Bestill sommerutgaven her

HØYRE

NATO-VENNLIG: Høyre vektlegger militærets offensive evne. I nordområdepolitikken vektlegger de militær avskrekking heller enn avspenning.

Høyre går til valg på å øke forsvarsbudsjettene og styrke Forsvarets militære kapasitet. I sitt stortingsvalgsprogram for 2021–25 synes partiet å vektlegge militærets offensive evne mer enn eksempelvis Ap og Spørsmål gjør. I dette programmet tas det heller ikke til orde for å heve terskelen for bruk av norsk militærmakt i utlandet. Samtidig legger Høyre til grunn at Norge som lite land med en åpen økonomi er tjent med tett internasjonalt samarbeid og en internasjonal rettsorden.

Det er i utenrikspolitikken at Høyres fredsambisjoner kommer best frem – Høyre tar til orde for at Norge skal arbeide for å styrke det internasjonale samarbeidet for nedrustning, og mot spredning av masseødeleggelsesvåpen. Høyre vil også benytte Norges plass i FNs sikkerhetsråd i 2021–2022 til å løse konflikter gjennom diplomati, beskyttelse av sivile, fremme av kvinners deltakelse og klimapolitikk (se egen sak).

Hva angår voldsforebygging, er Høyre i sitt program, i likhet med Sp, særlig opptatt av vold i nære relasjoner – men mer overordnet og med færre tiltak. I nord-
områdepolitikken vektlegger Høyres program militær avskrekking mer, og av-
spenningstiltak mindre, enn både Ap, SV, KrF, Rødt og Sp.

Høyre uttrykker også en større allianselojalitet i sitt program enn de øvrige NATO-vennlige partiene. Høyre vil arbeide for at flere store NATO-øvelser legges til Norge. Det synes å være viktigere for Høyre å fremstå som en lydig alliert, og pleie våre militære relasjoner til USA særlig godt, enn for Sp, Ap og KrF. Frps program kommer nærmest Høyres programformuleringer i dette henseendet. Høyres program har også politikk for å sikre gode vilkår for norsk våpenindustri, men ikke for styrket kontroll av våpeneksporten.

Høyre har også et prinsipprogram fra 2019. Her defineres Høyres mål for utenrikspolitikken som å fremme norske interesser, og å bidra til avspenning og økt internasjonalt samarbeid. Høyre ser fred og frihet som avgjørende forutsetninger for demokrati og rettssikkerhet. Tilsvarende er målet for partiets utviklingspolitikk å bekjempe fattigdom, forebygge krig og flyktningstrømmer. Prinsipprogrammet har også egne kapitler om sosial og kulturell bærekraft, men da uten referanser til ikkevold.

Alexander Harang
Harang er redaktør for «Fredsnasjonen», magasinet NY TID ga ut sommer 2021.

Et kollektivt minne av oppvekst

ROM Ved siden av vår storproduserende billedkultur har Iris Maria Tusa en fotografibok av de sjeldne om romfolk – her ser vi hvordan barndommen former oss, og senere former vi vårt bilde av barndommen.

Sigøynerterapi

ROM : Fotografen Harald Medbøes metode ligger mellom motiv og objektiv.

En neutralitetsfælde

SYRIA: Carsten Wieland afdækker en lang række fejltrin i de vestlige donorlandes håndtering af den humanitære krise under den syriske borgerkrig. Han omtaler også hvordan oprørsstyrker bevidst har udsultet lokalbefolkninger for at tiltrække sig nødhjælp: Etiopien, Somalia, Sydsudan, Liberia, Sierra Leone og Rwanda.

Å stanse plastforsøpling

ØKOLOGI: Plast vil i fremtiden være den største driveren for fortsatt oljeetterspørsel – med nærmere halvparten av global oljeetterspørsel innen 2050.

Biologiske våpenlaboratorier i Ukraina?

UKRAINA: Russerne har nå lagt frem et stort antall dokumenter som viser eksakt hvilke bakterier og virus som er blitt utviklet, og hvilke spredningsmekanismer man ville benytte seg av. Ukraina eksperimenterte med insekter og droner til spredning av forskjellige sykdommer.

Ofrene for Sicilia-mafiaen

FALCONE: Få dager etter at Italia markerte at det er 30 år siden massakrene på dommer Giovanni Falcone og hans følge samt dommerfullmektig Paolo Borsellino, kommer den italienske forfatteren Roberto Saviano med en roman om saken.

Å tenke på planeten

ØKOLOGI: Med planeten som forankringspunkt belyses her varierte temaer – vekst og ikke-vekst, antropocen og vår naturforståelse, vippepunkter, katastrofer og mulige fremtider, geoingeniørkunst, fabeldyr og biopolitikk.

Samfunn som prioriterer omsorg

OMSORG: Hvis du tror lesning av britiske 1800-tallsromaner ikke har mye å bidra med i dagens politiske situasjon, tar du feil. Talia Schaffer viser hvordan vår tenkning rundt omsorg, hjelp og helsearbeid eksisterte allerede midt i viktoriatiden.

Å dyrke jordhelse

ØKOLOGI: Marit Bendz har møtt gartnere, agronomer, bønder og ildsjeler som på ulike måter driver et jordbruk stikk i strid med statlige anbefalinger.

Å stanse plastforsøpling

ØKOLOGI: Plast vil i fremtiden være den største driveren for fortsatt oljeetterspørsel – med nærmere halvparten av global oljeetterspørsel innen 2050.

Forbildet som falt

Fortellinger om svindlere, fortrinnsvis fra virkeligheten, er lett å la seg fascinere av. For tiden er vi inne i en aldri så liten bølge...

Den norske idealstaten

FREMTID: Fra 2017 til 2019 reiste vi i kunstnergruppen Alt Går Bra rundt i landet for å lære om den norske befolkningens visjoner for fremtidens samfunn. Det nest mest populære temaet var klima og bærekraft (ti prosent). Tre prosent svarte frihet, etter teknologi-optimisme, utdanning og betydningen av røtter. For det store flertallet var for øvrig en helt annen faktor viktigst.
- Advertisement -spot_img

Du vil kanskje også likeRelaterte
Anbefalte