SV

UT AV NATO: SV går til valg på at Norge skal avstå fra krigføring, virke som brobygger og bidra til nedrustning heller enn opprustning internasjonalt. De vil grunnlovsfeste et forbud mot atomvåpen på norsk jord.

Harang er redaktør for «Fredsnasjonen», magasinet NY TID ga ut sommer 2021.

SVs arbeidsprogram for 2021–2025 er det eneste valgprogrammet vi har gjennomgått, som faktisk benytter begrepet fredspolitikk. For et parti som ble grunnlagt på NATO-motstand og kampen mot atomvåpen, er dette kanskje ikke overraskende.

SVs fredspolitiske orientering må likevel ikke tas for gitt. Debatten om defensiv eller offensiv innretning av Forsvaret og økning eller reduksjon av militært forbruk var motsetningsfylt under SVs landsmøte i april. SVs arbeidsprogram endte uansett opp som et av de aller sterkeste hva angår nedrustning, internasjonal rettsorden og våpenhandel/våpenindustri.

SVs program omtaler partiets ideologiske utgangspunkt, sosialismen, som en maktfaktor for folkelig mobilisering for fred. Programmets egen definisjon av fredspolitikk dekker ikke alle de fredspolitiske indikatorene som er benyttet her, men overlapper helt klart med tanke på offensiv/defensiv innretning av militært forbruk, våpenkontroll, nedrustning og terskel for å gå til krig. SV går med dette programmet til valg på at Norge skal avstå fra krigføring, virke som brobygger og bidra til nedrustning heller enn opprustning internasjonalt.
. . .

Kjære leser. Du har i dag åpnet dagens to frie artikler. Kom evt. tilbake i morgen for å lese mer. Eller hva med å tegne abonnement? Da kan du kan lese alt (inkludert magasinene). Om du er det allerede, logg inn i menyen (evt mobilmenyen) i toppen.

Abonnement kr 195 kvartal

Ingen artikler å vise