Stikkord: filosofi

Om å leve et filosofisk liv
[Den lille boka om livet (Utdrag)]

Daniel Krutzkoff Jacobsen er aktuell med Den lille boka om livet, utgitt på Forglemmegei forlag. Ny Tid trykker her et utdrag.

Konkurransen på bunnen

Prekariatet består av mennesker tvunget inn i lavtlønnede jobber og midlertidige ansettelser, og står for den største endringen innenfor arbeidsmarkedet på 100 år.

En forhistorie om postfaktisitet, øst og vest

Kanskje er ikke sannheten noe man kan ha, men den kan og må søkes, skriver den amerikanske historikeren Marci Shore i dette essayet.

Intelligensens metamorfoser
[Métamorphoses de l’intelligence]

Den franske filosofen Catherine Malabou stiller et betimelig spørsmål, men gir ikke tydelig svar i sin nye bok om intelligens.

Katekisme over døden
[De døde filosoffers bog]

Simon Critchleys dødebok er en oppvisning i sokratisk ikke-viten og kan være en tankevekker for mange.

Notater om Masoch, Deleuze og radikal mote

Den nylig avdøde filosofen Mario Perniola berører det masochistiske forhold, ideen om kroppen som klede og radikal mote i denne teksten fra antologien Deleuze i vest.

Et antifascistisk liv
[Deleuze i vest]

Antologien Deleuze i vest er en samling tekster som løfter frem filosofen Gilles Deleuzes redskaper til motstand mot samtiden. Og all motstand begynner med en anstrengelse.

Vita hyperactiva!
[The Scent of Time]

Når troen på felles fortellinger faller bort, samtidig som den enkeltes liv blir mer hektisk, mister selve tiden retning og mening, mener Byung-Chul Han.

Europas krise er filosofisk
[A Philosophy for Europe]

Europa lider under en uklar krise: Kreftene som skulle forene oss, er fraværende, mens de motsetningene som skulle drive frem noe nytt, er for vage. En filosofisk klargjøring av sykdommen må til for å forberede en sunn politisk kamp. 

Hjerneforskningen møter ikke mennesket som tenkende vesen
[I Am Not a Brain]

Moderne hjerneforskning har i dag en utvilsom ledestjernerolle i nyere vitenskap og forskningspolitikk. Markus Gabriel setter et stort spørsmålstegn ved denne statusen og posisjonen, og viser at det er intet mindre enn vår frihet som står på spill.

Livets og naturens filosofi
[Naturfilosofi]

Hvordan bør vi forstå naturens relasjon til vår menneskapte kultur?

Storbyen som utbytting og  motstand i det 21. århundret
[From the Factory to the Metropolis]

Nostalgifri analyse av storbyen som subjektivering, ikke politisering, fra den italienske politiske filosofen Antonio Negri.

Det onde: åndens avmakt
[Transgression of the Inexistent]

Den fransk-tunisiske filosofen Mehdi Belhaj Kacem vil lære oss veien til det gode gjennom en økt innsikt i det onde.

Den melankolske vaktposten 
[Agora]

Allegori og melankoli er to stikkord for Walter Benjamins forfatterskap, som nå rykker baklengs inn i norsk kulturliv. Agora tilbyr et forsinket nummer av en «forsinket» filosof.

Fransk-tysk forbindelse: Onfray, Houllebecq og Schopenhauer
[Miroir du nihilisme]

Houellebecq og Onfray – Schopenhauers ukritiske løpegutter med bøker som har lite nytt å bringe?

Kunsten og livsfølelsen

Den nylig avdøde kunstteoretikeren Mario Perniola kunne være så søkende i sine bøker at disse kun forstås når siste ord er lest.

Sjelefrender eller erkefiender?

Det er tvilsomt om Trumps presidentskap er basert på Ayn Rands filosofi.

Kjettersk filosofi-moro
[Heretics!]

Ny tegneserie gir gode fremstillinger av noen av den tidlige modernitetens klokeste hoder.

Selvhjelpslitteratur på sitt beste
[Gå glip]

Den danske psykologiprofessoren Svend Brinkman, prediker nøysomhetens evangelium med stor overbevisning.

Ateistisk dommedagsprofeti
[Décadence]

At Europas sekulære er dømt til å tape mot fanatiske religiøse som attpå til får langt flere etterkommere, er et premiss Michel Onfray aldri undersøker holdbarheten til.

Filosofiske flir
[The Terror of Evidence]

The Terror of Evidence er en bok til å smile og røres av – og til irritere seg grønn over.

Kun én stemme blant mange
[En quel temps vivons-nous? Conversation avec Eric Hazan]

Tenkning kan alle bedrive, fremholder filosofen Jacques Rancière, og avviser at massene går rundt i en ideologisk tåke.

Globaliseringsfaren

...

Vinduet 1/2017 Gyldendal. Norge

Noen vil diskreditere Martin Heidegger – for det er ett og annet i hans samfunnskritikk de helst vil glemme.

Mens vi venter på kommunismen
[Un parcours grec Circonstances, 8]

Vi befinner oss i den siste fasen av en reaksjonær periode som har vart i 40 år, mener Alain Badiou: Snart gjenoppstår den kommunistiske idé.