Det ontologiske jordskjelvet

Freuds borgerlige paradoks, ideologienens sammenbrudd og gjenkomsten av sosiale spørsmål hos den herskende klasse er noen av temaene i denne essaysamlingen.

Sigmund Freud. Foto: Wikipedia
Henning Næss

Mikkel Bolt, Peter Borum, Else Marie Bukdahl og Ettore Rocca (red.):
Gæstfrihed i kunst og politik
Basilisk, 2016

 

Gæstfrihed i kunst og politik er en trespråklig utgivelse, og først og fremst tenkt som en hyllest til den danske kulturpersonligheten Carsten Juhl. Carsten Juhl var med på å avvikle den marxistiske innflytelsen på dansk kulturliv i syttiårene. På åttitallet medvirket han til å å innføre «den postmoderne tilstanden» i dansk offentlighet.

Hjemme hos Freud. «Avantgarden og intimitetens problem» av Mikkel Bøhg er ett av de beste essayene i boken. «Spørgsmålet om det intime i kulturen, i kunsten og i oplevelsen af dem har i lange perioder op igennem det 20. århundrede voldt vanskeligheder for både avantgardens og modernismens forkæmpere,» skriver han i essayet, som tar for seg det estetiske og politiske bruddet mellom borgelighetens og avantgardismens estetikk fra slutten av attenhundretallet frem til første verdenskrig, fra «borgerlighetens avsondrede verden» til sprengningen av alle former etter at avantgardismen slo igjennom. Essayet blir spesielt interessant når Mikkel Bøhg kommer inn på Freuds paradoksale hjemlighet, hans vilje og evne til å innrede sine omgivelser borgerlig, samtidig som han problematiserte og avslørte borgerligheten og dens «hjemlige uhygge.» Bøhg skriver: «Med sin akkumulerende og krydsrefererende samling af billeder og genstande fik han vendt interiøret imod sig selv.»

Ny revolusjon? «En ny begyndelse?» er skrevet av Mikkel Bolt. Essayet handler om arbeiderklassens forsvinning og gjenkomst, og veien ut av marxismen og inn i postmodernismen. Bolt åpner med å ta opp Eric Hobsbawms bok The Age of Extremes og Francis Fukuyamas The End of History and the Last Man.

Fukuyama skildret det liberale demokratiet som historiens endepunkt. Hobsbawm trakk frem samarbeidet mellom kapitalisme og kommunisme som det europeiske frigjøringsprosjektet, men ble tom for alternativer etter den sovjetiske kommunismens fall.

Du har nå lest 3 gratis artikler denne måned. Er du abonnement, logg inn i
toppmenyen eller tegn online abonnement (69kr) for å lese videre.

Kommentarer
DEL