Bestill sommerutgaven her

Kontroll

Dråben, der får bægeret til at flyde over

OPSTAND:
Den usynlige komité: Fra nu af Forfatter

De tre bøger er lige dele revolutionære manifester for dem, der ønsker en analyse af tingenes tilstand, og strategiske manualer til dem, der allerede er gået på gaden og gør oprør.

Trojanske hester for kinesisk etterretning?

HUAWEI: :
USA er like troende som Kina til å bruke nasjonal teknologi som et middel til masseovervåkning og politisk manipulasjon.

Informasjonstotalitarisme

Selvstyrerett?: :
Selskapene bak plattformer, smarttelefoner og tingenes internett sporer kontinuelig alle våre bevegelser. Med et digitalt fotavtrykk kan man bestemme en persons tilgang til kreditt, transport, sosiale tjenester eller helsevesen. Vi mister vår individuelle frihet og autonomi.

«Et morderisk system»

SVERIGE ANKLAGES: :
: Hvorfor samarbeider ikke svenske myndigheter med FNs mekanismer og respekterer prinsipper om åpenhet, etterrettelighet og lov når det gjelder Assange-saken, spør svenske Arne Ruth.

Menneskets verdi i det arbeidsløse samfunn

LIVET:
Daniel Susskind: A World Without Work: Technology, Automation and How We Should Respond

Hvordan skal vi klare å leve et meningsfylt liv i en verden uten arbeid, der alt er automatisert og utdannelse ikke lenger fører til jobb?

På full fart inn i en økologisk blindgate

5G: :
Det er ikke dokumentert at 5G er trygt. Tvert imot vil 5G forsterke skadene vi alt har påført biosfæren og livet på Jorden.

Det virtuelle rommet er blitt en like reell del av dagliglivet til millioner av mennesker som de rent fysiske omgivelsene

HVERDAGSLIV:
Ismael Joffroy Chandoutis, Kevin Jerome Everson: Swatted / Black Bus Stop

To kortdokumentarer løfter fram to ulike erfaringer fra det moderne menneskets hverdagsliv – den ene er virtuell, den andre er litt for virkelig.

Den som kontrollerer nettet

DATALOVGIVNING: :
Verdens autokratier innfører nye internettlover for å hindre framveksten av «opprørske» grupper, som demokratibevegelser og menneskerettighetsorganisasjoner.

Stedfortræderkrigenes skjulte interesser


Eli Berman , David A. Lake: Proxy Wars. Suppressing Violence through Local Agents

PROXY WARS: USA og Russland, Iran og Saudi-Arabien har et indirekte engagement i konflikter som er noget ganske andet end konventionel krigføring.

Fredens afgrund

ORIENTERING 22. FEBRUAR 1969: :
Rapport fra Iron Mountain er en skremmende satire som rammer amerikansk samfunnsvitenskap og rustningsindustri. Forskningsrapporten er et oppdiktet dokument som viser hva som ville skje dersom freden brøt løs, og konkluderer i et nøkternt vitenskapelig språk med at krigen er en nødvendighet for vårt samfunnssystem. På denne måten kan boka – som nå er kommet på norsk som Fakkel-bok fra Gyldendal – også leses som en rystende avsløring av vanetenkning og krigsforberedelser. Den danske forfatteren Carl Scharnberg velger å lese boka som et autentisk og alvorlig dokument og gir i denne kronikken et resymé av «forskningsresultatene».

Klassekamp eller nationalisme?

GULE VESTE:
Joseph Confavreux: Le fond de l’air est jaune. Comprendre une révolte inédite

Den fart, hvormed Macron er brændt ud, vidner om, hvor dyb en krise nationaldemokratierne i Europa er i.

I dag er det Assange. Hvem er det neste gang?

MAKTENS OVERGREP: :
: Hva vil arrestasjonen av Assange bety for pressefrihet og respekt for lov?