Mette Karlsvik

Varsel! Barsel!

Opstads orfismar

Det opne verket

Kødd med Frøy

Månedens dokumentar

Mennesker uten filter

REISEBREV: Noen filmer har en sjelden evne til å flytte tilskueren i tid og rom. Billedkunstner Astrid J. Johannessens siste to videoessays har denne forunderlige kraften.

Kommentarer (fri lesning)