Bestill sommerutgaven her

Immanuel Kant

Hverdagslivets «smarte» interiør

Sianne Ngai: Theory of the Gimmick

GIMMICK: Sianne Ngai er én af sin generations mest originale marxistiske kulturteoretikere. Men hun synes opsat på at trække æstetikken ned i sølet.

Lydighet i en koronatid

Frédéric Gros: Disobey! A Philosophy of Resistance

Filosofi:  Hvorfor, hvor, når og hvor lenge er vi lydige?

Politisk eller despotisk?

Oskar Negt: Politische Philosophie des Gemeinsinns. Band 2, Moral und Gesellschaft: Immanuel Kant

FILOSOFI: Oskar Negt spør hvordan den moderne politiske borger ble til i kjølvannet av den franske revolusjon. Når det gjelder politisk terror, er han klar – den er ikke politisk.

«Folket vil ledes»

Immanuel Kant: Filosofiens frihet

FILOSOFI: Er ytringsfriheten en sak for de lærde? Har Trump og QAnon krav på ytringsfrihet? Mye taler for at Kant ville svart nei på dette spørsmålet.

Å komme til verden

Svenja Flaßpöhler, Florian Werner: Zur Welt kommen. Elternschaft als philosophisches Abenteuer

: FORELDRE: Når et barn blir født, kommer tre mennesker til verden.

Å forme verdensborgere

Immanuel Kant: Om pedagogikk

: Kants pedagogikk viser oss hva som står på spill i barneoppdragelsen: siviliseringen av menneskeheten

Det ontologiske jordskjelvet

: Freuds borgerlige paradoks, ideologienens sammenbrudd og gjenkomsten av sosiale spørsmål hos den herskende klasse er noen av temaene i denne essaysamlingen.