På tandemsykkel inn i framtiden

ATOMVÅPEN: Til tross for gjentatte demonstrasjoner er atomvåpnene fortsatt med oss, og de er minst like farlige som før. Denne boken inneholder det du trenger å vite om atomvåpnenes historie.

Andrew Kroglund
Kroglund er kritiker og skribent.
Email: andrewkroglund@gmail.com
Publisert: 01.07.2019
           Disarming Doomsday: The Human Impact of Nuclear Weapons since Hiroshima
Forfatter: Becky Alexis-Martin
Pluto Press, Storbritannia

På 1980-tallet syklet jeg for fred.Fra Moskva via Finland, Sverige og Norge før vi tok fly og syklet fra New Yorktil Washington (D.C.). Russere, amerikanere og skandinaver deltok i Bike for Peace. Viprotesterte mot atomvåpen. Den store gimmicken underveis var en amerikaner ogen russer på tandemsykkel. Kom de i mål, kom de sammen. Falt de, falt desammen. Verden var delvis klar for slike enkle metaforer den gang. Men i dag?

1980-tallet var de storefredsdemonstrasjoners tid. Men atomvåpnene er fortsatt med oss, og de er likefarlige som før. Ja, kanskje enda farligere? I boken Disarming Doomsday, The Human Impact of NuclearWeapons since Hiroshima får vi med oss helehistorien om atomvåpen fra alle tenkelige innfallsvinkler. For den som vil leseseg opp på temaet, er dette en liten bibel. Men den er ikke nødvendigvislettlest og er kanskje forbeholdt de mest interesserte, som fredsforskere,fredsaktivister eller studenter i geografi eller statsvitenskap.

Geografi som vil noe

Becky Alexis-Martin har begått et viktig stykke arbeid på 192 sider. Hun er foreleser i politisk og kulturell geografi ved universitetet i Manchester. Alexis-Martin er ekspert på langtidseffekter av stråling og det som på engelsk kalles «kjernefysisk kultur». Hun brukes mye som kommentator på kjernefysiske spørsmål i avisene The Guardian og The Independent, og i BBC-programmet The Conversation (for øvrig et glimrende samtaleprogram, anbefales!).

Det er med andre ord en kunnskapsrikforfatter vi har med å gjøre. Boken hun har skrevet, er i tradisjonen «radikalgeografi», en retning som forsøker å forstå sosiale og geografiske problemer ogkomme med forslag til løsninger. Innen den radikale geografien handler det ofteom hverdagsliv og erfaringer. Derfor ønsker forskerne innenfor feltet åformidle forskning som er relevant for folks hverdagsliv og for samfunnet somsådant. Radikale geografer er derfor ofte selv med i kampanjer for sosialrettferdighet.

Mange ofre

Disarming Doomsday  tar for seg hemmelighetskremmeriet bak forskningen og konstruksjonen av kjernevåpen. Den tar for seg de geografiske stedene bombene blir konstruert, slik som Los Alamos. Vi kommer tett innpå forskeren, miljøet og stemningen. Så blir vi med dit bomben brukes første gang: i Hiroshima 6. august 1945. Hva skjedde med dem som overlevde og fikk sår for livet? Mye av dette vet vi fra før, men jeg liker at det framstilles i en og samme bok, som også er en politisk analyse av hvor verden står i dag. For hva vil skje med kjernefysisk sikkerhet i en tid når cyber-angrep blir mer og mer vanlig?


… OBS. teksten fortsetter …
Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)

Gratis prøve

Gi et svar

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.