Stikkord: filosofi

Naturfilosofi

Hvordan bør vi forstå naturens relasjon til vår menneskapte kultur?

From the Factory to the Metropolis

Nostalgifri analyse av storbyen som subjektivering, ikke politisering, fra den italienske politiske filosofen Antonio Negri.

Transgression of the Inexistent. A Philosophical Vocabulary

Den fransk-tunisiske filosofen Mehdi Belhaj Kacem vil lære oss veien til det gode gjennom en økt innsikt i det onde.

Agora. Journal for metafysisk spekulasjon.

Allegori og melankoli er to stikkord for Walter Benjamins forfatterskap, som nå rykker baklengs inn i norsk kulturliv. Agora tilbyr et forsinket nummer av en «forsinket» filosof.

Miroir du nihilisme – Houellebecq èducateur/En présence de Schopenhauer

Houellebecq og Onfray – Schopenhauers ukritiske løpegutter med bøker som har lite nytt å bringe?

Kunsten og livsfølelsen

Den nylig avdøde kunstteoretikeren Mario Perniola kunne være så søkende i sine bøker at disse kun forstås når siste ord er lest.

Sjelefrender eller erkefiender?

Det er tvilsomt om Trumps presidentskap er basert på Ayn Rands filosofi.

Heretics!

Ny tegneserie gir gode fremstillinger av noen av den tidlige modernitetens klokeste hoder.

Gå glip

Den danske psykologiprofessoren Svend Brinkman, prediker nøysomhetens evangelium med stor overbevisning.

Décadence. Vie et mort du judéo-christianisme

At Europas sekulære er dømt til å tape mot fanatiske religiøse som attpå til får langt flere etterkommere, er et premiss Michel Onfray aldri undersøker holdbarheten til.

The Terror of Evidence

The Terror of Evidence er en bok til å smile og røres av – og til irritere seg grønn over.

En quel temps vivons-nous? Conversation avec Eric Hazan

Tenkning kan alle bedrive, fremholder filosofen Jacques Rancière, og avviser at massene går rundt i en ideologisk tåke.

Globaliseringsfaren

...

Vinduet 1/2017 Gyldendal. Norge

Noen vil diskreditere Martin Heidegger – for det er ett og annet i hans samfunnskritikk de helst vil glemme.

Un parcours grec Circonstances, 8

Vi befinner oss i den siste fasen av en reaksjonær periode som har vart i 40 år, mener Alain Badiou: Snart gjenoppstår den kommunistiske idé.

Samtidskunstens metamorfose

Samtidskunstens metamorfoser er kanskje for interessant.