Bestill høstutgaven her

RØDT

MILITÆRNEKTING: Ifølge Rødt har Norge gått fra å være en «fredsnasjon» til å bli en «krigsnasjon».

Rødt anser kapitalismen som den grunnleggende strukturen bak verdens hovedutfordringer, enten det handler om krig, utbytting eller klimaendringer. Med dette ideologiske utgangspunktet anses krig som en naturlig konsekvens av det økonomiske systemet vi lever i. Partiet ønsker derfor en overgang fra kapitalisme til sosialisme. Med dette utgangspunktet fremstår Rødts arbeidsprogram for 2021–2025[1] som kraftigere i sin antikrigsretorikk enn de øvrige programmene. Politikken som her foreslås for defensiv innretning av Forsvaret, og heving av terskelen for å gå til krig, er dermed også mer radikal enn de andre partienes.

Rødts arbeidsprogram forutsetter at Norge er en integrert del av det globale imperialistiske systemet, som militærpolitisk er forankret i «angrepsalliansen NATO». Her operer Norge i en underordnet rolle i forhold til USAs interesser. Derfor har Norge gått fra å være en «fredsnasjon» til å bli en «krigsnasjon». Rødt vil frigjøre Norge fra denne strukturen. Dermed er det å jobbe eksempelvis for våpenkontroll eller nedrustning innen rammen av NATO ingen relevant problemstilling. Ut fra Rødts ideologi finnes det heller ikke alltid et skille mellom det politiske og det økonomiske i militærpolitikken. Dette fordi det grunnleggende sett dreier seg om undertrykkere og dem som blir undertrykt. Våpenindustrien blir derfor også forstått som en økonomisk aktør som er tjent med høyt spenningsnivå og konflikt.

I Rødts arbeidsprogram for 2021–2025 argumenteres det for at terskelen for å gå til krig må økes betraktelig. Dette fordi Norges krigføring i utlandet skader dem som bor der, men også fordi det det gjør Norge mer utrygt. Programmet erklærer støtte til en internasjonal rettsorden som ivaretar folkeretten. Rødt vil at Norge skal bidra til at konflikter løses på fredelig vis, slik at overgrep og vold begrenses. Videre skal fredsinnsats og humanitær innsats prioriteres, og imperialistiske angrepskriger skal motarbeides. Rødt vil arbeide for at Norges hovedrolle internasjonalt skal være å bidra til nedrustning, fredsmegling og langsiktig støtte til gjenoppbygging etter konflikter.

Et fredsperspektiv Rødts valgprogram er alene om, er retten til militærnekting; politisk arbeid i det militæret; og retten til opplæring i sivile motstandsformer. Rødt vil arbeide for at det skal gis opplæring til sivile fredsbevarende kontingenter som kan drive hjelpearbeid i konflikter der partene aksepterer dette. Slikt fremme av sivil ikkevoldelig konflikthåndtering er sjelden og helt klart fredspolitisk fundamentert.

[1]   Som forklart over legges her siste program-
utkast til landsmøtet til grunn.

 

Alexander Harang
Harang er redaktør for «Fredsnasjonen», magasinet NY TID ga ut sommer 2021.
- Advertisement -spot_img

Du vil kanskje også likeRelaterte
Anbefalte