Bestill sommerutgaven her

RØDT

MILITÆRNEKTING: Ifølge Rødt har Norge gått fra å være en «fredsnasjon» til å bli en «krigsnasjon».

Rødt anser kapitalismen som den grunnleggende strukturen bak verdens hovedutfordringer, enten det handler om krig, utbytting eller klimaendringer. Med dette ideologiske utgangspunktet anses krig som en naturlig konsekvens av det økonomiske systemet vi lever i. Partiet ønsker derfor en overgang fra kapitalisme til sosialisme. Med dette utgangspunktet fremstår Rødts arbeidsprogram for 2021–2025[1] som kraftigere i sin antikrigsretorikk enn de øvrige programmene. Politikken som her foreslås for defensiv innretning av Forsvaret, og heving av terskelen for å gå til krig, er dermed også mer radikal enn de andre partienes.

Rødts arbeidsprogram forutsetter at Norge er en integrert del av det globale imperialistiske systemet, som militærpolitisk er forankret i «angrepsalliansen NATO». Her operer Norge i en underordnet rolle i forhold til USAs interesser. Derfor har Norge gått fra å være en «fredsnasjon» til å bli en «krigsnasjon». Rødt vil frigjøre Norge fra denne strukturen. Dermed er det å jobbe eksempelvis for våpenkontroll eller nedrustning innen rammen av NATO ingen relevant problemstilling. Ut fra Rødts ideologi finnes det heller ikke alltid et skille mellom det politiske og det økonomiske i militærpolitikken. Dette fordi det grunnleggende sett dreier seg om undertrykkere og dem som blir undertrykt. Våpenindustrien blir derfor også forstått som en økonomisk aktør som er tjent med høyt spenningsnivå og konflikt.

I Rødts arbeidsprogram for 2021–2025 argumenteres det for at terskelen for å gå til krig må økes betraktelig. Dette fordi Norges krigføring i utlandet skader dem som bor der, men også fordi det det gjør Norge mer utrygt. Programmet erklærer støtte til en internasjonal rettsorden som ivaretar folkeretten. Rødt vil at Norge skal bidra til at konflikter løses på fredelig vis, slik at overgrep og vold begrenses. Videre skal fredsinnsats og humanitær innsats prioriteres, og imperialistiske angrepskriger skal motarbeides. Rødt vil arbeide for at Norges hovedrolle internasjonalt skal være å bidra til nedrustning, fredsmegling og langsiktig støtte til gjenoppbygging etter konflikter.

Et fredsperspektiv Rødts valgprogram er alene om, er retten til militærnekting; politisk arbeid i det militæret; og retten til opplæring i sivile motstandsformer. Rødt vil arbeide for at det skal gis opplæring til sivile fredsbevarende kontingenter som kan drive hjelpearbeid i konflikter der partene aksepterer dette. Slikt fremme av sivil ikkevoldelig konflikthåndtering er sjelden og helt klart fredspolitisk fundamentert.

[1]   Som forklart over legges her siste program-
utkast til landsmøtet til grunn.

 

Alexander Harang
Harang er redaktør for «Fredsnasjonen», magasinet NY TID ga ut sommer 2021.

Et kollektivt minne av oppvekst

ROM Ved siden av vår storproduserende billedkultur har Iris Maria Tusa en fotografibok av de sjeldne om romfolk – her ser vi hvordan barndommen former oss, og senere former vi vårt bilde av barndommen.

Sigøynerterapi

ROM : Fotografen Harald Medbøes metode ligger mellom motiv og objektiv.

En neutralitetsfælde

SYRIA: Carsten Wieland afdækker en lang række fejltrin i de vestlige donorlandes håndtering af den humanitære krise under den syriske borgerkrig. Han omtaler også hvordan oprørsstyrker bevidst har udsultet lokalbefolkninger for at tiltrække sig nødhjælp: Etiopien, Somalia, Sydsudan, Liberia, Sierra Leone og Rwanda.

Å stanse plastforsøpling

ØKOLOGI: Plast vil i fremtiden være den største driveren for fortsatt oljeetterspørsel – med nærmere halvparten av global oljeetterspørsel innen 2050.

Biologiske våpenlaboratorier i Ukraina?

UKRAINA: Russerne har nå lagt frem et stort antall dokumenter som viser eksakt hvilke bakterier og virus som er blitt utviklet, og hvilke spredningsmekanismer man ville benytte seg av. Ukraina eksperimenterte med insekter og droner til spredning av forskjellige sykdommer.

Ofrene for Sicilia-mafiaen

FALCONE: Få dager etter at Italia markerte at det er 30 år siden massakrene på dommer Giovanni Falcone og hans følge samt dommerfullmektig Paolo Borsellino, kommer den italienske forfatteren Roberto Saviano med en roman om saken.

Å tenke på planeten

ØKOLOGI: Med planeten som forankringspunkt belyses her varierte temaer – vekst og ikke-vekst, antropocen og vår naturforståelse, vippepunkter, katastrofer og mulige fremtider, geoingeniørkunst, fabeldyr og biopolitikk.

Samfunn som prioriterer omsorg

OMSORG: Hvis du tror lesning av britiske 1800-tallsromaner ikke har mye å bidra med i dagens politiske situasjon, tar du feil. Talia Schaffer viser hvordan vår tenkning rundt omsorg, hjelp og helsearbeid eksisterte allerede midt i viktoriatiden.

Å dyrke jordhelse

ØKOLOGI: Marit Bendz har møtt gartnere, agronomer, bønder og ildsjeler som på ulike måter driver et jordbruk stikk i strid med statlige anbefalinger.

Å stanse plastforsøpling

ØKOLOGI: Plast vil i fremtiden være den største driveren for fortsatt oljeetterspørsel – med nærmere halvparten av global oljeetterspørsel innen 2050.

Forbildet som falt

Fortellinger om svindlere, fortrinnsvis fra virkeligheten, er lett å la seg fascinere av. For tiden er vi inne i en aldri så liten bølge...

Den norske idealstaten

FREMTID: Fra 2017 til 2019 reiste vi i kunstnergruppen Alt Går Bra rundt i landet for å lære om den norske befolkningens visjoner for fremtidens samfunn. Det nest mest populære temaet var klima og bærekraft (ti prosent). Tre prosent svarte frihet, etter teknologi-optimisme, utdanning og betydningen av røtter. For det store flertallet var for øvrig en helt annen faktor viktigst.
- Advertisement -spot_img

Du vil kanskje også likeRelaterte
Anbefalte