Stikkord: Immanuel Kant

Å forme verdensborgere
(Om pedagogikk)

Kants pedagogikk viser oss hva som står på spill i barneoppdragelsen: siviliseringen av menneskeheten

Det ontologiske jordskjelvet

Freuds borgerlige paradoks, ideologienens sammenbrudd og gjenkomsten av sosiale spørsmål hos den herskende klasse er noen av temaene i denne essaysamlingen.