Stikkord: google

Ute av kontroll

AVISENS LEDER I JULI OM AUTONOME VÅPEN

Dagbøker fra internettets ville ungdom

DOTCOM: Den første internettrevolusjonen er et vilt kapittel med en underlig blanding av komikk og katastrofe. Et innsideperspektiv og ettertidens klokskap hjelper oss til å spørre på nytt om alt kunne gått annerledes.

Hvorfor ble jeg syk?

Individuell medisin og de alternative medisinske tradisjonene synes å fylle et behov som den offentlige helsetjenesten ikke møter: å gi svar til enkeltindivider om årsaker.

En digital allmakt?

Facebook-skandalen i fjor demonstrerer hvor uaktsomt leverandører av sosiale nettverk omgås dataene til sine brukere – og tydeliggjør hvilke kolossale utfordringer «The Big Four» stiller vårt demokrati overfor.

Arbeidets sved

Boken Move Fast and Break Things retter en skarp kritikk mod Google, Facebook og Amazon, men er samtidig delvis romantisk og unyansert.

Monster med milliarder av øyne

USA kan snart få global tilgang til all privat datatrafikk i utlandet hver gang Microsoft, Google eller liknende selskaper er benyttet.