Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Når samfunnet militariseres


Mange forventer at myndighetene skal sørge for et sikkert samfunn, der man ikke behøver å frykte farer, nye fiender og flyktninger. Men klarer vi å øyne konsekvensene av myndighetenes politiske «snikinnføring» av mer kontroll?

Ansvarlig redaktør i Ny Tid
Email: truls@nytid.no
Publisert: 2018-08-01

Mange forventer at myndighetene skal sørge for et sikkert samfunn, der man ikke behøver å frykte farer, nye fiender og flyktninger. Men klarer vi å øyne konsekvensene av myndighetenes politiske «snikinnføring» av mer kontroll – lik den vi ser i flere land der politiet militariseres og hvor storbyer innfører «nulltoleranse» for små forseelser? Og skjønner vi hva som skjer når vår regjering argumenterer for bevæpning av politiet? Til tross for Stortingets tidligere avvisning av fast bevæpnet politi, fikk man likevel gjennomslag i juni i år for såkalt punktbevæpning i «sårbare områder», der politiet skal kunne ha våpen hengende fast i beltet. Vår regjering er tilsynelatende også klar over at kriminalstatistikker bedrer seg når man innfører nulltoleranse.

Mitt poeng er hvilken type stemning som rår. Eller hvilken stemthet (et begrep fra Heidegger, å være samstemt eller stemt mot noe) som representerer vår tids mentalitet der dogmer og normer fester seg – slik at de ideologisk og moralsk forankres i verdier. 

Med stadige krav om sikkerhet tyr man til tilgjengelig teknologi og politipraksis som foreligger andre steder i verden. Således får denne styringsmentaliteten («governmentality») aksept blant majoriteten av befolkningen – og følgen er at dette blir akseptabelt. 

Eksempelvis drar USAs politivesen og myndigheter til Israel for å lære. Og Israels militære eksperter trener amerikansk politi i USA. De har god trening med å takle palestinske demonstrasjoner, og driver utstrakt (grense)kontroll i de okkuperte områdene. Således kan større politioppbud ved sivile demonstrasjoner i USA minne om krigssoner, der protesterende blir møtt av pansrede kjøretøyer, hjelmer, skjold og våpen. Som i Israel, skiller man ikke stort mellom politi og militære.

Politiet militariseres

Du finner en rekke eksempler på slik militarisering og økt politibrutalitet i boken The End of Policing (Verso, 2015). 

Abonnement kr 195/kvartal

Nå nettopp besluttet byen Durham i North Carolina – som første by i USA – å gå imot denne utviklingen. Ifølge Al-Jazeera motsetter nå deres myndigheter seg «internasjonal utveksling med ethvert land der Durhams politioffiserer skal motta militærliknende trening.» Byen med en kvart million innbyggere er klar over hvordan en slik brutalisering …


Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?