Mette Karlsvik

26 ARTIKLER 0 kommentarer

Exit Britannia
[Life in the UK]

Storbritannia har meldt seg ut av EU, men er framleis i Europa. Heidi Sævareids forelsking i Storbritannia har gått over. Men dei bur framleis ilag. Kva gjer ho? Ho tar fram humoren.

Hårnålssvingar og elvemeander
[Det faller så lett]

Thor Sørheim nærmar seg elver og Trollstigen, små barn og stokkroser med ein persepsjons-psykologs opne sinn og sansar.

Varsel! Barsel!
[Barsel]

Før vi vert foreldre for fyrste gong – kva veit vi om foreldreskap? Om graviditet, fødsel og barseltid? Om valga vi må ta? Mest ingenting.

Var vi fantasilause og late?
[Forsøk på å bevege seg med mørkets hastighet]

Alle novellene minner meg, på kvar sine måtar, om at vi alle skal døy. Holtet Larsens språk er eit dyrka språk, eit avansert språk, er språk for språkets skuld.

Kunstgjødslet kunst

Kva veks fram or oska av Noregs største industrieventyr, spør kunstnarar som stiller ut i Grenland i mai.

Monolog for ein brokete familie
[Askens poet Gjendiktet av Camilla Chams]

Den store filmskaparen Pier Paolo Pasolini er av mange rekna som ein endå større poet. No er dikta hans omsette til norsk.

Eit mini-atomåtak i Londons gater

23. november var det ti år sidan Alexandr Litvinenko døydde av skadane frå poloniums-forgifting. 

Postmoderne nasjonsbygging

Cecilia Dinardi fikk nettopp Bjørnsonprisen, men ikke bare for hennes egen bruk av det frie ord. 

En alternativ offentlighet

Kollektivet Chto Delat krysser grensen mellom teater og akademia, mellom aristokrati og proletariat, mellom deg og meg – og viser i praksis at det absurd iscenesatte er virkeligheten for mange russere.

Destabilisering og forvirring

Dette essayet handlar om dei siste bøkene til Sofi Oksanen og Beate Grimsrud, om Norma og Evighetsbarna, om informasjon og fråvær av informasjon.  

Brua til Vatnamýri er sund

Andri Snær Magnason kjempa endene si sak på Island. Han blei ikkje president. Men klimatalene hans falt i god jord, og har byrja ein ny type miljømedvit.

Island: Boblene som brast

I 2008 brast illusjonen om ein sterk islandsk økonomi. I april blei folket forrådt av statsleiinga si, igjen.

Som venner står og ser ut over fjorden

Tor ristar i Nordisk Kunstnarsenter Dale. Bygda er likevel eit stående bevis på at menneska alltid vil vere naturvenner. Heilt naturleg.

Opstads orfismar

Opstads dikt og aforismar temmar ei villfaren verd.

Spøkelsesskrift

Ein som fryktar sanksjonar og innsyn, skapar heile, nye språk.

Det opne verket

PJ Harvey har gitt ut si første bok. Kvifor har ho ikkje gjort det før?