Abonnement 790/år eller 190/kvartal

Alexander Harang

Harang er redaktør for «Fredsnasjonen», magasinet NY TID ga ut sommer 2021.

Nye trusselbilder, krig i Europa – og framtidas forsvar

All etterpåklokskap til tross – den russiske #invasjon#en kom bardus på de aller fleste av oss. Fredspolitisk var vi også dårlig forberedt på det som skulle komme. Selv om den russiske styrkeoppbyggingen mot Ukraina hadde...

Mer fredspolitikk, takk!

Fredsnasjonen: Det fredspolitiske havner utenfor både medienes og politikernes fokus.

«Fredsnasjonens» omdømme

FREDSINDEKS:  Norge har nå havnet på en 17. plass på grunn av våpeneksport.

Verdens militære stormarked

Våpen: Verden bruker i dag omtrent 16 000 milliarder kroner på det militære. Mens covid-19 stikker kjepper i hjulene for det meste av verdens varehandel, synes handelen av krigsmateriell å være et unntak.

Norsk eksportkontroll i endring – tid for innstramming

Våpeneksport: For dem som følger debatten om norsk våpeneksport, har 2021 vært av de mest dramatiske år noensinne. Den første bomben gikk av i februar, da Riksrevisjonens gjennomgang av norsk eksportkontroll ble offentliggjort. I kjølvannet av dette har ny informasjon om norsk våpeneksport til Emiratene blitt avslørt, en ny strategi for våpenindustrien er lansert fra regjeringen, og alle venter i spenning på hva Utenriksdepartementet vil komme opp med av løsninger på de mange avdekkede problemene i sin neste stortingsmelding om eksportkontroll, i juni.

Den nye forsvars-industrielle strategien

Våpen: Norge skaper et særegent militærindustrielt kompleks mellom vår forsvarssektor, forskningsmiljøer og våpenindustri.

Ny avtale med USA utfordrer norsk basepolitikk

Base-erklæringen: Etter at Norge og USA i april inngikk avtale om praktiske forhold ved amerikansk militær aktivitet i Norge, har debatten om norsk basepolitikk blusset opp for alvor. De fredspolitiske skillelinjene i saken er klare.

Politikk for fredelig sameksistens?

STORTINGSVALG: Er det mulig å gjøre seg opp en mening om hvilke fredspolitiske alternativer man har å velge mellom i høstens valg? Vi har her gjort en gjennomgang av valgprogrammenes posisjoner for å forebygge voldelig konflikt, løse konflikter ikkevoldelig og bidra til fred og forsoning etter voldelig konflikt.

Norge i FNs sikkerhetsråd – en stemme for fred?

FN: Siden januar har Norge vært medlem av FNs sikkerhetsråd. Tre av Norges fredssatsninger i Sikkerhetsrådet treffer godt, men den fjerde, «klima og sikkerhet», er på utrygg grunn.