Norge sto som garantist i fredsforhandlingene. © AFP.

En fredsnasjon i spagat

Meklingsforsøk etter meklingsforsøk faller sammen i Syria, og volden synes å være uten ende. Norges svar på dette har vært å involvere seg gjennom å trene opp væpnede syriske opprørsgrupper i Jordan. Å trene opp disse opprørsgruppene har for mange fremstått som det eneste reelle alternativet for handling. Men i løpet av den siste uken […]

heddalangemyr
Email: hedda@norgesfredsrad.no
Publisert: 15.09.2016

Meklingsforsøk etter meklingsforsøk faller sammen i Syria, og volden synes å være uten ende. Norges svar på dette har vært å involvere seg gjennom å trene opp væpnede syriske opprørsgrupper i Jordan.

Å trene opp disse opprørsgruppene har for mange fremstått som det eneste reelle alternativet for handling. Men i løpet av den siste uken har hendelser to andre steder i verden vist at det finnes andre muligheter. I Colombia kom regjeringen og den venstreorienterte FARC-geriljaen omsider til enighet om en fredsavtale den 25. august. Dagen etter kunne vi på den norske regjeringens nettsider lese at Filippinene og den kommunistiske National Democratic Front of the Philippines har forpliktet seg til unilaterale våpenhviler uten tidsbegrensninger i påvente av en endelig fredsavtale. I begge disse prosessene har Norge bistått som nøytral mekler.

Dette viser at diplomati kan fungere i praksis. Nå vil jeg gå inn på noen argumenter for at det nettopp er den fredelige, ikke-voldelige kampen som har fungert best, og at en fortsatt praktisering av denne forutsetter at vår nye rolle som krigerstat opphører.

Regjeringens foreløpige linje. Den norske regjeringen har hittil fulgt opp den samme trenden vi har sett de siste årene: Signalene fra den nye langtidsplanen for Forsvaret, samt øvrige statsbudsjetter, indikerer klart at prioriteringene gradvis går mer og mer i favør av harde militære midler, og dertil mer og mer på bekostning av freds- og forsoningsarbeid. Mens beslutningen om å kjøpe 52 nye F-35-jagerfly – som foreløpig har beregnede driftskostnader på 252 milliarder norske kroner – blir stående, velger Regjeringen å redusere i både bistand og informasjonsstøtte til ikke-statlige organisasjoner.


… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)

Ny Tid i julegave

Legg igjen en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.