Bestill sommerutgaven her

Immanuel Kant

Hverdagslivets «smarte» interiør

GIMMICK:
Sianne Ngai: Theory of the Gimmick

Sianne Ngai er én af sin generations mest originale marxistiske kulturteoretikere. Men hun synes opsat på at trække æstetikken ned i sølet.

Lydighet i en koronatid

Filosofi:
Frédéric Gros: Disobey! A Philosophy of Resistance

 Hvorfor, hvor, når og hvor lenge er vi lydige?

Politisk eller despotisk?

FILOSOFI:
Oskar Negt: Politische Philosophie des Gemeinsinns. Band 2, Moral und Gesellschaft: Immanuel Kant

Oskar Negt spør hvordan den moderne politiske borger ble til i kjølvannet av den franske revolusjon. Når det gjelder politisk terror, er han klar – den er ikke politisk.

«Folket vil ledes»

FILOSOFI:
Immanuel Kant: Filosofiens frihet

Er ytringsfriheten en sak for de lærde? Har Trump og QAnon krav på ytringsfrihet? Mye taler for at Kant ville svart nei på dette spørsmålet.

Å komme til verden


Svenja Flaßpöhler, Florian Werner: Zur Welt kommen. Elternschaft als philosophisches Abenteuer

FORELDRE: Når et barn blir født, kommer tre mennesker til verden.

Å forme verdensborgere


Immanuel Kant: Om pedagogikk

Kants pedagogikk viser oss hva som står på spill i barneoppdragelsen: siviliseringen av menneskeheten

Det ontologiske jordskjelvet

:
Freuds borgerlige paradoks, ideologienens sammenbrudd og gjenkomsten av sosiale spørsmål hos den herskende klasse er noen av temaene i denne essaysamlingen.