Henning Næss

Henning Næss
Henning Næss 46 ARTIKLER

Borte, men savnet

Marx i drømme

Alice in Warland

Abonner på Ny Tid

Månedens dokumentar

Husene vi var, byene vi er

To viktige dokumentarer som demonstrerer kortfilmformatets potensial og synliggjør mangfoldet i vår tids dokumentariske filmfortellinger.

Kommentarer (fri lesning)