Grusomhetens teater

Natur/menneske-veven

Responding to the Antropocene
ANTROPOCEN / De samlede effektene av vår miljømessige påvirkning har blitt en kraft på linje med vulkaner, jordskjelv, orkaner, istider, flom og tørke. Kan ‘antropocen’ som begrep, tidsfase og realitet tolkes i krysspunktet mellom (natur)vitenskap og politikk i dag?

Det finnes knapt noe sted på kloden som ikke er berørt av oss mennesker. Tenk på plasten, som spres i naturen, den brytes ned i stadig mindre biter, inntil den kan gjenfinnes overalt, selv i små organismer.

Over tid har summen av menneskehetens aktiviteter blitt så omfattende at vi har forstyrret planetens helhetlige funksjonsmåte, på irreversibelt og destabiliserende vis. De samlede effektene av vår påvirkning har blitt en kraft på linje med vulkaner, jordskjelv, orkaner, istider, flom og tørke.

På veien har begrepet antropocen oppstått, som betegnelse på en ny epoke i jordklodens historie. Noen tror at begrepets budskap er at vi kan «styre» naturen og klimaet. Poenget er snarere det motsatte. Planeten vår er et komplekst system, der menneskeheten har endt med å bli et delsystem . . .

Kjære leser.
For å lese videre, opprett ny fri leserkonto med din epost,
eller logg inn om du har gjort det tidligere.(klikk på glemt passord om du ikke har fått det på epost allerede).
Velg evt abonnement (69kr)

Svein Hammer
Svein Hammer
Hammer er dr.polit. i sosiologi og fast anmelder i Ny Tid.

Du vil kanskje også like