Henning Næss

Henning Næss
32 ARTIKLER 0 kommentarer
Litteraturkritiker i Ny Tid. epost henning.ness@getmail.no

Når demokratiet forstrekker seg

Reformer kan gi «hegemoniske sjokk» og skape «demokratisk overanstrengelse». Mange stater faller derfor tilbake i sin førdemokratiske tilstand før eller siden.

Kapitalismens uutslukkelige blodtørst

Kriser er nettopp hva kapitalismen trenger. Hva er da smartere enn å stelle til katastrofer når systemet stagnerer? 

Byens psykopati

All arkitektur er politisk, hevder den svenske sosiologen Göran Therborn, og hyller moderniteten for dens fornektelse av autoriteter.

Hegemoni som makt og mulighet

Perry Anderson har sett nærmere på begrepet hegemoni, og hvordan det kan benyttes på en politisk tjenlig måte. 

Fred, frihet og alt gratis

Utopia for Realists forener det beste fra den utopiske tradisjonen med praktisk og fornuftig tenkning.

Geriljalederen som ble merkevare

Hva er igjen av Che Guevara? På Cuba vil han bestandig være en helgen, men i Vesten tok logoen og merkevaren Che Guevara over for den politisk opposisjonelle.

Borte, men savnet

Redemption and Utopia forteller historien om europeiske tenkere påvirket av jødisk kabbala, anarkisme og marxisme – en type tenkere som ikke lenger finnes. 

Fascismenes familielikhet

Sannheten kan dø på fire måter, advarer Timothy Snyder. Det farligste er å utvikle fiendtlighet overfor åpenbare kjensgjerninger. 

Marx i drømme

Marxistisk humanisme kan hjelpe folk til å føle seg hjemme i historien, selv når historien gjør dem vondt. 

Alice in Warland

Vesten har trodd på mirakler i Midtøsten, hevder stjernejournalisten Patrick Cockburn. 

Grenser med grenseløs vold

Staten har alltid prøvd å hindre folk å bevege seg fritt og ubundet. Men er ikke mennesket egentlig nomadisk i sitt vesen?

Med et smell, eller med et klynk?

Konkurransebasert hedonisme på god vei mot sin undergang, mener Wolfgang Streeck om kapitalismen.

«Individet må se det som sitt høyeste mål å leve for andre»

Dostojevskij er en minst like «samtidig» forfatter som mange av våre faktisk samtidige.

«Du må omfavne verden og forandre samfunnet»

Filmen om livet til den russiske eksilpoeten Joseph Brodsky viser en poet om ønsket å unnfly tidens krav og komme bakenfor tingene med sine ord. 

Krev ikke av kunstneren at hun er et godt menneske

Charles Altieri vender det etiske ansvaret fra forfatteren til leseren.

Modernitetens uutholdelige meningsløshet 

Asle Tojes nyutgitte bok forsvarer konservative verdier fremfor liberalistiske og fører et moderat forsvar for nasjonalstaten.