Bestill sommerutgaven her

filosofi

«Folket vil ledes»

FILOSOFI:
Immanuel Kant: Filosofiens frihet

Er ytringsfriheten en sak for de lærde? Har Trump og QAnon krav på ytringsfrihet? Mye taler for at Kant ville svart nei på dette spørsmålet.

Når er det greit å lyve, og hvorfor?

LØGN:
Lars Fr. H. Svendsen: Løgnens filosofi

Det er ingen grenser for hvor mange løgner lederne kan fortelle folket så lenge løgnene er nyttige for staten, og andre løgn-perspektiver fra filosofien i ny bok.

Mer allmennmenneskelig filosofi

ESSAY: :
På tide å lære hva verdens mange oversette kvinnelige filosofer tenkte? Eller hva med den utelatte afrikanske filosofien? Fire bøker gir en bredere forståelse av tenkningens historie.

Det økosentriske mennesket

NATUREN: :
Samtaleportrett med forfatter Erland Kiøsterud om vårt økologiske ansvar.

Slumrende ideologiske virus

KORONA:
Slavoj Žižek: Pandemic! Covid-19 Shakes the World

Vil et langt gunstigere ideologisk virus spre seg og forhåpentlig smitte oss, viruset som får oss til å tenke oss et annet samfunn, hinsides nasjonalstaten, et samfunn som virkeliggjør seg som global solidaritet og samarbeid?

Økologisk økonomi og utopienes lovsang

ØKO-ØKONOMI:
Ove Daniel Jakobsen: Økologisk økonomi – Et perspektiv fra fremtiden

Økonomi-professor Ove Daniel Jakobsen er like vilter i tankene som Nordlands natur er vill og mangfoldig. I hans 12. bok skal utopiene frelse oss.

Hvor ble det av dine revolusjonære, Karl?

FILOSOFI:
Christian Labhart: Passion – Between Revolt and Resignation

Dokumentaren Passion – Between Revolt and Resignation reflekterer over menneskets vilje til å engasjere seg i sin samtid og å gjøre opprør.

Da Foucault tok syre i ørkenen

LSD:
Simeon Wade: Foucault in California

Hvordan farget Foucaults egne erfaringer hans politiske tenkning? Og hjelper psykedelika mot angst, depresjon og avhengighet?

«Det vilda tänkandet»

FÖRFATTERE: :
Ursula K. Le Guin – uttalad anarkist, feminist, visionär och profet.

Kierkegaard som en tænker af tiden

LITTERATURKRITIK:
Søren Kierkegaard (udgivet af Niels Jørgen Cappelørn): Bladartikler 1834-36, 1842-51, 1854-55

Et udvalg af Søren Kierkegaards bladartikler er ingen let introduktion til hans tænkning. Derimod fungerer de som markør af tænkeren som stemme i sin samtid.

Fra naiv nasjonalsosialisme til en fornyet økologisk filosofi?


Hein Berdinesen, Lars Petter Storm Torjussen: Heideggers testamente. Filosofien, nazismen og de svarte heftene Redigert av Dreyers Forlag, Norge

OPPGJØRET: Når den eksistensielle angsten i dag øker blant folk, kan Heideggers filosofi ha en viss nytte. Er det derfor mulig å lese deler av ham i dag uten bare å fokusere på hans nazi-sympatier?

Gandhis metode

AVISLEDER: :
Å kjempe for fred og forsoning er ikke lett.