute av kontroll

AVISENS LEDER I JULI OM AUTONOME VÅPEN

Truls Lie
Ansvarlig redaktør i Ny Tid
Email: truls@nytid.no
Publisert: 01.07.2019

Forstår vi egentlig de langvarige konsekvensene av staters nye satsing på autonome våpen og bruk av droner?

Dronen som USA sist måned sendte inn i iransk territorium som ble skutt ned, brukes politisk av amerikanerne slik de ellers driver opp verdens militær-industrielle vanvidd. I skrivende stund har USA gjort verden til et farligere sted å være. De har nå lykkes med å provosere Iran til å starte anrikning av uran for atomvåpen. Vel, kloden kan i dag utslettes på 7–8 minutter. (Se også våre to artikler om Doomsday)

Men deter ikke dette som er mitt poeng med tittelen «Ute av kontroll». I et offentligmentalt klima der man stadig skal føle seg krenket og indignert – massemediabidrar psykologisk så godt de kan med slike følerier – leter man stadig framfiender. Og med nok fiender eller «terrorister» rundt neste hjørne legitimererdette bruken av utrolige 16 000 milliarder kroner årlig for å holde i gangmilitærindustrien. I et slikt klima utvikles også nye våpensystemer somubemannede droner.

Spioner

Eksempelvis er tiden med fiendtlige spioner som nattestid svømmer i land fra ubåter, snart over. Dronene overtar. Den amerikanske marinen har utviklet Heterogeneous Collaborative Unmanned Systems (HCUS), der én eller flere droner («encapsulated payload») kommer fra ubåtene. Eller utsendte stimer av undervannsdroner som ligger og venter på ordre – for akustisk å identifisere fiendtlige krigsskip og ubåter.

Som TheEconomist nevner 22. juni, skal dronene – kanskje den neste over Iran –kunne slippe ned en rekke solcelledrevne sensorer, forkledd som steiner, somfra forskjellige posisjoner sender tilbake informasjon fra kamera og mikrofon,eller avlytter radiotrafikk og signaler i området.

Manantar også at droner kan lages som forsyner seg selv med drivstoff og våpen– for så å repetere aksjoner. Svermer av droner skal også kunne  samarbeide og tilpasse seg situasjoner – ikampen mellom maskin og menneske.

Vikjenner allerede til hvordan ubemannede bevæpnede droner (for eksempelBlackWing) fra luften kan tilintetgjøre kjøretøyer, lokale våpenarsenaler,eller utpekte enkeltpersoner. Til forskjell fra levende spioner som kan tas tilfange på fiendtlig territorium, er droner billige «forbruksartikler» det ervanskelig å spore avsenderen av.


… OBS. teksten fortsetter …
Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)

Gratis prøve
[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://www.nytid.no/ute-av-kontroll-2/" order_type="social" title_text="Kommentarer" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_font_famely="monospace" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="3" ]

Gi et svar

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.