Abonnement 790/år eller 190/kvartal

Håkan Sandell

Sandell er nå NY TIDs faste kritiker av poesi. Han er svensk poet og litteraturanmelder. Han er nå fast poesi-kritiker i NY TID. Sandell har gitt ut rundt 30 bøker, og i flere tiår har han også virket som kulturskribent i den svenske morgenavisen Sydsvenskan. Hans siste bok er diktsamlingen Jorden öppnar portarna (2023).

Antimaterialisme og antiforbrukerisme

POESI: Samfunnskritikken til poeten Angkarn Kalayanapong kan være så etsende at han sies å frastøte thailandske lesere, der han raser mot den vestlige innflytelsen, mot prostitusjon, ødeleggelse av naturen, undermåls dårlig byplanlegging, grådighet og korrupsjon.

«Hendene hennes var en vei / av pustende trær»

POESI: Kosmos’ beibi av Gunnar Wærness, og Samling av Erling Kittelsen er to bøker som har en likhet i hvordan de strekker seg bort fra det personlige (forfatter)jeget og låner stemmer fra omgivelsene. Sistnevnte gjør narr av kulturturisten og New Age-forbrukeren som den ene måneden går på kveldskurs i sufisme og den neste i sjamanistisk tromming.

Confessional poetry eller kjærlighetslyrikk

POESI: Vietnamesisk-amerikanske Ocean Vuongs diktning er kroppslig og sanselig. Og Wales’ fremste kvinnelige poet Menna Elfyn skriver på det keltisk-walisiske minoritetsspråket kymrisk. Vi presenterer dem begge her.

Når man nærmer seg sine grenser

POESI: I en diktsamling av Hans Magnus Enzensberger kan det ligge et snev av sivilisasjonskritikk. Som når det politiske engasjementet ebber ut og lar det kunstneriske uttrykket forsterkes – melankolsk og energisk.