Bestill sommerutgaven her

Venstre

INTERVENSJONISME / Venstre mener Norge bør strekke seg for å delta i militære intervensjoner, og at slike operasjoner kun som hovedregel bør kreve FN-mandat.

Det sosialliberale Venstre drar veksler på liberal fredsteori i sine programmer (stortingsvalgsprogram og prinsipprogram). Dette kommer til uttrykk ved at frihandel og bevegelsesfrihet på tvers av landegrensene forstås som avgjørende forutsetninger for fred. I tråd med liberal fredsteori vektlegger Venstre også demokratisk styresett som viktig for å forebygge krig, slik også liberale partier som Frp og Høyre gjør. Venstres hevder i sitt prinsipprogram at det bare er gjennom internasjonalt samarbeid vi kan forebygge konflikt og skape fred. Partiets stortingsvalgsprogram anser frihet, demokrati, rettsstat og en sosial markedsøkonomi som den tryggeste veien mot internasjonal fred og sikkerhet. Utenrikspolitikken skal uansett henge sammen med alle andre politiske felt, hvor det overordnede målet er å fremme menneskerettigheter globalt.

Valgprogrammet kan ikke sies å ta til orde for å heve terskelen for bruk av militærmakt. Tvert imot. Når det understrekes at Norge bør strekke seg for å delta i militære NATO- og FN-operasjoner, at vi har en forpliktelse til å gripe inn militært for å forhindre menneskerettsbrudd, og at militære intervensjoner kun som «hovedregel» bør kreve FN-mandat, tegner dette et bilde av en politikk for mer militær intervensjonisme. I motsetning til eksempelvis SV og Rødt kritiserer ikke Venstre tidligere norske bidrag i slike militæroperasjoner i sine programmer. Eksempelvis fremkommer ingen selvkritikk over at Venstre, sammen med Høyre og Frp, gikk i bresjen for at Norge skulle bombe Libya i 2011.

Nedrustningspolitisk er atomnedrustning viktigst i Venstres valgprogram. Partiet vil redusere verdens atomstridshoder og bidra til økt sikkerhet rundt tilhørende våpensystem. Venstre vil prioritere å styrke eksisterende avtaler der atomvåpenstatene er parter. Partiet mener likevel at atomvåpen bør forbys, og at Norge bør tiltre FNs atomvåpenforbud. Venstre vil også at man i NATO skal prioritere nedrustning høyere.

Dette programmet tar til orde for streng kontroll over våpeneksporten, men er langt svakere på tiltak for å styrke denne kontrollen enn partiets forrige stortingsvalgsprogram. Venstre tar dessuten til orde for å forsterke det forsvarsindustrielle samarbeidet mellom norsk og europeisk våpenindustri.

Venstre går også til valg på å styrke Forsvaret, både for avskrekking mot Russland og for å oppfylle Norges forpliktelser i NATO. Ifølge programmet vil partiet øke militær tilstedeværelse i nordområdene og bygge ut infrastrukturen for mottak av allierte styrker. Venstre vil øke antall allierte øvelser i Norge. I denne sammenhengen vektlegger Venstre behov og tiltak for avspenning i mindre grad enn eksempelvis Sp, Ap, KrF og SV gjør i sine programmer. Samtidig legges en allianselojalitet til NATO til grunn. Her uttrykker Venstre en nesten like sterk NATO-lojalitet som Høyre gjør i sitt program.

Venstre anser forebygging og kunnskap som det viktigste for å forhindre vold og overgrep. Valgprogrammet satser derfor på en tidlig innsats ved å styrke samarbeidet mellom hjem, politi, skole, barnehage, barnevern, helsestasjoner og frivillige organisasjoner. Venstre har også et prinsipprogram (sist redigert i mars). Her ønskes internasjonal kontroll over utvikling og bruk av autonome våpen.

- annonse -
Avatar photo
Truls Liehttp:/www.moderntimes.review/truls-lie
Ansvarlig redaktør i Ny Tid. Se tidligere artikler av Lie i Le Monde diplomatique (2003–2013) og Morgenbladet (1993-2003) Se også en del videoarbeid av Lie her.

Du vil kanskje også likeRelatert
Anbefalte