Bestill høstutgaven her

Alexander Harang

Harang er redaktør for «Fredsnasjonen», magasinet NY TID ga ut sommer 2021.

Mer fredspolitikk, takk!

Fredsnasjonen: Det fredspolitiske havner utenfor både medienes og politikernes fokus.

«Fredsnasjonens» omdømme

FREDSINDEKS:  Norge har nå havnet på en 17. plass på grunn av våpeneksport.

Verdens militære stormarked

Våpen: Verden bruker i dag omtrent 16 000 milliarder kroner på det militære. Mens covid-19 stikker kjepper i hjulene for det meste av verdens varehandel, synes handelen av krigsmateriell å være et unntak.

Norsk eksportkontroll i endring – tid for innstramming

Våpeneksport: For dem som følger debatten om norsk våpeneksport, har 2021 vært av de mest dramatiske år noensinne. Den første bomben gikk av i februar, da Riksrevisjonens gjennomgang av norsk eksportkontroll ble offentliggjort. I kjølvannet av dette har ny informasjon om norsk våpeneksport til Emiratene blitt avslørt, en ny strategi for våpenindustrien er lansert fra regjeringen, og alle venter i spenning på hva Utenriksdepartementet vil komme opp med av løsninger på de mange avdekkede problemene i sin neste stortingsmelding om eksportkontroll, i juni.

Den nye forsvars-industrielle strategien

Våpen: Norge skaper et særegent militærindustrielt kompleks mellom vår forsvarssektor, forskningsmiljøer og våpenindustri.

Ny avtale med USA utfordrer norsk basepolitikk

Base-erklæringen: Etter at Norge og USA i april inngikk avtale om praktiske forhold ved amerikansk militær aktivitet i Norge, har debatten om norsk basepolitikk blusset opp for alvor. De fredspolitiske skillelinjene i saken er klare.

Politikk for fredelig sameksistens?

STORTINGSVALG: Er det mulig å gjøre seg opp en mening om hvilke fredspolitiske alternativer man har å velge mellom i høstens valg? Vi har her gjort en gjennomgang av valgprogrammenes posisjoner for å forebygge voldelig konflikt, løse konflikter ikkevoldelig og bidra til fred og forsoning etter voldelig konflikt.

Norge i FNs sikkerhetsråd – en stemme for fred?

FN: Siden januar har Norge vært medlem av FNs sikkerhetsråd. Tre av Norges fredssatsninger i Sikkerhetsrådet treffer godt, men den fjerde, «klima og sikkerhet», er på utrygg grunn.

Senterpartiet – tungen på den nedrustningspolitiske vektskålen?

ATOMVÅPENFORBUDET: Sps partiprogram vil kunne avgjøre om et regjeringsskifte denne høsten vil medføre norsk tilslutning til FNs atomvåpenforbud.