Bestill sommerutgaven her

fredsarbeid

I strid med Nobels vilje

NOBELPRISEN:
Fredrik Heffermehl: Medaljens bakside. Nobels fredspris – 100 års ubrukte muligheter

Alfred Nobels testament er et dokument testamentfullbyrderne etter loven er pliktige til å følge. Heffermehl dokumenterer at den komité det norske Stortinget har nedsatt siden 1901, har ignorert testamentet.

Er en ny kald krig på vei?

:
Skal vi grave oss ned, eller skal vi finne fram kart og kompass? spør styreleder i Norges Fredslag, Kari Anne Næss.

Nytter det egentlig å engasjere seg i fredspolitiske spørsmål?

:
Dagens regjering støtter ikke lenger opplysningsarbeid for fred.

Søsterskap og fremtidshåp


Madeleine Gavin: City of Joy

Rundt 200 000 kvinner har blitt utsatt for voldtekt som ledd i krigføringen i Den demokratiske republikken Kongo. City of Joy er en varm dokumentar om veien tilbake til livet.

Naboskap i Nord

:
Trine Eklund skriver om erfaringer fra sin freds- og dialogreise i Russland. Hvorfor tegner Vesten et fiendebilde og iverksetter sanksjoner mot landet, spør hun. Hun mener vi ikke har noen grunn til å frykte vår russiske nabo.

Folkelige organisasjoner under økende press

:
De siste årene har vi sett en økende tendens til at humanitære organisasjoner og deres ansatte blir systematisk hindret i å drive politisk eller organisatorisk arbeid.

Ikkevoldelige strategier og alternativ til militærtjeneste  

:
Flere kvinner tar til orde for et Fredsdepartement og innføringen av en ny fredskultur i Norge.

Slutt på fredsprosessen?

:
USA har vedtatt ikke lenger å forholde seg til palestinske selvstyremyndigheter (PA) som diplomatisk organ, samtidig som Trump truer med å kutte all støtte til FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger. Nå er den amerikanske ambassaden i Israel flyttet fra Tel Aviv til Jerusalem. Er fredsprosessen over?

Møte med Shirin Ebadi

:
Den iranske Nobelprisvinneren Shirin Ebadi var nylig på fredskonferansen Voy X La Paz i Uruguay, hvor hun blant annet deltok i samtaler om menneskerettigheter og mulige veier til fred.

Å forsone traumer

:
Ny Tids nå faste spaltist, fredsforskeren Johan Galtung, trekker linjer mellom mulige årsaker til at verden er som den er – og løsninger på utfordringene vi står overfor.

Aldri mer krig?

:
Kan en tredje verdenskrig basert på påstander komme kastet på oss? Våre allierte har utplassert dommedagsvåpen i stort antall – en storkrig i dag setter alt liv i fare.

Johan Galtung: Sikkerhet gir ikke fred – fred gir sikkerhet

:
Ny Tid har besøkt fredsforskningens grunnlegger Johan Galtung i hans hjem i Spania. Nå er han 87 – og stadig i full vigør.