Abonnement 790/år eller 190/kvartal

Pasolini

Det lille, fortryllende svevet

SICILIA: Poeten Joachim Sartorius har skrevet en fjærlett bok om magien i den sicilianske byen Siracusa.

Antimaterialisme og antiforbrukerisme

POESI: Samfunnskritikken til poeten Angkarn Kalayanapong kan være så etsende at han sies å frastøte thailandske lesere, der han raser mot den vestlige innflytelsen, mot prostitusjon, ødeleggelse av naturen, undermåls dårlig byplanlegging, grådighet og korrupsjon.

Døden – mer eller mindre virkelig

REALITETEN: Vi oppfatter virkeligheten svært forskjellig. La meg derfor antyde tre områder der virkeligheten er reell, sterk og direkte for oss alle. Men også hva en ny oversatt bok av Pier Paolo Pasolini sier om filmens kontakt med virkeligheten.

Et revolusjonært språk

PASOLINI: NY TID trykker her oversetterens forord, i forbindelse med vår anmeldelse av Pier Paolo Pasolins Sao Paolo (Paulus).

Vi kan alle være som Paulus

PASOLINI: Apostelen Paulus viser den revolusjonære kraften i å kjempe for en sak som trosser samtidens vante gang. Paulus blir symbolet på å skape en ny virkelighet og beseire hegemonisk makt. Men kan vi se for oss at det finnes en Paulus i dagens Israel?

Når volden blir det eneste

MAKT: Bruken av vold, våpen og bomber gjør oss ifølge Hannah Arendt politisk språkløse. Kan hennes spesielle analyser om makt lære oss noe om volden som utøves fra og i Gaza i dag?

En italiensk bildekavalkade

FOTO: Det skulle gå nærmere femti år før Paolo di Paolos datter fant bildene faren hadde tatt, og konfronterte ham med hans til da ukjente fortid som (italiensk) kjendisfotograf.

PIER PAOLO PASOLINI: En lang plan-séquence: film og virkelighet

PASOLINI: 100 år: I anledning jubileet for Pier Paolo Pasolinis fødsel (5. mars 1922) har NY TID valgt å trykke et essay over en tematikken mellom makten og den undertrykte – slik den er gjennomgående i hans store filmproduksjon.

Monolog for ein brokete familie

Den store filmskaparen Pier Paolo Pasolini er av mange rekna som ein endå større poet. No er dikta hans omsette til norsk.