Bestill vårutgaven her

Stortingsvalg

Venstre

INTERVENSJONISME: Venstre mener Norge bør strekke seg for å delta i militære intervensjoner, og at slike operasjoner kun som hovedregel bør kreve FN-mandat.

MDG

IKKEVOLD: MDG identifiserer seg som et «fredsparti» og legger ikkevoldsprinsippet til grunn for alle områder av sin politikk.

RØDT

MILITÆRNEKTING: Ifølge Rødt har Norge gått fra å være en «fredsnasjon» til å bli en «krigsnasjon».

HØYRE

NATO-VENNLIG: Høyre vektlegger militærets offensive evne. I nordområdepolitikken vektlegger de militær avskrekking heller enn avspenning.

AP

LAVSPENNING: Nordområdene er Aps «viktigste fredsprosjekt», samtidig skal forsvarsbudsjettet økes, NATO styrkes og våpenindustrien ivaretas

KRF

ATOMVÅPENFORBUD: Utover å tiltre FNs atomvåpenforbud vil KrF at Norge skal innføre et nasjonalt moratorium på helautonome våpen.

SV

UT AV NATO: SV går til valg på at Norge skal avstå fra krigføring, virke som brobygger og bidra til nedrustning heller enn opprustning internasjonalt. De vil grunnlovsfeste et forbud mot atomvåpen på norsk jord.

FRP

MER KAMPKRAFT: Frp vil ha mer kampkraft i det norske forsvaret, og åpner for å finansiere nye større våpensystem utenfor forsvarsbudsjettene.

SP

FOREBYGGING: Voldsforebygging er gjennomgående tema innen justis-, utdanning-, helse- og sosialpolitikk. Samtidig skal landets militære kapasiteter styrkes.