Bestill høstutgaven her

Geir Magne Staurland

Forsvarstale for luftrommets små øyne

Austin Choi-Fitzpatrick: The Good Drone, How Social Movements Democratize Surveillance
LUFTENS SPIONER: Droner er ikke bare maktens, men også motmaktens verktøy. De kan være luftrommets hackere og kan brukes i det godes tjeneste.

Sannhet i koronakrisens tid

BIOMAKT: Den italienske filosofen Giorgio Agamben har hatt flere kontroversielle utspill om håndteringen av koronakrisen. Agamben slår fast at mediehåndteringen av koronakrisen på en eller annen pervers måte har et likhetstrekk med den kommersielle reklamen. Og advarer mot et nytt, despotisk sikkerhetssamfunn.