Henning Næss

Henning Næss
39 ARTIKLER 0 kommentarer
Litteraturkritiker i Ny Tid. epost henning.ness@getmail.no

Insektenes planet

En bok om den rare og forunderlige insektverdenen, og om alt man kan oppleve der. Bli med under jorden til lortbillen, og opp i luften sammen med øyenstikkeren.

Norge, vårt Norge – Et lands biografi

Selv om kulturradikale får gjennomgå i Kaj Skagens vurdering av «det norske», stammer mye av tankegodset i boken fra en av dens fremste representanter, nemlig Jens Bjørneboe. 

Dødevaskeren

Dødevaskeren er en velskrevet og smertefull roman som viderefører debatten om omskjæring og vold mot kvinner – og den fortjener alle priser den kan få. 

What’s Wrong With the IMF and How To Fix It.

Når man skal hjelpe land økonomisk, er det ikke nok med omtanke og idealisme. Man må kjenne de enkelte landenes kultur, og vite hvor korrupsjonen sitter.

Agora. Journal for metafysisk spekulasjon.

Allegori og melankoli er to stikkord for Walter Benjamins forfatterskap, som nå rykker baklengs inn i norsk kulturliv. Agora tilbyr et forsinket nummer av en «forsinket» filosof.

When Conflict Resolution Fails

Det viktigste er ikke å hindre selve konfliktene, men å fjerne volden fra dem, hevder konfliktløsningsekspert Oliver Ramsbotham. 

Narcocapitalism. Life in the Age of Anaesthesia

Narcocapitalism er en kort historie om moderne psykofarmaka, men også en teori om hvordan man får kontroll over den sosiale kroppen.

Aftershocks: Great Power and Domestic Reforms in the Twentieth Century

Reformer kan gi «hegemoniske sjokk» og skape «demokratisk overanstrengelse». Mange stater faller derfor tilbake i sin førdemokratiske tilstand før eller siden.

Dansk kapitalisme. Gennembrudd, storhed og stagnation

Kriser er nettopp hva kapitalismen trenger. Hva er da smartere enn å stelle til katastrofer når systemet stagnerer? 

Cities of Power. The Urban, the National, the Popular, the Global

All arkitektur er politisk, hevder den svenske sosiologen Göran Therborn, og hyller moderniteten for dens fornektelse av autoriteter.

The H-Word. The Peripeteia of Hegemony

Perry Anderson har sett nærmere på begrepet hegemoni, og hvordan det kan benyttes på en politisk tjenlig måte. 

Utopia for Realists: And How We Can Get There

Utopia for Realists forener det beste fra den utopiske tradisjonen med praktisk og fornuftig tenkning.

My Brother

Hva er igjen av Che Guevara? På Cuba vil han bestandig være en helgen, men i Vesten tok logoen og merkevaren Che Guevara over for den politisk opposisjonelle.

Redemption and Utopia Jewish Libertarian Thought in Central Europe A Study in Elective Affinity

Redemption and Utopia forteller historien om europeiske tenkere påvirket av jødisk kabbala, anarkisme og marxisme – en type tenkere som ikke lenger finnes. 

Om tyranni 20 ting vi kan lære af det 20 århundrede

Sannheten kan dø på fire måter, advarer Timothy Snyder. Det farligste er å utvikle fiendtlighet overfor åpenbare kjensgjerninger. 

Modernism in the Streets A Life and Times in Essays

Marxistisk humanisme kan hjelpe folk til å føle seg hjemme i historien, selv når historien gjør dem vondt.