Ola Tunander

Ola Tunander
Ola Tunander 25 ARTIKLER

«Spør Vadsø»

Abonner på Ny Tid

Månedens dokumentar

Husene vi var, byene vi er

To viktige dokumentarer som demonstrerer kortfilmformatets potensial og synliggjør mangfoldet i vår tids dokumentariske filmfortellinger.

Kommentarer (fri lesning)