Stikkord: filosofi

Den depressive som samfunnets seismograf
(En fremtid uden fremtid)

For å gjenvinne troen på fremtiden og muligheten til å styre unna verdens kollaps, må vi begynne med forestillingsevnen.

Trumpismens filosofiske utgangspunkt?

I hvilken grad kan Trumps politikk sies å være preget av Carl Schmitts filosofi?

En ny kultur

Antonio Gramscis notater fra cellen i det fascistiske Italia på 20-tallet ble samlet og utgitt under tittelen Fengselsdagbøker etter andre verdenskrig. Tiden er inne for å hente ham frem igjen.

Liberal og anarkistisk

Ukemagasinet The Economist markerte 15. september sitt 175-årsjubileum med et manifest mot svekkede liberale verdier.

Til fetisjismens pris

Menneskehetens ynkelige seksualhistorie finner sin mest konseptuelle og poetiske utgave i fetisjdyrkelsen.

Om å leve et filosofisk liv
(Den lille boka om livet (Utdrag))

Daniel Krutzkoff Jacobsen er aktuell med Den lille boka om livet, utgitt på Forglemmegei forlag. Ny Tid trykker her et utdrag.

Konkurransen på bunnen

Prekariatet består av mennesker tvunget inn i lavtlønnede jobber og midlertidige ansettelser, og står for den største endringen innenfor arbeidsmarkedet på 100 år.

En forhistorie om postfaktisitet, øst og vest

Kanskje er ikke sannheten noe man kan ha, men den kan og må søkes, skriver den amerikanske historikeren Marci Shore i dette essayet.

Veien til en ny rettsorden

Den 9. mai anmeldte kunstnerparet Julian Blaue og Edy Poppy seg selv for strukturell vold. De er nå på etterforskningsreise i Rio de Janeiro, og oppfordrer Ny Tids lesere å slutte seg til selvanmeldelsen.

Intelligensens metamorfoser
(Métamorphoses de l’intelligence)

Den franske filosofen Catherine Malabou stiller et betimelig spørsmål, men gir ikke tydelig svar i sin nye bok om intelligens.

Islams glemte kultur og sufismens betydning

Hva er det for en endring som har skjedd med en kultur som i århundrer har fascinert oppdagelsesreisende og frie tenkere?

Himmelen ramler ikke ned

Verden blir på mange måter et stadig bedre sted å være, for stadig flere mennesker. Ifølge professor ved handelshøyskolen i København, Bjørn Lomborg, kan vi takke bred økonomisk vekst for dette.

Katekisme over døden
(De døde filosoffers bog)

Simon Critchleys dødebok er en oppvisning i sokratisk ikke-viten og kan være en tankevekker for mange.

Notater om Masoch, Deleuze og radikal mote

Den nylig avdøde filosofen Mario Perniola berører det masochistiske forhold, ideen om kroppen som klede og radikal mote i denne teksten fra antologien Deleuze i vest.

Et antifascistisk liv
(Deleuze i vest)

Antologien Deleuze i vest er en samling tekster som løfter frem filosofen Gilles Deleuzes redskaper til motstand mot samtiden. Og all motstand begynner med en anstrengelse.

Vita hyperactiva!
(The Scent of Time)

Når troen på felles fortellinger faller bort, samtidig som den enkeltes liv blir mer hektisk, mister selve tiden retning og mening, mener Byung-Chul Han.

Vårt narrative hukommelsestap
(Being Salmon, Being Human)

Martin Lee Mueller har skrevet en usedvanlig bok med laksens liv og historie som omdreiningspunkt. Den må være blant de viktigste bøkene som er gitt ut på svært, svært lenge.

Europas krise er filosofisk
(A Philosophy for Europe)

Europa lider under en uklar krise: Kreftene som skulle forene oss, er fraværende, mens de motsetningene som skulle drive frem noe nytt, er for vage. En filosofisk klargjøring av sykdommen må til for å forberede en sunn politisk kamp. 

Hjerneforskningen møter ikke mennesket som tenkende vesen
(I Am Not a Brain)

Moderne hjerneforskning har i dag en utvilsom ledestjernerolle i nyere vitenskap og forskningspolitikk. Markus Gabriel setter et stort spørsmålstegn ved denne statusen og posisjonen, og viser at det er intet mindre enn vår frihet som står på spill.

Livets og naturens filosofi
(Naturfilosofi)

Hvordan bør vi forstå naturens relasjon til vår menneskapte kultur?

Storbyen som utbytting og  motstand i det 21. århundret
(From the Factory to the Metropolis)

Nostalgifri analyse av storbyen som subjektivering, ikke politisering, fra den italienske politiske filosofen Antonio Negri.

Det onde: åndens avmakt
(Transgression of the Inexistent)

Den fransk-tunisiske filosofen Mehdi Belhaj Kacem vil lære oss veien til det gode gjennom en økt innsikt i det onde.

Den melankolske vaktposten 
(Agora)

Allegori og melankoli er to stikkord for Walter Benjamins forfatterskap, som nå rykker baklengs inn i norsk kulturliv. Agora tilbyr et forsinket nummer av en «forsinket» filosof.

Pressen som ‘fake news’

Pressen som fake news er inget nytt fenomen – ifølge Søren Kirkegaard ligger ikke det falske i innholdet, men i selve formen og formatet.

Fransk-tysk forbindelse: Onfray, Houllebecq og Schopenhauer
(Miroir du nihilisme)

Houellebecq og Onfray – Schopenhauers ukritiske løpegutter med bøker som har lite nytt å bringe?