Mette Karlsvik

Varsel! Barsel!

Opstads orfismar

Det opne verket

Kødd med Frøy

Abonner på Ny Tid

Månedens dokumentar

Husene vi var, byene vi er

To viktige dokumentarer som demonstrerer kortfilmformatets potensial og synliggjør mangfoldet i vår tids dokumentariske filmfortellinger.

Kommentarer (fri lesning)