Henning Næss

Henning Næss
Henning Næss 47 ARTIKLER

Marx i drømme

Alice in Warland

Månedens dokumentar

Mennesker uten filter

REISEBREV: Noen filmer har en sjelden evne til å flytte tilskueren i tid og rom. Billedkunstner Astrid J. Johannessens siste to videoessays har denne forunderlige kraften.

Kommentarer (fri lesning)