HØYRE

NATO-VENNLIG: Høyre vektlegger militærets offensive evne. I nordområdepolitikken vektlegger de militær avskrekking heller enn avspenning.

Harang er redaktør for «Fredsnasjonen», magasinet NY TID ga ut sommer 2021.

Høyre går til valg på å øke forsvarsbudsjettene og styrke Forsvarets militære kapasitet. I sitt stortingsvalgsprogram for 2021–25 synes partiet å vektlegge militærets offensive evne mer enn eksempelvis Ap og Spørsmål gjør. I dette programmet tas det heller ikke til orde for å heve terskelen for bruk av norsk militærmakt i utlandet. Samtidig legger Høyre til grunn at Norge som lite land med en åpen økonomi er tjent med tett internasjonalt samarbeid og en internasjonal rettsorden.

Det er i utenrikspolitikken at Høyres fredsambisjoner kommer best frem – Høyre tar til orde for at Norge skal arbeide for å styrke det internasjonale samarbeidet for nedrustning, og mot spredning av masseødeleggelsesvåpen. Høyre vil også benytte Norges plass i FNs sikkerhetsråd i 2021–2022 til å løse konflikter gjennom diplomati, beskyttelse av sivile, fremme av kvinners deltakelse og klimapolitikk (se egen sak).

Hva angår voldsforebygging, er Høyre i sitt program, i likhet med Sp, særlig opptatt av vold i nære relasjoner – men mer overordnet og med færre tiltak. I nord-
områdepolitikken vektlegger Høyres program militær avskrekking mer, og av-
spenningstiltak mindre, enn både Ap, SV, KrF, Rødt og Sp.

Høyre uttrykker også en større allianselojalitet i sitt program enn de øvrige NATO-vennlige partiene.
. . .

Kjære leser. Du har i dag åpnet dagens to frie artikler. Kom evt. tilbake i morgen for å lese mer. Eller hva med å tegne abonnement? Da kan du kan lese alt (inkludert magasinene). Om du er det allerede, logg inn i menyen (evt mobilmenyen) i toppen.

Abonnement kr 195 kvartal

Ingen artikler å vise