Immanuel Kant


Å komme til verden

FORELDRE: Når et barn blir født, kommer tre mennesker til verden.

Å forme verdensborgere

Kants pedagogikk viser oss hva som står på spill i barneoppdragelsen: siviliseringen av menneskeheten

Det ontologiske jordskjelvet

Freuds borgerlige paradoks, ideologienens sammenbrudd og gjenkomsten av sosiale spørsmål hos den herskende klasse er noen av temaene i denne essaysamlingen.
EnglishNorsk bokmål