– Det er ingen motsetning mellom fredsbevegelsen, Heimevernet eller Forsvaret


NY TID er på stedet og spør Heimevernssoldater som deltok i Trident Juncture-øvelsen i Midt-Norge nylig, om hvorfor de gikk inn i militæret og deres forhold til krig.

Ytterhaug er frilanser i Ny Tid.
Email: ykaisa@hotmail.com
Publisert: 2018-12-03

En kråke skvetter unna militærhelikopteret som flyr lavt gjennom bygda. En hund lytter vaktsomt, den er heller ikke vant med motordur rett over huset. Tre hester som beiter ute på et jorde, begynner å løpe mens voldsomme lyder i luften over dem puster dem i nakken.
Jeg befinner meg i Midt-Norge under NATO-øvelsen Trident Juncture. I luftrommet over dyrene som blir forstyrret i det som ellers er et fredelig beitemarksområde, øves det nå på militærtaktikk med helikoptre som danske NH90, norske Bell 412 og amerikanske CH-53 og AH-64 Apache.
I oktober og november har NATO utført den største militærøvelsen i Norge siden 1980-årene, der et av målene er å trene på å ta imot allierte styrker om Norge må forsvares. Av i overkant 50 000 soldater fra 31 land hadde USA med sine 14 000 soldater den største styrken i Trident Juncture. Norge stilte med 10 800 soldater.

Bygger bro

‘Jeg har valgt dette yrket, men hva er konsekvensene?’ Martin Borg

Tre mil sør for den omfattende helikoptertrafikken i luften ligger Telneset, ei grend i Tynset kommune, nord i Hedmark fylke. Her øves det på å bygge ny bro, en såkalt flytende ferge, etter at den opprinnelige broen er blitt sprengt av fienden. En matte er lagt på bakken fra et jorde og ut i vannet. Den beskytter dyrkbar mark, slik at den ikke skades av militære kjøretøy. Stridsvognene kan veie inntil 62 tonn. Fire flytebrygger holder den motoriserte leguanbroen oppe, og slik får man flyttet kjøretøy over fra den ene siden av Glomma til den andre. Arbeidet med å legge den nye broen er et oppdrag som har involvert norske, britiske og tyske styrker. En slik bro kan i en krigssituasjon ta opptil 12 timer å bygge, beroende på om området er trygt eller ikke.

«Spennende og lærerikt.»

Martin Borg er kompanisjef for ingeniørbataljonen Brigade Nord og har ansvaret for denne delen av øvelsen. Borg har deltatt på NATO-øvelser tidligere og har tenkt over at en slik øvelse kunne vært en reell krigssituasjon:
«‘Hva hadde skjedd om vi hadde fått et artilleriangrep her med mange sårede?’ har jeg spurt meg. Det er virkelig vanskelig å sette seg inn i det om man ikke har virkelig opplevd det,» sier han til Ny Tid. Han …


Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?

Abonnement kr 195/kvartal

Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)